Svenska Stadskärnor | Mars 21, 2022

Vad sades på Citygroupträffen 8 februari?

Temat för vårens digitala träff handlade om DIG som på ett eller annat sätt jobbade med PLATSEN.

Många bra tips, reflektioner och samtal fördes, vilket du kan ta del av i denna dokumentation.