Välkommen till Svenska Stadskärnors Årsmöte och Bolagsstämma 30 maj i Helsingborg

TID: kl 16.00-17.00   PLATS: SEA U   LOKAL: HAV1 

Årsmöteshandlingar för Svenska Stadskärnors Ideella förening

Kallelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse


Årsmöteshandlingar för Svenska Stadskärnor AB

Kallelse

Årsredovisning

Valberedningens förslag

Medlemsavgifter 2024 – förslag

Årsberättelse 2022

Revisionsberättelse