Kontaktuppgifter till partnerseminarierna på Årskonferensen

På Årskonferensen den 18 maj höll majoriteten av våra Preferred Partners under förmiddagen korta seminarier inom sina respektive kompetensområden. Här nedan finns deras kontaktuppgifter för vidare diskussioner och fördjupad information.

Stora möjligheter att nå ut. Stort ansvar att göra skillnad.
Med en plattform som dagligen når miljoner människor på platser där de bor, lever och rör sig kommer stora möjligheter. Men också ett stort ansvar. Därför har vi ett tydligt mål om att vår närvaro i staden ska bidra till en trevligare och mer hållbar stadskärna. På Clear Channel kallar vi kedjan där hälften av våra reklamintäkter investeras i grön infrastruktur och nyttigheter som cykelsystem, toaletter och bussväderskydd för A Platform for brands & A Platform for good.

Mimmi Sandström, etableringschef och Claes Kugelberg, kommersiell direktör, Clear Channel

Mimmi Sandström mimmi.sandstrom@clearchannel.se  Mobil: 070 444 00 78


Från haltande presentkortsförsäljning till digital platsutveckling

Följ med på Nyköpings resa från en presentkortsförsäljning som inte ville ta fart till en ökning på 2 188 % (!) och ett digitalt platsutvecklingsprojekt. En satsning som syftar till att stärka lokal handel och besöksnäring och samtidigt bidra till att göra Nyköping mer levande och attraktivt för invånare och besökare. Nysam – Nyköping i samverkan har tillsammans med kommun, region, universitet och lokala företag, utifrån platsens bästa utvecklat en digital och hållbar plattform, för att möta utmaningar för den lokala handeln och bibehållandet av en levande stadskärna. Ett skyltfönster för ökad lönsamhet, hållbar handel och levande platser!

Håkan Hult, CBS City, Bengt Spider Jansson, verksamhetsledare Nysam och Erik Lindhe, turistchef Nyköpings kommun

Håkan Hult hakan.hult@cbscity.se  Mobil: 070 5106913


Den fysiska butikens roll för den totala omsättningen, varumärke och kundlojalitet

Hur utvecklar vi kundupplevelsen i fysisk handel genom det personliga mötet. Custitude delar spaningar, data och insikter kring vilken roll den fysiska handeln spelar i framtidens kundresa men också för den totala framgången för ett område. Hur skiljer sig kundmötet i olika delar i landet och hur kan ni bidra till att skapa bättre kundmöten som leder till ökad försäljning och besökare som väljer att komma tillbaka till just er.

Lotta Eriksson, vd och grundare av Custitude AB  •  lotta.eriksson@custitude.se Mobil: 0707 90 90 78


Staden är bäst! På vilket sätt? Vad behöver ändras för att stödja cirkulär ekonomi?

Hur blir den framtida Staden hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv? Med hjälp av självkörande elbilar? Med leverans av färdiglagad mat på fem minuter? Med ny och cool arkitektur? Vi tror att den framtida Staden är cirkulär, har platser där människor vill vara och nyttjar det som redan finns. ElinderSten Arkitekter bjuder på analyser och spaningar, genom erfarenheter och insikter, från egna projekt och spännande saker vi sett.

Martin Hedenström Ljung, Arkitekt MSA, SAR, Platsutvecklare  •  martin.hedenstrom.ljung@elindersten.se  Mobil: +46(0)70-885 39 98


Insektsburgare, potatisskalsbord och papperssugrör

Restaurangbranschen är ständigt under luppen ur flera hållbarhetsperspektiv och dessutom ständigt utmanad. Ökade krav på råvaran och dess ursprung, debatten om proteinet och miljövänliga engångsförpackningar är bara en del av det som står på agendan. Här finns många utmaningar och miljöfrågan är en av dem. Att minska koldioxidutsläppen är prioriterat eftersom produktionen av det vi äter utgör en ansenlig del av vår klimatpåverkan. Självfallet ställer det krav på en bransch som har mat och dryck som sin huvudnäring. Pernilla Karvia, partner, Frontage

Pernilla Karvia pernilla.karvia@frontage.se Mobil: 070 273 57 88


Den digitala destinationen

Som VD för Åres destinationsbolag drog jag två slutsatser kopplat till Åres utveckling:
1. Den största var svårigheten att få alla att samarbeta
2. För Åre handlade det om att företagen hade olika bilder av kunden och kundens drivkrafter – kunskapen om gästen var helt enkelt väldigt fragmenterad. Kunskapen om kunden ligger då som nu helt enkelt inlåst i en mängd olika system, rapporter, statistik och nyckelpersoners kunskap om helheten. Lösningen på dessa utmaningar har vi jobbat med på Geztio sedan 2015 och vi kan nu erbjuda destinationer en helt digital lösning baserad på världsledande turismforskning från Mittuniversitetet i Östersund.

