Svenska Stadskärnor | Mars 12, 2021

Glädjespridare året runt

INSPIRATION FRÅN VÅR NATIONELLA PARTNER MK ILLUMINATION SWEDEN

Grundläggande för våra partners är att de, förutom sin special-kompetens och erfarenhet också har ett engagemang för att stötta stadsutvecklingen i Sverige. Samarbetet med MK Illumination Sweden, först som Guldpartner och nu som Nationell Partner, visar vilken utvecklingspotential det finns.

– Allt handlar om att skapa trygga, trivsamma, levande, hållbara och attraktiva städer, centrum och mötesplatser. Det gäller för Svenska Stadskärnor, som för oss, säger Niclas Johansson, vd för MK Illumination Sweden som grundades 2008. Som Guldpartner under många år har vi fått allt större insikt i det betydelsefulla arbetet som Svenska Stadskärnor och medlemmarna utför. Att ta steget till att bli Nationell Samarbetspartner var därför ett självklart sätt för oss att växla upp vårt stöd. Samarbetet ger oss möjligheter att på ett smidigt sätt nätverka med kunder både från den offentliga och privata sektorn. Det lär oss också att förstå branschen bättre, så att vi kan utveckla vårt koncept för att sprida glädje och omtanke inte bara till jul, utan även året runt. 

Läs hela artikeln här