KONFERENSPROGRAM

Konferensen hålls på Clarion Hotel Sea U, såvida inget annat anges. Presentation av talarna hittar du här.

30 MAJ 

14.00 – 15.00  RUNDABORDSSAMTAL OM PURPLE FLAGS INTERNATIONELLA UTVECKLING 

Inbjudna gäster och en delegation från engelska ATCM samtalar om en gemensam standard för Purple Flag-certifieringen internationellt.

16.00 – 17.00   ÅRSMÖTE OCH BOLAGSSTÄMMA

Svenska Stadskärnors årsmöte och bolagsstämma


18.00 – 21.00   VÄLKOMSTMINGEL

Vi smygstartar årskonferensen med en get-together


21.00  HELSINGBORGS KVÄLLSEKONOMI

Upplev Helsingborgs utbud kvällstid och få en bild av det Purple Flag-arbete som genomförs här.

(Särskild visning för delegationen från ATCM och internationella gäster på engelska.)


31 MAJ

07.00 – 08.00  EN BRA START PÅ DAGEN

Välkommen till morgonaktiviteter till exempel City Jogga och City Yoga


08.00  REGISTRERINGEN ÖPPNAR 


09.00 – 09.30  INFORMATION & INSPIRATION 

  • Introduktion för nya besökare med Per Eriksson ordf och Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor
  • Introduktion till Purple Flag – Kvällsekonomi och UCM, Tomas Kruth
  • Introduktion till PULS och QM – Quality Mark, Kvalitetsmärk din stad, Pia Sandin

10.00 – 12.00  BID-FORUM 

Olika städer berättar om hur de har utvecklat sin samverkan med hjälp av BID- och Trygga Platser-modellen samt vilka resultat det har gett. Välkommen att ta del av deras tips och erfarenheter. Marlene Hassel och Inger Alfredsson


09.30 – 12.00  PARTNERSEMINARIER & PANELDISKUSSIONER

Ta del av våra Preferred Partners spetskompetens, tips och goda exempel.


10.30 – 12.00 POLITIKENS UTMANINGAR MED CENTRUMUTVECKLING

Runda-bordsamtal med inbjudna politiker som leds av Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg samt Per Eriksson, styrelseordförande Svenska Stadskärnor

Plats meddelas senare.


11.00 – 12.00  WORKSHOP – IMPLEMENTERING AV TRAFIKSTRATEGIER

Under workshopen testar vi en modell på intresserade städer, som tagits fram i ett projekt kallat Aktörsamverkan för strategisk trafikplanering. Alla städer är välkomna att delta. Moderatorer: Martin Öberg, Göteborgs Universitet tillsammans med Lena Smidfeldt Rosqvist, VD Trivector och Tomas Kruth, projektledare Svenska Stadskärnor.


12.00 LUNCH 


HUVUDPROGRAM

13.00   VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN OCH HELSINGBORG 

Inbjudna föreläsare och presentationer av nominerade städer till Årets Stadskärna 2023 presenteras. Se presentationen av föreläsarna här. Sidan uppdateras löpande.


16.15 UPPTÄCK HELSINGBORG OCH STADENS SJÄL

Lär känna värdstadens mångfald och utbud


19.00 FÖRMINGEL 


19.45 BANKETT 

Vi utser Årets Stadskärna 2023 och Årets Centrumutvecklare 2023


23.00 EFTERMINGEL 

Festen fortsätter med DJ och livemusik


1 JUNI ÅRSKONFERENSEN FORTSÄTTER

07.00 – 08.00 EN BRA START PÅ DAGEN

Välkommen till morgonaktiviteter till exempel City Jogga och City Yoga


09.00 HUVUDPROGRAMMET FORTSÄTTER 

Inbjudna föreläsare och goda exempel från svenska platser presenteras


12.15  SUMMERING OCH AVSLUTNING


12.30 LUNCH TO GO 


13.30-14.30 UPPLEV HELSINGBORG 

Konferensprogrammet uppdateras efter hand.


Hållbart event: Vi använder Regional Guide för hållbarhet vid event & möten som inspiration för planering och genomförande av Årskonferensen 2023