Svenska Stadskärnor | Juni 9, 2022

INGEN PULS UTAN DIN – DEL 2 LANSERAS IDAG – 9 juni 2022

Idag kl 07.30 skickas Öppet Brev till näringsminister Karl Petter Thorwaldsson, pressrelease samt inlägg på Facebook och Instagram från 46 städer med budskapet INGEN PULS UTAN DIN! Kampanjen är en fortsättning på den första kampanjen som lanserades för exakt 6 månader sedan – 9 november 2021. Budskapet är fortfarande lika aktuellt.

Syftet med ”Ingen puls utan din” är att belysa vikten av människor i stadskärnan. Det handlar om betydligt mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner. För stadskärnan är en motor för hela kommunen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till just vård, skola och omsorg.

Följ inläggen i sociala medier, gilla, dela och kommentera.

Följ även @ingenpulsutandin. Ju fler som gör det desto starkare genomslag får kampanjen!

Använd också #ingenpulsutandin