3 oktober 2023

TEMA: HUR UTVECKLAR VI VÅRA PLATSER I UTMANANDE TIDER?

Att arbeta med stads-, centrum- och platsutveckling kräver talang, tålamod, kunskap, problemlösning, multi-tasking och allt däremellan. Tempot är högt och tillgångarna begränsade – som vanligt fast värre!

Därför är höstens tema särskilt angeläget för att resonera, inspirera och stötta varandra för att fortsatt kunna utveckla våra städer och orter – trots de tuffa tider vi har framför oss.

DISKUSSIONSFRÅGOR

  Agerar och tänker vi smart utifrån rådande tider?

  Har vi rätt fokus?

  Har vi tillräcklig kompetens för att hantera olika/nya situationer?

  Hur kan vi tänka mer positivt och vara ännu mer kreativa?

  Hur bemöter vi allas önskemål och behov?

  Hur stöttar vi stadens olika aktörer?

  Hur kan vi utveckla den interna och externa kommunikationen

   för bättre förståelse och ökad samverkan?

  Med mera…

OBS! Region norr träffas lunch till lunch den 2-3 oktober.

VÄRDSTÄDER hittar du  här

VÄLKOMMEN med din anmälan här 

TIDIGARE DOKUMENTATIONER

Här nedan hittar du dokumentationer från tidigare träffar:

  • Februari 2023: TEMA Aktiviteter och utsmyckning i stadskärnan 
  • Oktober 2022: TEMA: Att hitta pengar för att förverkliga idéer
  • Februari 2022: TEMA: Det handlar om DIG som på ett eller annat sätt arbetar med PLATSEN
  • Oktober 2021: Tema: Stadskärnans framtid
  • Februari 2021: TEMA: Fiffiga lösningar – inspiration med goda exemple och kreativa lösningar som pandemin orsakat  samt coronainsater från Piteå 2020
  • September 2020: TEMA: Efter Corona – Hur gasar vi oss ur krisen? – Utmaningar, återuppbyggnad och goda exempel
  • Februari 2020: TEMA: Vilket innehåll vill vi ha i våra stadskärnor och centrum i framtiden?