Svenska Stadskärnor | Juni 30, 2023

Semestertider stundar

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om:

• Grattis Östersund till ert Purple Flag-certifikat!

• Tips på sommarläsning för stadsministrar

• 14 sept – Fokus 59 minuter om AI och ChatGPT

• 19 okt – Sweden Urban Arena Fast Future