Svenska Stadskärnor | November 9, 2021

Ingen puls utan din – över 40 städer deltar i nationell upplysningsmanifest

Läs vårt senaste nyhetsbrev här

Intresset för det lokala näringslivet och vår närmiljö har ökat drastiskt på grund av pandemin och miljöhot. Över 40 städer går idag den 9 november ut med ett gemensamt upplysningsmanifest under parollen INGEN PULS UTAN DIN för att förstärka kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Syftet med den nationella upplysningsinsatsen är att på ett engagerande och enkelt sätt förklara vad lokal konsumtion innebär i form av inhemska skatteintäkter, arbetstillfällen, miljöaspekter, påverkan på det lokala utbudet av verksamheter, upplevelser och naturliga icke-kommersiella mötesplatser. Saker som alla tar för givet, men som på olika sätt hänger ihop med konsumenters val.

Upplysningsinsatsen kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där över 40 medverkande cityorganisationer sprider budskapet lokalt i sina städer. På  www.ingenpulsutandin.se hittar du information om om den fleråriga kampanjen, vilka städer som deltar, kontaktpersoner samt pressmeddelandet som går ut 9 november 2021.