Svenska Stadskärnor | Januari 26, 2022

Årets första 59-minuter webinar 3 februari

FOKUS: Hur samverkar vi för en effektivare tillståndshantering?

Årets första 59-minuterwebinar handlar om tillståndshantering 

med fokus på tillstånd som gäller event på offentliga platser. 

Vad gäller? Hur söker man tillstånd? Vad ska man tänka på? 

   Framförallt – går det och i så fall hur kan vi samverka för att underlätta 

och effektivisera tillståndshanteringen – lokalt, regionalt och nationellt?

Vi har bjudit in gäster med kunskap och erfarenheter både ur ett juridiskt och praktiskt

perspektiv. Moderator: Per Eriksson, styrelseordförande i Svenska Stadskärnor.

Här hittar du hela programmet samt länk till anmälan.