BID-FORUM 28 april frukostwebinar 08.30-09.30 om BID-managerns roll i BID-processen

Fyra BID-managers berättar om sitt arbete med Svenska Stadskärnors BID-process. Vi får ta del av deras erfarenheter och tips på hur man skapar engagemang, delaktighet och inte minst samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.    Se hela inbjudan här. Du anmäler dig här…

Läs dokumentationen från Citygroupträffen 9 februari

Lyckad premiär för den digitala Citygroupträffen  Uppslutningen till våra Citygroupträffar som vi genomför tillsammans med Sveriges Centrumutvecklare är som vanligt stor, så även denna gångnär de genomfördes i digital form. Många fiffiga och kreativa idéer utbyttes mellan deltagarna, vilket du kan läsa om här. Här kommer kompletterande material från Piteå som visar deras kreativa coronainsatser under 2020, se deras bildspel här.

Etableringsstrategi i samverkan

FOKUS 59 minuter 8 april kl 10.00-10.59 Målet att erbjuda en attraktiv och levande stad och stadskärna är oföränderligt. Förutsättningarna, har däremot förändrats. Vi står inför nya utmaningar som kräver långsiktiga lösningar för att på bästa sätt möta befintliga och presumtiva invånares, besökares samt näringsidkares behov och förväntningar.  Denna komplexa situation, påskyndad av pandemin, är vårt fokus den 8 april. Våra talare delar med sig av sina erfarenheter och ger sina perspektiv kring samverkans betydelse vid etableringar. •  A new and exciting strategy to attract new business to establish in the City Centre, David West , Director, Premier Retail Marketing,…

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Utmärkelsen Årets Stadskärna delas inte ut i år – Vi såg verkligen fram emot att kora Årets Stadskärna i Östersund, tyvärr blev det inte så, säger Annika Boman ordförande för juryn av utmärkelsen Årets Stadskärna. När flera av de städer som tidigare anmält sitt intresse, backade sitt beslut, på grund av ändrade prioriteringar orsakade av pandemin, väljer juryn att inte dela ut priset i år. Beslutet är taget med respekt för städernas situation.Även om utmärkelsen Årets Stadskärna 2021 inte delas ut i år, kommer vi att premiera särskilda insatser i form av hederspris. Det tillkännages i samband med Årskonferensen den…

Glädjespridare året runt

INSPIRATION FRÅN VÅR NATIONELLA PARTNER MK ILLUMINATION SWEDEN Grundläggande för våra partners är att de, förutom sin special-kompetens och erfarenhet också har ett engagemang för att stötta stadsutvecklingen i Sverige. Samarbetet med MK Illumination Sweden, först som Guldpartner och nu som Nationell Partner, visar vilken utvecklingspotential det finns. – Allt handlar om att skapa trygga, trivsamma, levande, hållbara och attraktiva städer, centrum och mötesplatser. Det gäller för Svenska Stadskärnor, som för oss, säger Niclas Johansson, vd för MK Illumination Sweden som grundades 2008. Som Guldpartner under många år har vi fått allt större insikt i det betydelsefulla arbetet som Svenska Stadskärnor och medlemmarna…

Frukostwebinar med BID-FORUM 25 mars kl 08.30-09.30

Hur kan den lokala samverkansorganisationen utvecklas och förändras med Svenska Stadskärnors BID-modell?  Denna gång får vi höra hur man i Torsby i Ängelholm har skapat bättre förutsättningar för lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft efter genomförd BID-process. Se hela inbjudan här Välkommen med din anmälan via denna länk…

Nu kan du anmäla dig till Årskonferensen 15-16 september i Östersund

NYHETSBREV 1 mars 2021 ur innehållet: Temat för Årskonferensen är Den värdefulla staden. Temat i webinarserien Fokus 59 minuter den 4 mars är “Hur fyller vi tomma lokaler i centrum?” Sista anmälningsdatum är 3 mars kl 15.00. Temat i BID Forum den 25 mars är “Hur kan den lokala samverkans-organisationen utvecklas och förändras med Svenska Stadskärnors BID-modell? “ I nyhetsbrevet hittar du mer information samt länkar till de olika aktiviteterna. Läs här…

Läs vårt senaste nyhetsbrev: 400 000 viktiga beslutsfattare har blivit påminda om oss – igen!

”Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är bästa vägen framåt” ”Levande och trygga städer – dygnet runt” Det är några av rubrikerna på artiklar i den fjärde upplagan av magasinet Levande Städer som, denna vecka 4 i januari, gått med som specialbilaga i Dagens Industri och Dagens Samhälle. 400 000 viktiga beslutsfattare, företagsledare och tjänstemän inom stat, region och kommun har blivit påminda om vårt arbete och samverkans betydelse i såväl kristider som inför omstarten för fortsatt stads- och platsutveckling. Läs här och sprid gärna länken i ditt nätverk. Per Schlingmann är en av talarna på årskonferensen. Han…

Fortsatt framåt gäller – läs årets första nyhetsbrev

Nytt år är påbörjat och vi hoppas att 2021 ska bli ett ljusare och friskare år. Även om vaccineringen för Covid-19 kommit igång så måste vi fortsätta hålla i! Att hålla avstånd gäller fortfarande i allra högsta grad. Att hålla ut är nödvändigt. Att hålla igång är en förutsättning för att vi ska ta oss vidare framåt detta ”Hoppets år”. Något vi verkligen hoppas på är att kunna ses på Årskonferensen den 15-16 september i Östersund, då vi även ska kora Årets Stadskärna 2021. Sista datum för att skicka in ansökan för nominering till Årets Stadskärna…

Premiär för digital Citygroupsträff 9 februari

TID: Kl 09.00-14.30 ZOOM-MÖTE, länk skickas efter anmälan! Nya direktiv leder till nya mötesformer, vilket innebär att vi genomför Citygroupsträffen den 9 februari digitalt – via zoom. Temat är samma – ”Fiffiga lösningar – Inspireras av kreativa lösningar på svårigheter som pandemin orsakat.” Vi inleder och avslutar träffen gemensamt och däremellan delar vi upp oss i digitala grupprum som motsvarar våra olika regioner. Värdstäder är som tidigare: Ängelholm, Göteborg, Kalmar, Ludvika, Åmål och Örnsköldsvik. Så ange din ort i anmälan så vi kan dela upp alla till de lokala gruppdiskussionerna innan vi startar. Varmt välkommen till premiären av Citygroups första…