Poltikerinbjudan – samtal om politikens utmaningar med centrumutveckling

I samband med Årskonferensen i Östersund den 18-19 maj kommer vi att arrangera ett Rundabordssamtal den 18 maj kl 10.30-12.00 i Rådhuset i Östersund som Effie Kourlos (C), kommunstyrelsens ordförande Östersund leder tillsammans med Per Eriksson, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor. Bjud in dina politiska företrädare och uppmana dem att följa med!


MÅLGRUPP: Ledande politiker med ansvar för stadsutvecklings- och näringslivsfrågor: kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommunalråd, oppostionsråd och ordförande samhällsbyggnad m fl i din kommun.


Samtalsämnet är POLITIKENS UTMANINGAR MED CENTRUMUTVECKLING och mötet ger möjlighet till erfarenhetsutbyte över kommungränserna. Vad kan vi lära av varandra? Hur gör vi för att bättre kunna möta de utmaningar som våra stadskärnor står inför? Aktuella ämnen är bl a pandemieffekter, digitaliseringsutvecklingen, sociala effekter av utarmning, förtätning, transportutmaningar och hållbarhet med mera. Det skulle också vara värdefullt att få diskutera hur Svenska Stadskärnor som organisation kan stödja städernas utvecklingsarbete på bästa sätt.

TID & PLATS: 18 maj kl 10.30-12.00, Rådhuset, Rådhusgatan 21, Östersund

ANMÄLAN: Välkommen med din anmälan till anmalan@svenskastadskarnor.se senast 10 maj.

Ange namn, titel och stad, samt mailadress och mobilnummer. Frågor besvaras av Per Eriksson, 070-870 67 66 eller mail.