Mycket på gång i höst!

Vi har en aktiv och intensiv höst framför oss fylld med både digitala och fysiska möten, utbildningar och konferenser. Så fram med kalendern och boka in datumen. Vi ses på ett eller annat sätt! Här kan du läsa nyhetsbrevet med aktuella händelser nu under hösten.

Läs mer
BID-managerutbildning för dig som ska driva BID-processen

Den 16-17 november erbjuder vi nu en 2-dagarsutbildning för dig som ska eller vill lära dig att driva BID-processen i din kommun. Utbildningen är baserad på Svenska Stadskärnors svenskanpassade BID-modell och ger dig användbar kunskap och värdefulla tips för att kunna driva BID-processen på ett effektivt och strukturerat sätt. Den bygger på våra samlade erfarenheter och kunskaper från genomförda BID-processer i ett 20-tal kommuner sedan 2015 samt spetskompetens inom stads-, plats- och centrumutveckling sedan 1993. Utbildningen genomförs i Borlänge och riktar sig till dig som redan jobbar med BID-processen i din kommun och känner att du behöver förstärka dina färdigheter eller ska/vill…

Läs mer
Går det att starta ett BID i coronatider?

Premiär för vårt nationella BID-FORUM• webbinar 14 sep • kl 08.30-09.30 Med vår samlade erfarenhet av ett 20-tal BID-processer, runt om i landet de senaste sex åren, bildar vi nu ett nationellt BID-forum där syftet är att sprida kunskap och goda exempel om BID-modellen och dess möjligheter för utveckling genom frivillig samverkan. Målet är att skapa en digital plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för kommuner som vill starta en BID-process, har påbörjat eller redan genomfört den. Se inbjudan HÄR Välkommen till vårt första webbinar där vi berättar om möjligheterna för ökad samverkan och vad det har bl a inneburit…

Läs mer
Webbinar i samtalsform om läget inom besöksnäringen

ONSDAG 26 augusti kl 10.00-11.00 Besöksnäringen sysselsätter ca 200 000 personer och är den snabbaste växande näringen i Sverige med ett exportvärde som mer än tredubblats sedan år 2000. En trend, som tyvärr rubbats av coronapandemin. Besöksnäringen har drabbats särskilt hårt och idag kämpar Visita för att stödja sina medlemmar i en svår situation. Jonas Siljhammar, vd för Visita och deras branschjuridiska chef Stefan Lundin berättar om konsekvenserna av Covid-19 och de restriktioner som införts. De ger oss även en bild av hur sommarsäsongen har gått.  Tillsammans diskuterar vi vad vi kan göra för att stötta och återstarta de verksamheter inom besöksnäringen, som är så betydelsefulla för…

Läs mer
När galleriorna tystnar

”När gallerierna tystnar” är namnet på ett examensarbete skrivna av två studenter vid KTH i Stockholm som tar upp det högaktuella ämnet om utbudet när handeln digitaliseras. En matnyttig sammanställning med teorier, analyser, slutsatser och intervjuer med Sveriges främsta stadsutvecklare. Läs här…

Läs mer
Hur har Covid-19 påverkat verksamheter i vår bransch?

Läs sammanfattningen av enkäten som skickats ut till våra medlemmar. Enkäten pekar på att samverkansorganisationerna har ett viktigt uppdrag och deras betydelse har ökat dramatiskt i denna krissituation. När det gäller samverkan ser flera organisationer ett ökat inflöde av medlemmar/intressenter och man upplever ett starkt stöd från olika håll. Kanske främst från kommunen. Samverkansorganisationerna visar sin främsta styrka genom sin förmåga att kommunicera, genom sina viktiga nätverk och genom att vara ett viktigt stöd för verksamheterna i city. Läs vidare här…

BID-samverkan som gör skillnad

Svenska Stadskärnor har sedan hösten 2015 hjälpt ett 20-tal kommuner i deras utvecklingsarbete med sin BID-modell, som utvecklats för att passa svenska förhållanden. Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild. Målet är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara. BID-modellen fungerar oavsett storlek på staden, orten eller platsen. Tillsammans förverkligas idéer som tidigare verkade omöjliga! Vi har intervjuat några olika städer,…

Dags för Citygroupsträffar 8 september

TEMA: Efter Corona – Hur gasar vi oss ur krisen? Utmaningar, återuppbyggnad och goda exempel Med coronans framfart har samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverk fått en helt ny innebörd! Kreativa idéer, innovationer, nya samarbetsformer, flexibla och snabba åtgärder har avlöst varandra, och i snabb takt. Allt för att stötta och hjälpa våra medlemmar och varandra.  Och det är inte över! Vad har vi framför oss? Hur tar vi oss ur coronakrisen på bästa snabbaste sätt? Det är temat för höstens träff. Det blir en mix av tillbaka- och framåtblickar, reflektioner samt diskussion om återbyggnad och fortsatt utveckling! Syd – ESLÖVVäst – TROLLHÄTTANMälardalen/Öst – OskarshamnDalarna/Gävleborg – Hudiksvall Värmland/Dalsland …

Boka Citygroupsträff 8 september

TEMA: Efter Corona Hur gasar vi oss ur krisen? Utmaningar, återuppbyggnad och goda exempel Sedan Citygroups-träffen i februari, har det minst sagt varit en turbulent tid. Med coronans framfart har samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverk fått en helt ny innebörd! Kreativa idéer, innovationer, nya samarbetsformer, flexibla och snabba åtgärder har avlöst varandra, i snabb takt. Allt för att stötta och hjälpa våra medlemmar och varandra!Och det är inte över! Vad har vi framför oss? Hur tar vi oss ur coronakrisen på bästa, snabbaste sätt? Det är temat för höstens träff. Det blir en mix av tillbaka- och framåtblickar, reflektioner samt diskussion om återbyggnad och fortsatt utveckling! CITYGROUPSVÄRDAR…

Dokumentation: Om läget in handeln webbinar 12 juni 2020

Vi är många som ställer oss frågor om vad som händer med handeln nu i dessa. Krisen är långt ifrån över och vi kämpar alla för att återta något slags normalläge. Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/besöksnäring på Svensk Handel delade med sig av statistik, insikter och utmaningar från den senaste perioden. Hon ger också en kort inblick i den kampanj som Svensk Handel och Handelsanställdas förbund precis lanserat för att belysa vikten av att alla tar ansvar om vi ska kunna återta våra städer ”Välkommen – in din handling gör skillnad”.  På plats fanns även Björn Bergman,…