Lidköpings stadskärna – vägen från vision till handling – 9 juni kl 14-15

Att ta sig från idé till verkställande, via beräkning, förankring och gestaltning är en process som kräver både kunskap och erfarenhet. Lisa Lagerén och Lena Hedin på RSD, visar hur man kan beräkna effekterna av olika åtgärdsförslag och hur man sedan kan agera för att verkställa dem. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs till lena.hedin@rsd.se Länk skickas sedan.

Lyckat digitalt årsmöte 26 maj

Nerverna var på helspänn inför gårdagens premiär av vårt första digitala årsmöte i historien! Till vår stora glädje fungerande allt. Vi har spelat in föreläsningar om vikten av samverkan och beredskap i krissituationer som du kan ta del av. Vikten av gemensam kraftsamling för att klara krisen och komma ut starkare på andra sidan, Lena Micko, civilminister, ca 15 min länk ”Vi måste hålla ihop även om det är tufft för många.” Tron betyder mycket och det är viktigt att vi fortsätter att jobba för levande och pulsrika städer och orter både nu och framöver. Regeringen…

Per Eriksson ny ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse

Den 26 maj genomförde Svenska Stadskärnor sin bolags- och föreningsstämma digitalt. Till ny styrelseordförande valdes Per Eriksson, tidigare vd och numera Senior Advisor på City i Samverkan i Stockholm, som efterträdde Paul Lindvall. Per Eriksson har tidigare suttit som ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse och har en gedigen kunskap och erfarenhet av stads- och platsutveckling. Invalda på ett år är Susanne Ytterholm, branschjurist på Visita och Carl Arnö, direktör på Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad. Nyval på två år är Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun samt Knut Rost, vd Diös Fastigheter. Övriga ledamöter är Elisabeth Elmsäter Vegsö, Svensk Handel, Annika Boman, Västervik…

Corona-krisen och besöksnäringen – hur påverkas kommuner och stadskärnor?

Vad händer efter Corona? Corona-krisen har påverkat och kommer att påverka besöksnäringarna negativt på ett sätt som få tidigare kriser har gjort. Detta kommer inte bara att ha negativa effekter på berörda företag och deras anställda utan det leder också till en rad indirekta effekter. Men som i tidigare lågkonjunkturer behöver det inte bara vara av ondo, sett ur ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv. Det kan också vara en form av “reningsbad” och omstart. Läs mer om detta och några olika sätt att ta riktning på vägen framåt i WPS:s rapport som Fredik Bergström, ek. dr., affärsområdeschef WSP tagit fram.

Hur ska Sveriges stadskärnor klara sig i den rådande covid-19 situation?

Den 3 april höll Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut och numer affärsområdeschef inom det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP, ett webinarium om besöksnäringarna, lågkonjunktur och möjligheter som följer ur kölvattnet av Corona-krisen. Vad har hänt vid tidigare ekonomiska kriser, vad kan hända med konsumenterna och hur bör stadens olika aktörer agera för att komma ut på bästa sätt? I samband med finanskrisen gjordes en undersökning bland ett antal aktörer med intresse för handeln. De ombads komma med tips på vad man kan göra i en samband med Finanskrisen. Många av dessa tips är fortfarande…

Öppet Brev – till alla som önskar levande orter och livfulla städer även i framtiden

  Se brevet här När krisen slår till finns våra medlemmar där. Samverkansorganisationer där kommunen, fastighetsägare, handel och annan besöksnäring arbetar tillsammans för stadens, ortens eller platsens bästa. De har ett stort nätverk i staden. De rör sig mellan de offentliga och de privata aktörerna. De förstår de olika perspektiven som stadens intressenter har och de har den starka drivkraften att utveckla attraktiva och hållbara platser för alla – boende, besökare och verksamma i våra svenska städer och orter. Våra medlemmar aktiverar sig i dessa samverkansorganisationer som hittar flexibla och kreativa lösningar på problem som ingen av oss tidigare…

Användbar information för citysamverkansorganisationer

Här kommer en sammanställning av användbar information för medlemmar i citysamverkansorganisationer sammanställt av Lasse Westin, centrumutvecklare, Centrala Stadsrum, Falun Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. En reducering från dagens 31,42 procent till 10,21 procent. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall…

Tips på åtgärder för att stötta företag med anledning av covid-19

Här kommer information och tips på åtgärder för att stötta företag, som Henrik Olsson ingår i vår ledningsgrupp men till vardags jobbar på Göteborg CitySamverkan, har tagit fram. Ta gärna del av informationen och sprid vidare. Läs här…

Tillväxtverket ger medel för att utveckla servicelösningar och platssamverkan genom Svenska Stadskärnors BID-modell

Projektnamn: SERVICEBID – för levande orter med smarta servicelösningar Svenska Stadskärnor har tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Falun kommun (Svärdsjö), Mora kommun (Sollerön) och Ludvika kommun (Grängesberg) har fått cirka 2,4 miljoner från Tillväxtverket, Europeiska jordbruksfonden, för att utveckla smarta servicelösningar genom att initiera och utveckla den lokala platssamverkan. Projektet ska ge ökad tillgänglighet till kommersiell service i form av exempelvis dagligvaror drivmedel, post/paket och betaltjänster. Man ska arbeta och testa om BID är en framkomlig metod för utveckling av lokala servicelösningar i landsbygd. Projektet pågår 1 januari 2020 – 21 december 2021. Orterna kommer att vara testbäddar, för att arbeta med ett breddat…

Vinnova ger medel för att minska brottsligheten genom platssamverka

Projketnamn: Trygga Platser – platssamverkan med BID inspiration Svenska Stadskärnor har tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland och Stiftelsen Tryggare Sverige har fått cirka 2 miljoner från Vinnova för att hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan. Projektet utvecklar och testar en för Sverige unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och vetenskapliga metoder, är pris- och tidsatt och testas på fyra kommuner i Mellansverige med olika trygghetsutmaningar och typer av platser.  I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Dalarna, Länsstyrelsen i Västmanland, Stiftelsen Tryggare…