Svenska Stadskärnor | Mars 22, 2021

Etableringsstrategi i samverkan

FOKUS 59 minuter 8 april kl 10.00-10.59

Målet att erbjuda en attraktiv och levande stad och stadskärna är oföränderligt. Förutsättningarna, har däremot förändrats. Vi står inför nya utmaningar som kräver långsiktiga lösningar för att på bästa sätt möta befintliga och presumtiva invånares, besökares samt näringsidkares behov och förväntningar. 

Denna komplexa situation, påskyndad av pandemin, är vårt fokus den 8 april. Våra talare delar med sig av sina erfarenheter och ger sina perspektiv kring samverkans betydelse vid etableringar.

•  A new and exciting strategy to attract new business to establish in the City Centre, David West , Director, Premier Retail Marketing, Adelaide, Australien

•  Att arbeta med etableringsstrategier i samverkan, Case: Älskade Söder i Helsingborg, Caroline Strömblad, vd och grundare Mind Retail

•  Att jobba med etableringar i en medelstor stad, Annika Boman, etableringsansvarig, Västervik Framåt, 

•  Platform for spots in Scandinavia – Co-shareing, Co-branding and Co-creation, Martine Moflag, vd och grundare Spotly

•  Popups – ett naturligt inslag i morgondagens stadskärnor, Peter Scherr, CXO och grundare Popup Agency 

Se hela inbjudan här Välkommen med din anmälan här