Årets Purple Flag
Årets Purple Flag

Över 20 städer har blivit Purple Flag-certifierade och flera av dem är omcertifierade eller är mitt i sitt Purple Flagarbete. Det visar att modellen fungerar och ger resultat. För att uppmärksamma det viktiga och utomordentliga arbete som görs runt om i landet delar Svenska Stadskärnor ut priset Årets Purple Flag-område. Kalmar vann utmärkelsen 2016, Västerås 2017 och 2018 var det Helsingborg som korades för sitt Purple Arbete.

Den 22 oktober utser vi Årets Purple Flag stad 2019 i samband med konferensen Sweden Urban Arena i Stockholm. Alla som har varit delaktiga i Purple Flag-processen är välkomna att nominera sitt Purple Flag-certifierade område. Sista datum för inlämning är 23 september.