Svenska Stadskärnor | Maj 7, 2021

BID-FORUM 24 maj kl 15-16 Fastighetsägarnas roll i BID-processen

Fastighetsägare är viktiga aktörer i BID-processen. För att ta del av deras erfarenheter och kunskap har vi bjudit in fyra fastighetsägare från fyra olika städer. De kommer att berätta om sina olika utvecklingsresor i BID-processen, hur den har påverkat deras sätt att arbete med samverkan med stadens samtliga aktörer ur ett fastighets-ägarpersepktiv och inte minst vilka positiva effekter det har gett.

Se hela inbjudan här och anmälan gör du via denna länk