Svenska Stadskärnor | September 22, 2021

Nationell upplysningskampanj – Ingen puls utan din

På svenska stadskärnors digitala årskonferens den 15 september presenterades arbetet kring en kommande nationell upplysningskampanj – se hela presentationen här . Grunden i kampanjen är att besvara frågeställningen ”Varför behöver vi våra stadskärnor?” Kampanjen ska förtydliga vilket ansvar och vilken påverkan vi invånare och besökare har på våra stadskärnor. Den ska också lyfta hur alla våra handlingar har betydelse långsiktigt, för framtiden.

Kampanjens budskap ska vara bredare än bara handelskonsumtion och även fokusera på mat och upplevelser i stadskärnan. Med även alla djupare argument som mångfald i utbudet, integration, trygghet, arbetstillfällen, moms & skatt, miljö m.m. Kampanjen ska beröra, skapa medvetenhet, upplysa och engagera.

Läs hela nyhetsbrevet med information om upplägg och priser här