Svenska Stadskärnor | Oktober 5, 2022

Vinterbelysning är viktig för många

Vi vill med detta nyhetsbrev nyansera bilden och bredda perspektivet kring diskussionen om vinterbelysningen i våra städer och orter. Utifrån interna diskussioner med våra medlemmar har vi sammanställt detta underlag. Använd gärna nedanstående argument och faktaunderlag när ni diskuterar vinterbelysning med era medlemmar, styrelse, politiker, tjänstemän och inte minst media.

Läs hela nyhetsbrevet här.