Svenska Stadskärnor | April 22, 2021

Översiktsplanens betydelse för stadskärnans utveckling

FOKUS 59 minuter 6 maj kl 10.00-10.59

Under 59 minuter fokuserar vi denna gång på den kommunala Översiktsplanen s k ÖP – det övergripande strategiska och visionära dokumentet vars syfte är att vägleda till beslut om användning av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas i kommunen.

Vad kan centrumorganisationer göra för att påverka ÖP är en fråga vi bl a söker svar på under 59 minuter. För att få inspiration och en tydligare inblick i ÖP:s viktiga strategiska dokument och processen kring den, har vi bjudit in talare med olika kompetenser med lång erfarenhet av ÖP både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. 

GÄSTER ÄR

•  Christer Larsson, ark SAR/MSA, KKH, adj professor i arkitektur,              arkitektskolan Lunds universitet, vd AB Hela Staden

•  Carl Arnö, stadsbyggnadsdir Västerås 

•  Anna Noring Hantin, näringslivsplanerare stadsbyggnadskontoret           Göteborgs Stad

•  Henrik Olsson, cityledare Göteborg Citysamverkan, tidigare cityledare för Falkenberg och Kungsbacka

• Pernilla Lindström, översiktsplanerare, Utvecklingsenheten Eskilstuna kommun

Välkommen med din anmälan här

Se hela inbjudan här