Svenska Stadskärnor | Maj 18, 2021

FOKUS: Platsvarumärkets betydelse för stadens attraktionskraft

WEBINAR 59 MINUTER • 3 JUNI KL 10.00-10.59

Place Branding – platsvarumärket – är summan av flera intressenters gemensamma kraftsamling för att skapa en attraktiv plats som sticker ut, skapar nyfikenhet, förväntan och inte minst förutsättningar för tillväxt. 

Varför är platsvarumärket så viktigt? Vad skiljer platsvarumärket från ett vanligt varumärke? Hur gör man för att skapa ett starkt platsvarumärke? Vem äger platsvarumärket? För att få svar på frågorna och inspiration har vi bjudit in:

•  Richard Wolfströme, prisbelönt designer och specialist inom Place Branding

  Louise Flygt, kommunikationsdirektör, Let´s Create Norrköping 

  Karin Book, Fil.dr kulturgeografi, lektor idrottsvetenskap, Malmö universitet

  Susanne Fagerström, vd, Centrum Mariehamn AB, Åland 

•  Ann-Charlotte Persson, besöksnäringsutvecklare, Visit HJO 

Se hela inbjudan här. Välkommen med din anmälan här.