Svenska Stadskärnor | November 24, 2021

Vad är din stadskärna värd?

Nyhetsbrev utskick 24 nov 2021

Denna debattartikel är en fortsättning på den nationella kampanjen Ingen puls utan din har skickats ut till media. Sprid den gärna vidare, för den berör oss alla.

Läs hela texten här https://bit.ly/3cFuVgW