PRESENTATIONER FRÅN ÅRSKONFERENSENS BID-FORUM ÖSTERSUND 2022

På Årskonferensen i Östersund den 18 maj 2022 samlade vi städer och orter som berättade om hur de har utvecklat sin samverkan med hjälp av BID- och Trygga Platser-modellen samt vilka resultat det har gett.

Välkommen att ta del av deras presentationer genom att klicka på rubrikerna nedan:

BID-processen – klicka här

 • Vad är Svenska Stadskärnors BID-modell?
 • Passar BID-modellen alla svenska platser?
 • BID-processens olika steg

Marlene Hassel, BID-managercoach och processledare, Inger Alfredsson, nationell samordnare och Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor


KÄVLINGE – klicka här

 • Nulägesanalys: Varför är nulägesanalysen så viktig i BID-modellen?
 • Medborgarenkät: Hur får man engagemang och delaktighet i en medborgarenkät?

Lotta Engvall, BID-manager och projektledare


HUDIKSVALL – klicka här

Varför valde man BID-modellen i Hudiksvall?

 • Resultat praktiska case i BID processen – V:a Tullgatan

Pär Widell, vd Fastighets AB Glysis Emma Nordebo Snygg, stadsarkitekt och Elina Snell, BID manager och centrumutvecklare, Hudik City


HÄSSLEHOLM – klicka här

Analys och förändring av samverkansorganisation Hessle City, mellan offentliga och privata aktörer

Johan Jönsson, centrumutvecklare och BID-manager och Anna Nordstrand, destinationsutvecklare och BID-manager


Service-BID – för levande orter med smarta servicelösningar – klicka här

Lansering av ny handbok – Handledning av platsutveckling med BID-metoden – samverkan mellan offentlig/privata och ideella aktörer i mindre lokala samhällen. Modellen bygger på frivilligt deltagande inom ett avgränsat område.

Jakob Ebner Länsstyrelsen Dalarna, processledare, projektledare, Enheten för Agenda 2030


10.20-10.30  PAUS


 Trygga Platser – samverkansmodell med BID-inspiration – klicka här

Platssamverkan handlar om att bemöta de utmaningar som finns för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Modellen bygger på att aktörer går samman och tar ett gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område

 • Vad är Trygga Platser-modellen?
 • Hur kan man arbeta med Trygga Platser-modellen?

Sanela Cerimagic, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Tor Lundberg, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Dalarnas län


Vad är en trygghetsanalys med tillhörande handlingsplan? – klicka här

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare  Sverige


Vad är en samverkansanalys och hur gör man i praktiken? – klicka här

Marlene Hassel och Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor


SALA – klicka här

 • Hur arbetar man strukturerat med samverkan?
 • Hur gör man för att få förankring och bred delaktighet?

Peter von Walden, säkerhetsamordnare, Sala kommun


FALUN – klicka här

 • Goda exempel på åtgärder ur handlingsplanen
 • Hur kan man implementera trygghetsfrågorna när man utvecklare en plats

Lasse Westin, centrumutvecklare, Falun


AVESTA – klicka här

Resultat och åtgärder ur handlingsplanen, Filip Mauritzson, säkerhetssamordnare, Avesta kommun


HALLSTAHAMMAR – klicka här

Hur implementerar man rygg- och säkerhetsfrågor i utvecklingsarbetet och i det ordinarie arbetet? Anna Windal, samhällsbyggnadschef, Hallstahammar kommun