Ingen puls utan din

I november 2021 lanserades den nationella upplysningskampanjen “Ingen puls utan din” som belyser vikten av just din närvaro i stadskärnan. Kampanjen hade 40 medverkande städer som avsändare och fick ett bra genomslag runt om i landet, inte minst tack vare varje medverkande stads lokala insatser i press och sociala medier. 2022 deltog 46 städer. Del två av kampanjen lanserades i juni 2022, den här gången med 46 städer som avsändare. I samband med kampanjen skrevs även ett öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson om vikten av en levande stadskärna, du kan ta del av brevet här.

Kampanjen har bidragit med flera positiva effekter för stadskärnorna som deltagit. ”Kampanjen är laddad med positiva värden och ett viktigt budskap. Den har bidragit till en bättre sammanhållning bland näringslivet och våra medlemmar, och format en ”vi-känsla” när vi rullade ut kampanjen. Vi fick en positiv spridning i våra digitala kanaler och i det fysiska rummet, som uppskattades av invånarna” säger Aljoša Lagumdžija, VD på Södertälje City. Att så pass många stadskärnor deltog i kampanjen resulterade i en nationell spridning. ”För oss är det en självklarhet att väcka engagemanget och belysa vikten av en levande stadskärna. Att delta i den gemensamma kampanjen underlättar i framtagandet av material, idé och ger också legitimitet till budskapet när det inte bara är vi själva som står bakom det.” säger Marcus Pallvid, verksamhetsledare och centrumutvecklare på City Trollhättan. Del tre av kampanjen håller just nu på att tas fram och kommer lanseras under våren.

Del 3 av kampanjen samlade 52 städer och lanserades 5 juni som en digital kampanj. Läs mer här.


ÖVERGRIPANDE BUDSKAP VI VILL FÖRMEDLA

Utbudet av butiker, restauranger och caféer

Det är en speciell känsla att vandra runt i en stadskärna med sitt utbud av varor, tjänster och specialister. Hur ofta har du inte besökt stan enbart för att göra ett visst inköp och dessutom kommit hem med något annat? Det blir lätt så när du tillbringar tid i en välkomnande och inspirerande miljö. Ett besök består av så mycket mer. Människorna, mötena, dofterna, smakerna och ljuden.

Ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer är mer än bara bekvämt. Det är kultur. Precis som en dans manifesterar de mänsklig kreativitet och görs bara levande genom ett samspel av individer. Och dessutom bidrar de till att stärka Sveriges ekonomi. 2019 uppgick stadskärnornas andel av den svenska detaljhandeln till 18%. Men utöver det monetära finns andra värden som är viktiga att bevara. Många av verksamheterna drivs av lokala entreprenörer, med en känslomässig förankring till sitt närområde. Deras insats bidrar till stadens unicitet och är viktig för invånarnas självbild och stolthet.

I förlängningen är det ofta den specifika lokala kulturen som lockar besökare och turister till stadskärnan. De företag som inte drivs av en av en större kedja har lättare att gå omkull i en kris, men är viktiga för få tillbaka besökarna efter exempelvis en pandemi.

Därför är det inte en kortsiktig, utan en långsiktig investering att stötta deras överlevnad. I en levande stadskärna hittar man biblioteket, vårdcentralen tandläkaren, nagelsalongen och frisören tillsammans med butiker, restauranger, caféer, biografer, teatrar, nattklubbar och barer. Charmen ligger i den organiska blandningen. Där finns livet!

Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor.

Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, det innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg. Källa: WSP


Arbete – Fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter

Fler arbetstillfällen ger ökade skatteintäkter. Det är som en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna – butiker, salonger, restauranger, hotell – desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Pengar som bland annat kan användas till att öka välfärden i din stad, till exempel för bättre sjukvård, skola och äldreomsorg.

Ju mer en stadskärna får – desto mer ger den tillbaka – många gånger om. När ett stort antal människor bor och jobbar i ett område koncentreras köpkraften till en mindre yta. Det gör att efterfrågan på varor och tjänster i området ökar, vilket ger näringslivet möjlighet att blomstra och i förlängningen skapas fler arbetstillfällen. Och när fler arbetar i området blir köpkraften ännu större ­– alltså inleds en positiv snöbollseffekt.

I stadskärnan arbetar många gånger fler jämfört med antalet som bor där, 99 procent för att vara exakt. Alla de behöver i sin tur service och utbud av produkter i sitt närområde. Att handla lokalt minskar både onödig transporter och sparar människors tid, så de i stället kan vara med familjen eller kanske hinna med lite extra motion.

Att stötta sin lokala handel bidrar till tillväxt, det inspirerar företagande och i slutändan kommer mer skattemedel genereras till välfärden. Därför gynnas inte bara näringslivet utan även skola, vård, omsorg och infrastruktur. Något som även ger området bra rykte och lockar till ännu fler investeringar. En attraktivare stadskärna gör alltså inte bara livet mer spännande – det gör det också lättare att leva.

Visste du att
Stadskärnan är en attraktiv arbetsplats. 12 procent av de sysselsatta i en kommun arbetar i stadskärnan. De som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av de totala inkomstskatterna. Detta motsvarar omkring 85 miljarder kronor till stat och kommuner. Källa WSP

Visste du att
En ny, mindre klädbutik genererar cirka 2,5 miljon kr i omsättning per år och med det 1-4 nya jobb Källa Handelns betydelse för Sveriges ekonomiMiljö och transporter

Miljö och transporter. Att handla lokalt är att handla hållbart. Och i vilken grad kan du själv påverka. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar du de övergripande transporterna eftersom du redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka returer.

