Svenska Stadskärnor | Oktober 3, 2022

Att möta hållbar utveckling i stadskärnor

Runtom i världen kämpar städer och tätorter för att skapa välfungerande stadskärnor och miljöer. Det finns dock utmaningar när det gäller mätning och uppskattning av sådana platsers värden och kvaliteter. 

Med utgångspunkt i Svenska Stadskärnors ambition att uppnå mer systematiserade och jämförbara mätningar har forskningsinstitutet RISE och Svenska Stadskärnor under 2022 arbetat med att utveckla en första prototyp på ett mät- och uppföljningsverktyg. Vi söker nu efter aktörer som önskar delta i att vidareutveckla prototypen till en fullskaleversion. 

TEAMSMÖTE: 19 okt 14.00-15.00

Välkommen att höra mer om vad det innebär och hur din stad kan vara en pilotstad.

Se hela programmet här

Välkommen med din anmälan här