Ditt medlemskap gör skillnad

Utmärkande för vår verksamhet är att skapa möjligheter till samarbete och samverkan mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Tillsammans blir vi starkare och ditt medlemskap bidrar till samhällsutvecklingen i våra städer och orter.

För alla slags medlemskap betalas en momsfri medlemsavgift om 950 kr. Därutöver tillkommer en serviceavgift som varierar beroende på vilket medlemskap som är aktuellt. Serviceavgiften är momspliktig och därmed avdragsgill.

Av stämman beslutade serviceavgifter 2024

KATEGORIER
Fullvärdesmedlemskap för citybolag/centrumföreningar/centrumsamverkan eller BID-organisation*
(50% rabatt för om kommunen är enskild medlem, gäller ej BID)

• BID-organisation – serviceavgift 5.490 kr (ny kategori)
• Lilla (grundomsättning upp t 1 000 000 kr) – serviceavgift 14.950 kr
• Stora (grundomsättning över 1 000 000 kr) – serviceavgift 17.950 kr

Kommunmedlemskap
• Lilla (upp till 25 000 invånare) – serviceavgift 14.950 kr
• Mellan (25 001-100 000 invånare) – serviceavgift 17.950 kr
• Stora (100 001 – invånare) – serviceavgift 22.950 kr

Fastighetsmedlemskap
• Lilla (fastighetsvärden under 5 mrd kr) – serviceavgift 5.490 kr
• Mellan (fastighetsvärden 5-15 mrd kr) – serviceavgift 14.950 kr
• Stora (fastighetsvärden över 15 mrd kr) – serviceavgift 22.950 kr

Medlemskap: Handel, café, restaurang, hotell
• Lilla (1-3 verksamhetsställen) – serviceavgift 5.490 kr
• Stora (fler än 3 verksamhetsställen) – serviceavgift 17.950 kr

Företagsmedlemskap: konsulter, arkitekter och övriga företag
• Lilla (1-2 medarbetare) – serviceavgift 5.490 kr
• Stora (fler än 2 medarbetare) – serviceavgift 17.950 kr

Nationella och regionala medlemskap
• Nationellt medlemskap privata företag – serviceavgift 22.950 kr
• Regionala branschorganisationer – serviceavgift 17.950 kr

* BID-medlemskap erbjuds samverkansorganisationer som arbetar med ett mindre, avgränsat område som ett kvarter, stråk eller torg.

• Moms tillkommer på serviceavgiften.
• Serviceavgiften uppräknas årligen med KPI där januari 2010 används som basår, och
uppräkning sker utifrån KPI oktober året innan, dock lägst 2,5%.

Medlems- och serviceavgifter
Stäng listan
Medlemsförmåner

SAMHÄLLS- & AFFÄRSNYTTA 

Som medlem i Svenska Stadskärnor stödjer och bidrar man till utvecklingen av stadskärnor, ortscentrum och centrala platser i hela Sverige. Medlemskapet innebär också ett engagemang där vi alla tillsammans skapar goda förutsättningar för handel, besöksnäring, kultur och fastighetsutveckling – vilket leder till ökade skatteintäkter och tryggad välfärd.

FÖRMÅNER

Medlemmar i Svenska Stadskärnor är företag, organisationer, kommuner och myndigheter som har ambitioner att utveckla staden. I medlemskapet ingår 10 enskilda medlemmar som får ta del av medlemsförmånerna enligt nedan.

Medlemsrabatter:

 • Utbildningar
 • Konferenser
 • Webbinarer
 • Nätverksträffar
 • Studieresor (nationellt och internationellt)

Kostnadsfria förmåner:

 • QM – Quality Mark kostnadsfri certifiering av samverkan
 • PULS – kostnadsfritt processverktyg för genomlysning av samverkansarbetet
 • Årets Stadskärna – kostnadsfri ansökan
 • Årets Purple Flag stad – kostnadsfri ansökan
 • Årets BID – kostnadsfri ansökan
 • Rekryteringsstöd – kostnadsfri annonsering och rådgivning i våra sociala kanaler
 • Forskningsrådets årliga spaning
 • Viss digital/telefonrådgivning

Tilläggstjänster:

Medlemsunika processverktyg och modeller för samverkan mellan privata och offentliga aktörer till förmånliga priser:

 • BID (processverktyg för platsutveckling)
 • Purple Flag (processverktyg för en attraktiv kvällsekonomi)
 • Tryggare platser (modell för…
 • Support/facilitator (erfarna experter på platsutveckling i samverkan)
 • Studiebesök (nationellt och internationellt

Medlemmar

I Svenska Stadskärnor samverkar kommuner, privata företag, fastighetsägare och samverkansorganisationer som finns representerade i cirka 130 kommuner runt om i landet. Se här.

Föreningsstadgar  och Bolagsordning