Välkommen till Svenska Stadskärnor

Citygroup 3 oktober

Hur utvecklar vi våra platser i utmanande tider? Det är temat för höstens träff inom nätverket Citygroup. Värdstäder är Kristianstad, Södertälje, Mölnlycke, Ludvika och Örebro. Region norr träffas i Sundsvall lunch-till-lunh 2-3 oktober.

Malaga 26-28 okt

Följ med på en studie- och inspirationsresa till Malaga som sedan 2011 haft en stark expansion och tillväxt. Du får träffa representanter från stadens aktörer, fastighetsägare, mäklare, projektledare och branschkollegor som berättar om Malagas mångfasetterade förvandling och enorma expansion.

Jubileum

Svenska Stadskärnor grundades 1993 med syfte att värna om stadskärnan och möta utvecklingen av den alltmer ökande externhandeln. Under åren har verksamheten utvecklats till att inspirera, utbilda, stödja och sprida kunskap till våra medlemmar och alla intressenter. Vår vision är att vara hela Sveriges samverkansplattform för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor. Önskar du besök av oss för att prata stads- och centrumutveckling? Hör av dig så bokar vi ett datum!

Inspirera

Genom föreläsningar och aktivt deltagande vill vi inspirera städer att påbörja eller förstärka sina insatser för att utveckla en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen Årets Stadskärna är vårt främsta verktyg för att få stadens intressenter att fokusera på gemensamma intressen i samverkansarbetet. Våra konferenser har som grunduppgift att inspirera och lyfta fram goda exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete.

Utbilda

Inom ramen för Urban Centre Management, UCM, erbjuder Svenska Stadskärnor utbildningar framtagna i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita och Sveriges Stadsbyggare. Det som utmärker våra utbildningar är att de är branschanpassade och leds av aktiva yrkespersoner samt föreläsare med en lång erfarenhet av att arbeta med stads-, plats- och centrumutveckling.

Stödja

Att bedriva aktiv utveckling av stadskärnor, platser och stråk stöter på många möjligheter och utmaningar. Det kräver samverkan, samsyn och samarbete utifrån ett helhetsperspektiv. För att underlätta ditt arbete erbjuder vi olika processverktyg, utbildningar,
seminarier och nätverksträffar. Vi erbjuder olika former av support, stöd, handledning och coachning – någon att hålla handen i när det blir för mycket av allt.

Kunskap

Vi verkar för en hållbar svensk stadspolitik genom att sprida kunskap och väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Sociala medier, utbildningar och konferenser är våra främsta kanaler för kunskapsöverföring. Vi finns även i Almedalen under politikerveckan i samverkan med Forum för stadsutveckling tillsammans med Svensk Handel, Visita, Fastighetsägarna och Sveriges Centrumutvecklare. Genom vårt Forskningsråd hämtar vi kunskap tvärsektoriellt och breddar medlemmarnas kompetens.

Årets Stadskärna
Malmö 2023

Utmärkelsen Årets Stadskärna har delats ut sedan 1995 till den stad som under de närmaste föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av stadens eller ortens centrum genom samarbete mellan både offentliga och privata aktörer. Den 31 maj var det dags att kora Årets Stadskärna 2023 – Malmö.