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, Geztio  •  bulan@gezt.io   Mob: 070 586 60 60


Digitala presentkort – erfarenheter & möjligheter

Under hösten 2021 anslöts sig Kiruna till Cityplays digitala presentkort. Med hjälp av LKAB, kommunen och 35 andra företag har ca 10 miljoner spenderats hos 80 olika handlare. Det här seminariet lyfter erfarenheterna från detta projekt, allt från hur det fungerar, vad som fungerat och inte fungerat till hur vi får fler företag att stödja den lokala handeln och andra möjligheter framöver

Björn Bjärbo, vd på Goloyal  • bjorn@goloyal.se  Mobile: 0709179587


Vad är viktigt att tänka på när man vill bygga en mobil isbana i stadsmiljö?

Ett sätt att öka attraktionen i stadscentrum är att bygga mobila attraktiva isbanor på t ex stadstorg. Linköpings kommun beslutade sig för detta i november 2021. Vi vill berätta om de viktiga erfarenheter som gjordes under processen från beställning till demontering för att de ska undvikas i framtiden.

David Nilsson, vd Linköping City Samverkan AB och Micael Lundmark, vd HockeyPractice Sweden AB

Micael Lundmark micael@hockeypractice.se Mobil: 0705 68 75 00


Ny insiktsstudie – Om Framtidens unga vuxna!

Juni Strategi presenterar slutsatserna vår nya studie, Guide till Framtidens unga vuxna, om den stora generationen 00-10-talister vars livsval och preferenser kommer att påverka samhället på olika sätt framöver. Studien ger en fördjupad bild av deras värderingar, tankar och framtida prioriteringar med fokus på konsumtionsmönster och bostadsdrömmar.

Anna Persson, Partner och Chef Affärsutveckling och Linnea Nilsson, Marknadsanalytiker, Juni Strategi

Linnea Nilsson linnea.nilsson@junistrategi.se

Anna Persson anna.persson@junistrategi.se  Mobil: 073 070 34 50


Kombinera besöksräkning med WIFI-tracking i stadskärnor för nya insikter

Besöksräkningssensorer för utomhusbruk i stadskärnor utvecklas i rasande fart. Det ger oumbärlig och pålitlig information om stadskärnans dragningskraft mätt i antal besökare både historiskt och i realtid. Vi kombinerar nu besöksdata med WiFi-tracking som är en teknik med betydande utmaningar. Men hanterat på rätt sätt ger det helt unika insikter om besökarens beteenden.
Joakim Fröderberg, marknadschef, mAnalyze/Viametrics AB  •  jf@manalyze.se   Mobil: 0707-26 29 54

Sommartorg och sommargågator

Temporärt permanent. Hur skapar man hållbara mötesplatser i offentliga miljöer? Kasper från Nola Industrier går igenom vad man ska tänka på när man vill skapa variationsrika inbjudande platser med säsongsbetoning som går att återanvända år efter år. Kasper Soila, Nola

Kasper Soila Kasper.Soila@nola.se  Tel: 08-702 19 78 (64) direkt  Mobil: 0709 59 13 17


Brunpappens förbannelse – kan man räkna på effekterna?

Hur stor påverkan har vakanser i våra städer, såväl ekonomiskt som miljömässigt? Hur gör man för att undvika dem? Ska man undvika dem? Om man har en vakans, vad gör man med den innan den blir uthyrd?

Lisa Lagerén, chefsanalytiker, partner, RSD   •  lisa.lageren@rsd.se Mobil 070 632 22 25


Låt data leda vägen mot klimatmålen

Att öka medvetenheten om och agera för att sänka koldioxidutsläppen från persontransporter bör stå högt på kommuners agenda när det kommer till att ta större steg mot sina övergripande klimatmål. I Sverige står utsläppen från persontransporter för ca en fjärdedel av de totala utsläppen. Med Telias tjänst Travel Emission Insights, kan kommuner kartlägga de egna koldioxidutsläppen, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Med hjälp av ett enkelt simuleringsverktyg kan man sen väga och kvantifiera olika åtgärder mot varandra för att se hur förändringarna skulle påverka utsläppsnivåerna.

