Program för BID-FORUM 18 maj kl 09.00-12.00

En fungerande samverkan är avgörande för dagens och framtidens komplexa stads- och platsutveckling. På Årskonferensen i Östersund har vi samlat städer och orter som berättar om hur de har utvecklat sin samverkan med hjälp av BID- och Trygga Platser-modellen samt vilka resultat det har gett. Välkommen att ta del av deras tips och erfarenheter.

LOKAL: LÖVÖN, CLARION HOTEL GRAND ÖSTERSUND– ingen föranmälan krävs.     LADDA NER PROGRAMMET SOM PDF HÄR

09.00- 09.20 Välkommen

 • Vad är Svenska Stadskärnors BID-modell?
 • Passar BID-modellen alla svenska platser?
 • BID-processens olika steg

Marlene Hassel, BID-managercoach och processledare, Inger Alfredsson, nationell samordnare och Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor


09.20-10.20 BID-processen

Stads- och platsutveckling i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. En modell som bygger på frivilligt deltagande inom ett avgränsat område. Träffa tre olika städer som alla arbetar med BID-modellen som samverkansprocess.  Ta del av deras arbete, erfarenheter och goda exempel.


KÄVLINGE

 • Nulägesanalys: Varför är nulägesanalysen så viktig i BID-modellen?
 • Medborgarenkät: Hur får man engagemang och delaktighet i en medborgarenkät?

Lotta Engvall, BID-manager och projektledare


HUDIKSVALL

 • Varför valde man BID-modellen i Hudiksvall?
 • Resultat praktiska case i BID processen – V:a Tullgatan

Pär Widell, vd Fastighets AB Glysis Emma Nordebo Snygg, stadsarkitekt och Elina Snell, BID manager och centrumutvecklare, Hudik City


HÄSSLEHOLM

Analys och förändring av samverkansorganisation Hessle City, mellan offentliga och privata aktörer

Johan Jönsson, centrumutvecklare och BID-manager och Anna Nordstrand, destinationsutvecklare och BID-manager


Service-BID – för levande orter med smarta servicelösningar

Lansering av ny handbok – Handledning av platsutveckling med BID-metoden – samverkan mellan offentlig/privata och ideella aktörer i mindre lokala samhällen. Modellen bygger på frivilligt deltagande inom ett avgränsat område. 

Jakob Ebner Länsstyrelsen Dalarna, processledare, projektledare, Enheten för Agenda 2030


10.20-10.30  PAUS


10.30-12.00 Trygga Platser – samverkansmodell med BID-inspiration

Platssamverkan handlar om att bemöta de utmaningar som finns för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Modellen bygger på att aktörer går samman och tar ett gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område

 • Vad är Trygga Platser-modellen?
 • Hur kan man arbeta med Trygga Platser-modellen?

Sanela Cerimagic, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Tor Lundberg, regional samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Dalarnas län


Vad är en trygghetsanalys med tillhörande handlingsplan?

Magnus Lindgren, generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare  Sverige


Vad är en samverkansanalys och hur gör man i praktiken? 

Marlene Hassel och Inger Alfredsson, Svenska Stadskärnor


SALA

 • Hur arbetar man strukturerat med samverkan?
 • Hur gör man för att få förankring och bred delaktighet?

 Peter von Walden, säkerhetsamordnare, Sala kommun


FALUN

 • Goda exempel på åtgärder ur handlingsplanen
 • Hur kan man implementera trygghetsfrågorna när man utvecklare en plats

Lasse Westin, centrumutvecklare, Falun


AVESTA

Resultat och åtgärder ur handlingsplanen, Filip Mauritzson, säkerhetssamordnare, Avesta kommun


HALLSTAHAMMAR

Hur implementerar man rygg- och säkerhetsfrågor i utvecklingsarbetet och i det ordinarie arbetet? Anna Windal, samhällsbyggnadschef, Hallstahammar kommun


SUMMERING OCH AVSLUTNING