Svenska Stadskärnor | Oktober 28, 2022

Certifierings- och diplomeringstider – kvitto på arbete som gör skillnad.

Det finns många att gratulera för ett utmärkt utvecklingsarbete med våra processverktyg Purple Flag och BID.

Läs mer här.