Svenska Stadskärnor | April 15, 2021

BID-FORUM 28 april frukostwebinar 08.30-09.30 om BID-managerns roll i BID-processen

Fyra BID-managers berättar om sitt arbete med Svenska Stadskärnors BID-process. Vi får ta del av deras erfarenheter och tips på hur man skapar engagemang, delaktighet och inte minst samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.   

Se hela inbjudan här. Du anmäler dig här