Svenska Stadskärnor | April 25, 2022

59-minuters webbinar med fokus på krisberedskap och krishantering

TEAMS: 6 maj 10.00-10.59

De senaste åren har kantats av många oförutsedda händelser som påverkar våra städer, dess invånare, näringsliv, ekonomin och inte minst tryggheten. Utmaningarna har avlöst varandra och visat både på samhällets brister men också vilken kraft, kreativitet och vilja som finns i samverkan. 

Detta extra insatta 59-minuters webbinar fokuserar på krisberedskap och krishantering. Våra gästföreläsare ger oss värdefull kunskap, tips och goda exempel på hur de förbereder sig och hanterar befintliga och kommande kriser. För de kommer – det vet vi! Det vi inte vet är exakt när och i vilken form det sker.

Se hela inbjudan här.

Välkommen med din anmälan här.