Webbinar i samtalsform om läget inom besöksnäringen

ONSDAG 26 augusti kl 10.00-11.00 Besöksnäringen sysselsätter ca 200 000 personer och är den snabbaste växande näringen i Sverige med ett exportvärde som mer än tredubblats sedan år 2000. En trend, som tyvärr rubbats av coronapandemin. Besöksnäringen har drabbats särskilt hårt och idag kämpar Visita för att stödja sina medlemmar i en svår situation. Jonas Siljhammar, vd för Visita och deras branschjuridiska chef Stefan Lundin berättar om konsekvenserna av Covid-19 och de restriktioner som införts. De ger oss även en bild av hur sommarsäsongen har gått.  Tillsammans diskuterar vi vad vi kan göra för att stötta och återstarta de verksamheter inom besöksnäringen, som är så betydelsefulla för…

Läs mer
När galleriorna tystnar

”När gallerierna tystnar” är namnet på ett examensarbete skrivna av två studenter vid KTH i Stockholm som tar upp det högaktuella ämnet om utbudet när handeln digitaliseras. En matnyttig sammanställning med teorier, analyser, slutsatser och intervjuer med Sveriges främsta stadsutvecklare. Läs här…

Läs mer
Hur har Covid-19 påverkat verksamheter i vår bransch?

Läs sammanfattningen av enkäten som skickats ut till våra medlemmar. Enkäten pekar på att samverkansorganisationerna har ett viktigt uppdrag och deras betydelse har ökat dramatiskt i denna krissituation. När det gäller samverkan ser flera organisationer ett ökat inflöde av medlemmar/intressenter och man upplever ett starkt stöd från olika håll. Kanske främst från kommunen. Samverkansorganisationerna visar sin främsta styrka genom sin förmåga att kommunicera, genom sina viktiga nätverk och genom att vara ett viktigt stöd för verksamheterna i city. Läs vidare här…

Läs mer
BID-samverkan som gör skillnad

Svenska Stadskärnor har sedan hösten 2015 hjälpt ett 20-tal kommuner i deras utvecklingsarbete med sin BID-modell, som utvecklats för att passa svenska förhållanden. Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild. Målet är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara. BID-modellen fungerar oavsett storlek på staden, orten eller platsen. Tillsammans förverkligas idéer som tidigare verkade omöjliga! Vi har intervjuat några olika städer,…

Läs mer
Dags för Citygroupsträffar 8 september

TEMA: Efter Corona – Hur gasar vi oss ur krisen? Utmaningar, återuppbyggnad och goda exempel Med coronans framfart har samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverk fått en helt ny innebörd! Kreativa idéer, innovationer, nya samarbetsformer, flexibla och snabba åtgärder har avlöst varandra, och i snabb takt. Allt för att stötta och hjälpa våra medlemmar och varandra.  Och det är inte över! Vad har vi framför oss? Hur tar vi oss ur coronakrisen på bästa snabbaste sätt? Det är temat för höstens träff. Det blir en mix av tillbaka- och framåtblickar, reflektioner samt diskussion om återbyggnad och fortsatt utveckling! Syd – ESLÖVVäst – TROLLHÄTTANMälardalen/Öst – OskarshamnDalarna/Gävleborg – Hudiksvall Värmland/Dalsland …

Läs mer
Boka Citygroupsträff 8 september

TEMA: Efter Corona Hur gasar vi oss ur krisen? Utmaningar, återuppbyggnad och goda exempel Sedan Citygroups-träffen i februari, har det minst sagt varit en turbulent tid. Med coronans framfart har samverkan, erfarenhetsutbyte och nätverk fått en helt ny innebörd! Kreativa idéer, innovationer, nya samarbetsformer, flexibla och snabba åtgärder har avlöst varandra, i snabb takt. Allt för att stötta och hjälpa våra medlemmar och varandra!Och det är inte över! Vad har vi framför oss? Hur tar vi oss ur coronakrisen på bästa, snabbaste sätt? Det är temat för höstens träff. Det blir en mix av tillbaka- och framåtblickar, reflektioner samt diskussion om återbyggnad och fortsatt utveckling! CITYGROUPSVÄRDAR…

Dokumentation: Om läget in handeln webbinar 12 juni 2020

Vi är många som ställer oss frågor om vad som händer med handeln nu i dessa. Krisen är långt ifrån över och vi kämpar alla för att återta något slags normalläge. Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert stads- och platsutveckling/besöksnäring på Svensk Handel delade med sig av statistik, insikter och utmaningar från den senaste perioden. Hon ger också en kort inblick i den kampanj som Svensk Handel och Handelsanställdas förbund precis lanserat för att belysa vikten av att alla tar ansvar om vi ska kunna återta våra städer ”Välkommen – in din handling gör skillnad”.  På plats fanns även Björn Bergman,…

Lidköpings stadskärna – vägen från vision till handling – 9 juni kl 14-15

Att ta sig från idé till verkställande, via beräkning, förankring och gestaltning är en process som kräver både kunskap och erfarenhet. Lisa Lagerén och Lena Hedin på RSD, visar hur man kan beräkna effekterna av olika åtgärdsförslag och hur man sedan kan agera för att verkställa dem. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs till lena.hedin@rsd.se Länk skickas sedan.

Lyckat digitalt årsmöte 26 maj

Nerverna var på helspänn inför gårdagens premiär av vårt första digitala årsmöte i historien! Till vår stora glädje fungerande allt. Vi har spelat in föreläsningar om vikten av samverkan och beredskap i krissituationer som du kan ta del av. Vikten av gemensam kraftsamling för att klara krisen och komma ut starkare på andra sidan, Lena Micko, civilminister, ca 15 min länk ”Vi måste hålla ihop även om det är tufft för många.” Tron betyder mycket och det är viktigt att vi fortsätter att jobba för levande och pulsrika städer och orter både nu och framöver. Regeringen…

Per Eriksson ny ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse

Den 26 maj genomförde Svenska Stadskärnor sin bolags- och föreningsstämma digitalt. Till ny styrelseordförande valdes Per Eriksson, tidigare vd och numera Senior Advisor på City i Samverkan i Stockholm, som efterträdde Paul Lindvall. Per Eriksson har tidigare suttit som ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse och har en gedigen kunskap och erfarenhet av stads- och platsutveckling. Invalda på ett år är Susanne Ytterholm, branschjurist på Visita och Carl Arnö, direktör på Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad. Nyval på två år är Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun samt Knut Rost, vd Diös Fastigheter. Övriga ledamöter är Elisabeth Elmsäter Vegsö, Svensk Handel, Annika Boman, Västervik…