Vägen framåt!

WEBINAR 16 december kl 008.00-09.00 SERVICE BID – presentation av tre nulägesanalyser från ett BID-projekt vars syfte är att utveckla kommersiell service på landsbygden Hur ska Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö behålla sina invånare, ge dem en fungerade kommersiell service och inte minst öka attraktionen för sin bygd? Svaret på frågan ska utrönas i projektet SERVICE BID– levande orter med smarta servicelösningar. Nu presenterar orternas BID-managers sina nulägesanalyser. Ta tillfället i akt, var med och lyssna och passa på att ställa frågor kring deras arbete och hur BID fungerar på landsbygden. Projektet drivs av Region Dalarna i samarbete med Falun,…

Ny modell för tryggare platser i samverkan Digitalt lunchwebinar 4 dec kl 12-13

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor lanserar därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. MODELLEN kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges unika expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet med Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser. MÅLGRUPPEN är kommuner, fastighetsägare och näringsidkare som ärintresserade av att arbeta med säkerhet, trygghet och attraktivitet medhjälp av platssamverkan. MEDVERKANDEBjörn Bergman, vd och Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska StadskärnorMagnus Lindgren, generalsekreterare och Erika Sjöqvist, kulturgeograf och…

Boka Citygroupsträff den 9 februari 2021

Det är fortsatt tuffa tider men vi håller tummarna att vi kan genomföra vårens träff den 9 februari, lunch-lunch den 8-9 februari i region Norr med Örnsköldsvik som värdstad, som planerat. Temat är ”Fiffiga lösningar – Inspireras av kreativa lösningar på svårigheter som pandemin orsakat.” Nytt inslag är ”Coacha en kollega”, där vi delar in oss i mindre grupper och ger feedback till varandra.  Välkommen med din anmälan här Inbjudan med värdstäderna angivna ser du här Läs dokumentationen från höstens träff här Varmt välkommen!…

Vad sades på Citygroups nätverksträffar i september?

Den 8 september sammanstrålade totalt 97 engagerade deltagare från 69 kommuner på ett coronasäkrat sätt för att nätverka, utbyta erfarenheter samt diskutera kring temat “Efter corona – hur gasar vi oss krisen?”På agendan fanns även en stadsvandring. Behovet av att träffas fysiskt var minst sagt stort och välkommen. I denna dokumentation har vi sammanställt deltagarnas erfarenheter. Läs här. Notera i din kalender de kommande träffarna 9 februari och 7 september 2021.

AMAZON i Sverige – hot eller möjlighet?

DIALOGWEBINAR: Onsdag 25 november kl 10.00-11.15 Nätjätten Amazon finns nu i Sverige – på riktigt och reaktionerna är blandade. Vilka följder får de för handeln? För konsumenterna? För miljön? För världsekonomin? Många frågor som vi ännu inte har svaren på. Timingen för Amazon kunde inte vara bättre, med tanke på coranapandemin som gett e-handeln en extra skjuts. Vi har bjudit in tre sakkunniga experter som ger sin bild av läget. GÄSTER ÄR:Anna Nordlander, e-handelsentreprenör och Amazon-specialistPer Ljungberg, vd Svensk Digital HandelJohan Anselmsson, professor i marknadsföring vid Lundsuniversitet samt medlem i Svenska Stadskärnors Forskningsråd Samtalet leds av Björn Bergman, vd för…

Svenska Stadskärnor och Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar en ny trygghetsmodell för platssamverkan

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar vi därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att hantera situationen och utmaningarna i ett avgränsat område. Arbetet är inriktat på frågor som rör säkerhet, utbud, attraktivitet, renhållning och aktiviteter för att skapa offentliga miljöer som tillgängliga och välkomnande för olika målgrupper. Modellen kombinerar Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser med Stiftelsen Tryggare…

Håll i och håll ut – pandemin är inte slut!

Nyhetsbrev 12 oktober 2020 Detta år har vi fått ställa in och ställa om. Vi fick avblåsa vår populära årskonferens och våra utmärkelser. Nu senast beslutade styrelsen att ställa in Årets Purple Flag stad i år. Det känns som om 2020 är ett pausår, en tid för reflektion och förnyelse. Vi har tvingats att fundera över vad som är viktigt och ifrågasätta gamla metoder. När vi kommer ur det här kommer vi att vara effektivare, mer digitala och fokuserade, men vårt behov av socialt umgänge och fysiska möten kommer fortfarande att vara väsentligt för oss. Vi kommer därför att…

Därför la man ner centrumföreningen i Borlänge

Borlänge är känd som en handelsstad, där handeln är den bransch som sysselsätter flest invånare. Stadskärnan är viktigoch likaså samarbetet med kommunen, fastighetsägare och övriga näringsidkare. 2018 lades centrumföreningen ner. Hur startar man en ny samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att bättre möta behovet av stadens fortsatta utveckling? Sofie Olsson, BID-manager i Borlänge berättar om deras utvecklingsresa från start till BID-diplomering, Välkommen att delta i Svenska Stadskärnors nationella BID-FORUM 9 nov kl 08.30-09.30. Anmäl dig till erika.braun@svenskastadskarnor.se senast 6 november kl 16.00. Länk till webinaret skickas dagen innan. Se hela inbjudan här…

Webinar om läget inom kommunerna

Onsdag 21 okt kl 10.00-11.15 Det har nu gått drygt ett halvår sedan Covid-19 drabbade våra städer och orter. Det har varit en period fylld av akuta åtgärder både för att minska smittospridningen, men också att rädda samt mildra effekterna för näringsidkare, kommuninvånare, kultur- och föreningsliv med flera.  Statliga medel har delats ut för att stärka den redan hårt ansträngda kommunkassan. Men har det varit tillräckligt?  Vad har vi lärt oss av corona-krisen? Hur rustar vi oss för att bättre hantera framtida kriser som lär komma? Vad behöver vi göra på kort och lång sikt för att skapa hållbara, trygga och levande stadskärnor?  Gäster…

Webinar om läget inom fastighetsbranschen

Fastighetsägare är viktiga aktörer för stadens och ortenshållbara utveckling och attraktionskraft. De arbetar utifrånlångsiktiga strategier och mål som coronopandemin utmanarpå olika sätt. Vilka utmaningar väntar runt hörnet? Vi har bjudit in Helena Olsson, Fastighetsägarna, Knut Rost, vd för DIÖS och Jesper Örtengren, Vasakronan för att höra deras tankar och framåtblickar. På plats finns även Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordf för Sveriges Centrumutvecklare för att leda diskussionen och frågeställningarna. Se inbjudan här Välkommen att dela dina funderingar och tankar med oss och dina kollegor. Anmälan senast 21 sept kl 16.00 tillerika.braun@svenskastadskarnor.se Länk skickas efter anmälan.