Svenska Stadskärnor | September 23, 2021

Senaste nyhetsbrevet: Lyckad premiär av den Digitala Årskonferensen

Över 300 deltagare från hela landet deltog i vår Digitala Årskonferens den 15 september. Många hade nappat på vårt erbjudande att delta som grupp, vilket stärkte relationerna mellan medlemmar, fastighetsägare, handlare, politiker och tjänstemän i den egna staden. Den gemensamma nämnaren för alla var att få inspiration och ny kunskap att förvalta och förverkliga på hemmaplan för att skapa attraktiva platser, städer och orter.

Se Partnerseminarierna igen!

Förmiddagen var uppdelad i olika spår där våra Preferred Partners bjöd på värdefull kunskap och många tips att tänka på när det gäller platsutveckling, tekniska lösningar/flödesmätningar och hur man kan utveckla det offentliga rummet. Eftersom de gick parallellt har vi samlat alla deras presentationer/filmer och deras kontaktuppgifter här. Det är bara att klicka på länkarna och beta av dem efterhand. Varje presentation är ca 10 min lång.