Svenska Stadskärnor | Mars 16, 2022

Politikerinbjudan – samtal om politikens utmaningar med centrumutveckling

I samband med Årskonferensen i Östersund arrangerar vi ett Rundabordssamtal den 18 maj kl 10.30-12.00 i Rådhuset i Östersund som Effie Kourlos (C), kommunstyrelsens ordförande Östersund leder tillsammans med Per Eriksson, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor.Bjud in dina politiska företrädare i din kommun och uppmana dem att följa med till Östersund.

Läs hela inbjudan här.