Läs vårt nyhetsbrev 31 mars Äntligen sommartid!

Nu går det mot rätt håll. Först sommartid, sedan påsk, vår, sommar, semester och slutligen årets höjdpunkt Årskonferens i Östersund den 15-16 september!! Ljuset är tillbaka, värmen är på gång – särskilt här i södra Sverige. Känns hoppfullt, eller hur? Under tiden fortsätter vi erbjuda inspiration, kunskapslyft samt olika verktyg och metoder för samverkan och utveckling av städer och orter för att bättre kunna hantera vardagens ögonblick och uppfylla framtidens mål och visioner.  Glada Påskhälsningar från The Orange Team! Läs hela nyhetsbrevet här…

Webinar 26 maj kl 13.00-14.30 – Tryggare platser

Fyra mellanstora kommuner i Dalarna och Västmanland testar en ny Platssamverkansmodell för att göra otrygga platser trygga. Nu är två av modellens fem steg avklarade och det är dags att presentera lärdomar och erfarenhet vi hittills fått genom projektet. Under seminariet presenteras Platssamverkansmodellen med dess olika delmoment, lokala exempel samt vilka generella utmaningar som finns i att gå från ord till handling, när det gäller att utveckla en plats. Målgrupp:Brottsförebyggande samordnare, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare, polis, fastighetsägare, centrumutvecklare samt andra aktörer som arbetar för ökad trygghet, attraktivitet och platsutveckling. Arrangörer: Länststyrelserna Dalarna, Västmanlands Län, Svenska Stadskärnor och Tryggare Sverige. Se hela…

BID-FORUM 24 maj kl 15-16 Fastighetsägarnas roll i BID-processen

Fastighetsägare är viktiga aktörer i BID-processen. För att ta del av deras erfarenheter och kunskap har vi bjudit in fyra fastighetsägare från fyra olika städer. De kommer att berätta om sina olika utvecklingsresor i BID-processen, hur den har påverkat deras sätt att arbete med samverkan med stadens samtliga aktörer ur ett fastighets-ägarpersepktiv och inte minst vilka positiva effekter det har gett. Se hela inbjudan här och anmälan gör du via denna länk…

Kallelse till årsmöte 25 maj 2021

Välkommen att delta i årsmötet 2021. Vi summerar 2020 – ett  utmanande år på många olika sätt – och blickar framförallt framåt med fokus på verksamhetens möjligheter och planer för 2022. Årsmötet sker i år digitalt via Teams, vilket gör det möjligt för fler att delta.Vi inleder mötet med ett spännande föredrag med Ulrika Bernhoff, senior rådgivare på HUI:s nya affärsområde HUI Innovation. Hon kommer att prata om behovet av metodik kring innovationer för stadsutveckling. Se inbjudan nedan. På denna länk hittar du samtliga möteshandlingarna: Välkommen med din anmälan senast 25 maj kl 13.00 via denna …

Läs vårt senaste nyhetsbrev – Välkommen sköna maj

Välkommen säger vi även till vår nya Guldpartner Telia Company AB som med sitt verktyg Telia Crowd Insights erbjuder historisk och löpande insikter om rörelsemönster och befolkningsvolymer i staden och kommunen baserat på data från mobilnätet. Läs hela nyhetsbrevet här…

Översiktsplanens betydelse för stadskärnans utveckling

FOKUS 59 minuter 6 maj kl 10.00-10.59 Under 59 minuter fokuserar vi denna gång på den kommunala Översiktsplanen s k ÖP – det övergripande strategiska och visionära dokumentet vars syfte är att vägleda till beslut om användning av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas i kommunen. Vad kan centrumorganisationer göra för att påverka ÖP är en fråga vi bl a söker svar på under 59 minuter. För att få inspiration och en tydligare inblick i ÖP:s viktiga strategiska dokument och processen kring den, har vi bjudit in talare med olika kompetenser med lång erfarenhet av ÖP både ur ett strategiskt och…

Varför ska man kvalitetssäkra samverkan kring stadskärnan?

Läs vad fyra cityledare tycker i vårt senaste nyhetsbrev. Stort grattis til Södertälje City, den senaste stad av många som fått sitt QM-certifikat Läs mer här…

BID-FORUM 28 april frukostwebinar 08.30-09.30 om BID-managerns roll i BID-processen

Fyra BID-managers berättar om sitt arbete med Svenska Stadskärnors BID-process. Vi får ta del av deras erfarenheter och tips på hur man skapar engagemang, delaktighet och inte minst samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv.    Se hela inbjudan här. Du anmäler dig här…

Läs dokumentationen från Citygroupträffen 9 februari

Lyckad premiär för den digitala Citygroupträffen  Uppslutningen till våra Citygroupträffar som vi genomför tillsammans med Sveriges Centrumutvecklare är som vanligt stor, så även denna gångnär de genomfördes i digital form. Många fiffiga och kreativa idéer utbyttes mellan deltagarna, vilket du kan läsa om här. Här kommer kompletterande material från Piteå som visar deras kreativa coronainsatser under 2020, se deras bildspel här.

Etableringsstrategi i samverkan

FOKUS 59 minuter 8 april kl 10.00-10.59 Målet att erbjuda en attraktiv och levande stad och stadskärna är oföränderligt. Förutsättningarna, har däremot förändrats. Vi står inför nya utmaningar som kräver långsiktiga lösningar för att på bästa sätt möta befintliga och presumtiva invånares, besökares samt näringsidkares behov och förväntningar.  Denna komplexa situation, påskyndad av pandemin, är vårt fokus den 8 april. Våra talare delar med sig av sina erfarenheter och ger sina perspektiv kring samverkans betydelse vid etableringar. •  A new and exciting strategy to attract new business to establish in the City Centre, David West , Director, Premier Retail Marketing,…