Jesper Strandberg, Affärsutvecklare för Data Insights på Telia  •  jesper.strandberg@teliacompany.com Mobil: 0730 21 28 30


Utveckla stad och handel med wifi och wifi-tjänster

Så kan du skapa en attraktiv mötesplats för besökare samtidigt som det lokala näringslivet kan få ett bättre beslutsunderlag och möjlighet att ansluta andra tjänster.
Wifi är långt ifrån enbart en trådlös internetaccess för besökare, det är även en digital infrastruktur som kan användas till massor av andra tjänster, det är bara fantasin som sätter gränsen? Med seminariet vill vi ge en inblick i hur man använt wifi på olika vis för att skapa mervärden inom besöksnäring, handel, events, mätning av luftkvalitet, anslutning av terminaler och skärmar mm.
Peter Larson, The Cloud   •  Peter.Larson@thecloud.eu Mobil: 070 9522100

Trygghetsskapande innovation – en övervakningskamera i varje medborgares mobil!

När behov och teknisk innovation möts, skapas möjligheter för invånarnas och näringslivets bästa! Vi vill störa, hindra, motverka och bevis brottslighet i stort och smått.

Björn Mortensen, Trygghetstjänster i Sverige AB  bjorn@mortensenkonsult.se   Mobil: 070 831 06 60

Digital medborgardialog – från linjär till cirkulär process genom innovationsdrivet arbete med digitala medborgardialoger

Samhället blir allt mer digitalt och människor förväntar sig i allt större utsträckning att kunna ha ett digitalt deltagande i samhället. Att arbeta med medborgardialog och kommunikation är generellt utmanande, och vi är nu i startgropen av att förflytta dialog och samråd mot en än mer digital arena. Med hjälp av en tydlig dialogstrategi och rätt digitala verktyg är det möjligt att underlätta arbetet och få en mer demokratisk process där berörda aktörer och allmänheten får chans att påverka på riktigt, samtidigt som projektet utvecklas och kvaliteten ökar. Tyréns har I forsknings- och innovationsprojektet ”Digital dialogplattform för medborgardialog och samråd” utvecklat en webbaserad digital dialogplattform med en geografisk förankring. FOI-projektet drivs av att det ska vara enkelt och roligt att arbeta digitalt med medborgardialog och samråd samt att nyttan och användarbarheten av medborgarnas engagemang ska öka.

 Sandra Jonsson, samhällsplanerare, Tyréns  sandra.jonsson@tyrens.se  Tel: 010 4522858


Att ta den stora staden till den lilla staden (med bibehållna eller kanske t o m förädlade kvaliteter)

Stadskärnorna är inne i en pågående förändringsfas, bl a till följd av nya handels- och levnadsmönster efter pandemin, men i vilken riktning den utvecklingen går och hur den påverkar staden och stadslivet är ännu förhållandevis ovisst. Urbaniseringen har bromsats något, och de mindre och mellanstora städerna ser ökat fokus bort från storstadsområdena. Hur utvecklar vi stadskärnor till en hållbar och flexibel stadsmiljö för att möta detta ökade intresse och samtidigt anpassa sig till framtida levnadsmönster?

Vi beskriver några utvecklingsprojekt i Hudiksvall som vi utvecklar tillsammans med en lokal fastighetsutvecklare, en bostadsutvecklare och ett co-workingföretag som har norra Sverige och mindre tätorter som fokus. Detta handlar om hur man i samverkan kan utveckla ett helhetskoncept i syfte att locka hemvändare.

Henrik Fredriksson, Strömtorpet, Christian Merkel, Wester+Elsner Arkitekter, Fredrik Rosell, Wester+Elsner Arkitekter samt representant från House Be

Christian Merkel Christian.Merkel@wester-elsner.se  Mobil: 0704 47 60 16


Driving Footfall; Creating Smiles

Since 2008 Wild in Art has animated towns and cities around the world with its mass participation public art trails. Wild in Art’s trails have a significant impact on increasing footfall, contribute many millions to the local economy, bring communities together and raise significant funds to support local good causes. What’s not to love!

Come and hear co-Founder and Managing Director of Wild in Art Charlie Langhorne explain all.

Charlie Langhorne charlie@wildinart.co.uk Mobile: +44 7970 974511   |  Phone: +44 1663 308 088