Digitala kontoret

Innehåll

A. DIGITAL KUNSKAPSHÖJNING 

B. DIGITAL KUNSKAPSSTRUKTUR 

C. DIGITAL KUNSKAPSNIVÅ

Idag har behovet ökat att skapa ett digitalt kontor som kan samverka med det fysiska mötet. Inom varje organisation kan det finnas olika kunskapsnivåer med att arbeta digitalt och det är ofta baserat på eget intresse. För att möta de olika behov som uppstått finns nu ett stöd- och utbildningspaketet ”Digitala kontoret”. Det består av tre delar som kan användas var för sig eller tillsammans. Syftet är att säkerställa en viss kunskapsnivå och en kunskapsstruktur inom organisationen som gör det lätt och lustfyllt att arbeta digitalt. Vilket gör det möjligt att arbeta både i hybridform och digitalt när behovet uppstår. 

“Digitala kontorets ABC” innehåller olika delar för att höja kunskapsnivån för att på bästa sätt nyttja de digitala verktygen och underlätta arbetet i vardagen.

Läs mer här.