Svenska Stadskärnor | April 20, 2022

Kallelse till Årsmöte 17 maj

Välkommen att delta i Årsmötet 2022. Vi summerar 2021 och blickar framförallt framåt med fokus på verksamhetens möjligheter och planer för 2023. Välj mellan att delta fysiskt på  Hotel Grand i Östersund eller digitalt via Teams.


Här hittar du samtliga handlingar:


Ingen föranmälan behövs om du väljer att delta fysiskt. Väljer du att delta digitalt anmäl dig senast 13 maj via denna länk. Varje medlemskap har 10 fria platser.

Välkommen!