Tillsammans skapar vi levande orter och livfulla städer!

Samverka

Svenska Stadskärnor grundades 1993 med syfte att värna om stadskärnan och möta utvecklingen av den alltmer ökande externhandeln. Vår vision är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Vår passion är samverkan mellan offentliga och privata aktörer i stadskärnan.

Inspirera

Genom föreläsningar, webbinars och fysiska möten vill vi inspirera städer att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna.

Utbilda

Det som utmärker våra utbildningar är att de är branschanpassade och leds av aktiva yrkespersoner samt föreläsare med en lång erfarenhet av att arbeta med stads-, plats- och centrumutveckling.

Stöd

Att bedriva aktiv utveckling av stadskärnor, platser och stråk stöter på många möjligheter och utmaningar. Det kräver samverkan, samsyn och samarbete utifrån ett helhetsperspektiv.

Kunskap

Vi verkar för attraktiva och hållbara stadskärnor genom att sprida kunskap och väcka frågor, intresse, debatt och engagemang kring stads-, plats- och centrumutveckling.