Svenska Stadskärnor | Maj 10, 2021

Webinar 26 maj kl 13.00-14.30 – Tryggare platser

Fyra mellanstora kommuner i Dalarna och Västmanland testar en ny Platssamverkansmodell för att göra otrygga platser trygga. Nu är två av modellens fem steg avklarade och det är dags att presentera lärdomar och erfarenhet vi hittills fått genom projektet.

Under seminariet presenteras Platssamverkansmodellen med dess olika delmoment, lokala exempel samt vilka generella utmaningar som finns i att gå från ord till handling, när det gäller att utveckla en plats.

Målgrupp:
Brottsförebyggande samordnare, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, polis, fastighetsägare, centrumutvecklare samt andra aktörer som arbetar för ökad trygghet, attraktivitet och platsutveckling.

Arrangörer: Länststyrelserna Dalarna, Västmanlands Län, Svenska Stadskärnor och Tryggare Sverige.

Se hela inbjudan här. Välkommen med din anmälan här senast 21 maj.