Svenska Stadskärnor | December 21, 2020

Kommunernas roll och engagemang i BID-processen

BID-FORUM WEBINAR kl 08.30-09-30 den 26 januari

 •  Varför har man valt att investera i ett nytt arbetssätt som BID? 

•  Hur gör man för att avsätta tid och resurser?

•  Vilka beslut och vilken förankring behövs lokalt?

•  Vilka mål har man satt upp för framtida samverkan 

   mellan det offentliga och privata näringslivet?

Ledande kommunala representanter berättar om sin resa i BID-processen och deras framgång och utmaningar längs vägen.

Program kommer inom kort. Se inbjudan här