Corona-krisen och besöksnäringen – hur påverkas kommuner och stadskärnor?

Vad händer efter Corona? Corona-krisen har påverkat och kommer att påverka besöksnäringarna negativt på ett sätt som få tidigare kriser har gjort. Detta kommer inte bara att ha negativa effekter på berörda företag och deras anställda utan det leder också till en rad indirekta effekter. Men som i tidigare lågkonjunkturer behöver det inte bara vara av ondo, sett ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan också vara en form av “reningsbad” och omstart. Läs mer om detta och några olika sätt att ta riktning på vägen framåt i WPS:s rapport som Fredik Bergström, ek. dr., affärsområdeschef WSP tagit fram.

Hur ska Sveriges stadskärnor klara sig i den rådande covid-19 situation?

Den 3 april höll Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut och numer affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP, ett webinarium om besöksnäringarna, lågkonjunktur och möjligheter som följer ur kölvattnet av Corona-krisen. Vad har hänt vid tidigare ekonomiska kriser, vad kan hända med konsumenterna och hur bör stadens olika aktörer agera för att komma ut på bästa sätt? I samband med finanskrisen gjordes en undersökning bland ett antal aktörer med intresse för handeln. De ombads komma med tips på vad man kan göra i en samband med Finanskrisen. Många av dessa tips är fortfarande…

Öppet Brev – till alla som önskar levande orter och livfulla städer även i framtiden

  Se brevet här När krisen slår till finns våra medlemmar där. Samverkansorganisationer där kommunen, fastighetsägare, handel och annan besöksnäring arbetar tillsammans för stadens, ortens eller platsens bästa. De har ett stort nätverk i staden. De rör sig mellan de offentliga och de privata aktörerna. De förstår de olika perspektiven som stadens intressenter har och de har den starka drivkraften att utveckla attraktiva och hållbara platser för alla – boende, besökare och verksamma i våra svenska städer och orter. Våra medlemmar aktiverar sig i dessa samverkansorganisationer som hittar flexibla och kreativa lösningar på problem som ingen av oss tidigare…

Användbar information för citysamverkansorganisationer

Här kommer en sammanställning av användbar information för medlemmar i citysamverkansorganisationer sammanställt av Lasse Westin, centrumutvecklare, Centrala Stadsrum, Falun Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. En reducering från dagens 31,42 procent till 10,21 procent. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall…

Tips på åtgärder för att stötta företag med anledning av covid-19

Här kommer information och tips på åtgärder för att stötta företag, som Henrik Olsson ingår i vår ledningsgrupp men till vardags jobbar på Göteborg CitySamverkan, har tagit fram. Ta gärna del av informationen och sprid vidare. Läs här…

Tillväxtverket ger medel för att utveckla servicelösningar och platssamverkan genom Svenska Stadskärnors BID-modell

Projektnamn: SERVICEBID – för levande orter med smarta servicelösningar Svenska Stadskärnor har tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Falun kommun (Svärdsjö), Mora kommun (Sollerön) och Ludvika kommun (Grängesberg) har fått cirka 2,4 miljoner från Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden, för att utveckla smarta servicelösningar genom att initiera och utveckla den lokala platssamverkan. Projektet ska ge ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror drivmedel, post/paket och betaltjänster. Man ska arbeta och testa om BID är en framkomlig metod för utveckling av lokala servicelösningar i landsbygd. Projektet pågår 1 januari 2020 – 21 december 2021. Orterna kommer att vara testbäddar, för att arbeta med ett breddat…

Vinnova ger medel för att minska brottsligheten genom platssamverka

Projketnamn: Trygga Platser – platssamverkan med BID inspiration Svenska Stadskärnor har tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland och Stiftelsen Tryggare Sverige har fått cirka 2 miljoner från Vinnova för att hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan. Projektet utvecklar och testar en för Sverige unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och vetenskapliga metoder, är pris- och tidsatt och testas på fyra kommuner i Mellansverige med olika trygghetsutmaningar och typer av platser.  I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Dalarna, Länsstyrelsen i Västmanland, Stiftelsen Tryggare…

Årskonferensen den 27-28 maj 2020 i Östersund framflyttad

Vår Årskonferens i Östersund i maj, då minst 400 entusiastiska deltagare från hela landet skulle sammanstråla, för inspiration, erfarenhetsutbyte, kunskapspåfyllning med mera ställs in. Detta påverkar även utnämningen av den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2020. Det är tråkigt för alla parter, men vi får istället lägga vårt fokus på att stötta de verksamheter och entreprenörer som är beroende av folkliv, möten och besök.  Nytt datum för Årskonferensen är 26-27 maj 2021 och Östersund kvarstår som värdstad. Alla anmälningar som vi har fått avbokas utan kostnad.   Tänk på att avboka hotellrummen.   …

Vad sades på Citygroupsträffarna i februari?

Citygroups dokumentation från februariträffen 2020 Vilket innehåll vill vi ha i våra stadskärnor och centrum i framtiden? Det var huvudfrågan när ett 80-tal engagerade deltagare från 79 kommuner deltog på Citygroupsträffarna i Degerfors, Norrköping, Borås, Sölvesborg och Kramfors i början av februari. Läs dokumentationen från träffarna här  …

Levande Städer 2020 ute nu!

Den tredje upplagan av Magasinet Levande Städer med temat “Smarta tillsammans” är nu distribuerad som bilaga i Dagens Industri och Dagens Samhälle har den en total räckvidd på 425 000 läsare. Här kan du bl a läsa om • “Effektiv kommunikation med nytt system” som Göteborg, Malmö och Örebro använder • “Stockholm stads belysning – ett lysande exempel på framgångsrik platssamverkan” • Trendspaning i Baltimore” • “H22 – en testbädd för framtidens smarta lösningar” • “En flagga för trygghet och trivsel” • “Om hur bortglömda platser får nytt liv” Läs tidningen här  …