En del av stadskärnans renässans beror på att den har förutsättningarna att möta framtidens krav på hållbarhet. Mellan åren 2007 till 2017 minskade utsläppen från vägtransporter något – men 2018 bröts den positiva trenden. E-handeln har satt sina avtryck på klimatet, och det har flera orsaker. Fria leveranser och returer är en självklar del av många e-handlares sätt att locka kunder, vilket bidrar till kraftigt ökande lastbilstransporter. Det har även fört med sig helt nya konsumtionsvanor. Beställningar på en mängd varor som ska testas i hemmet resulterar ofta i att majoriteten skickas tillbaka. Det kan bero på att varan inte motsvarade utseendet i webbutiken, att det är fel storlek, att konsumenten ångrat sig, att syftet var att testa flera varor, att varor endast används för att ta foton, att fel vara levererats, att paket aldrig hämtas ut eller på grund av transportskador.

En av tio konsumenter genomför minst en retur per månad. Samtidigt finns det aktörer från utlandet som billigt eller kostnadsfritt erbjuder sina kunder att köpa hem produkter som skickas från andra sidan jorden. Ofta direkt från fabriker som inte prioriterar varken hållbara material eller rimliga arbetsvillkor.

Men det finns fler anledningar till att handla i stadskärnan än att göra en insats för klimatet.  Äkthet, upplevelse-shopping, social interaktion, god service och omedelbar leverans. Detta är också anledningar som gör handel i stadskärnan relevant nu och i framtiden. Det som behövs är en ökad medvetenhet från konsumenter – kombinerat med innovation och förnyelse av den fysiska kundupplevelsen.

Visste du att de kommersiella gatuplansverksamheterna i stadskärnan ger ett positivt tillskott till de offentliga intäkterna även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion. Källa: WSP.

Visste du att 1 av 10 konsumenter genomför minst en retur per månad.
Källa Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2020/2021

De vanligaste anledningar till att varor går i retur som handel i fysisk butik helt eliminerar:

  • Varan såg inte ut som i webbutiken eller motsvarade inte förväntningarna
    • Fel storlek (om man provar på plats)
    • Paket hämtas inte ut
    • Transportskadade varor
    • Fel vara levererades

Naturliga mötesplatser

Naturliga mötesplatser. Att träffas i stadskärnan är något naturligt. Hur ofta har du inte själv bestämt att ses på torget, en gata utanför en butik, vid en staty eller kanske på ett café? Det är här många möts för att göra något tillsammans, samtala, se en utställning, fika, promenera i en park eller äta lunch. Stadskärnan har en självklar plats när det handlar om social samvaro och att bygga broar mellan olika kulturer.

Fixa några av vardagens alla ärenden. Hämta inspiration i parkerna under en promenad. Jobba lite tillsammans med en kopp kaffe på ett café eller ”coworking-space”. Eller kanske bara fördriva tiden på den där favoritplatsen. Det finns många anledningar att besöka stadskärnan. En av de absolut viktigaste är att mötas. En levande stadskärna låter människor träffa och knyta band till varandra – det är samhällets gemensamma vardagsrum. En centralort är i regel också centrum för näringsliv, utbildning och humankapital vilket för samman idéer och kulturer.

Staden är öppen för alla! Men för att svenska stadskärnor ska hållas tillgängliga och attraktiva krävs det ett genomflöde av människor. Det bidrar till att verksamheter har råd med de extra lönerna och att betala hyran. I spåren av coronapandemin och detaljhandelns förflyttning till nätet har många kommersiella verksamheter tappat antalet besökare och därmed försäljning. Utöver intäkter bidrar ökade flöden även till trygghet i det allmänna rummet.

Boende eller arbetare, besökare eller turister – alla är en förutsättning för stadskärnans välmående. Sedan behövs det också politiska insatser för att säkra den individuella friheten och hälsan genom exempelvis utökad belysning nattetid. Och prioritering av tillgängliga offentliga mötesplatser – som gröna rekreationsområden eller urbana möbler och sittplatser. Varje insats skapar fler naturliga mötesplatser.


Upplevelser

Nya upplevelser. Exakt vad som är en upplevelse är upp till var och en. Håll med om att det finns många möjligheter till just sådana i stadskärnan. Allt från dofterna av nybakat bröd, ljudet av porlande vatten och vackra installationer till butiksskyltning, livekonsert och mötet med någon du inte sett på väldigt länge. Det stora finns ofta i det lilla, och det allra mesta är faktiskt helt gratis.

Vad är det egentligen som gör livet värt att leva? Ett enkelt svar på den frågan är att det fylls av innehåll. Och i livets alla skeden finns stadskärnan där som en följeslagare – ständigt redo med nya upplevelser. Som barn är de stora världarna i lekparkerna, biblioteken och badhusen det roligaste som finns. Som ungdom är snabbmatshaken, modebutikerna och biograferna de första miljöerna att känna sig självständig i. Som vuxen kanske stadskärnan inte hinner besökas på kontorstid, men på barer och restauranger händer livet under kvällstid. Och som senior kan äntligen teater och kulturliv ta sin rättmätiga plats i vardagen.

Dessa är bara några få exempel – alla har sina egna historier från stadskärnan, även för de människor som inte lever vardagen i stadens hektiska folkliv fyller stadskärnan en viktig funktion. Det populäraste resmålet för den svenska resenären under en ”Svemester” är att uppleva städer – med nöjesliv, museer och restaurangbesök.

Satsningar på stadskärnor ger ringar på vattnet som kan vara svåra att förutse. Innehållet i Sveriges alla stadskärnor är ett resultat av ändlösa förändringar genom historien, och städerna kommer överleva genom anpassning. Hur Sveriges stadskärnor ska se ut i framtiden och vilka upplevelser de ska erbjuda bestämmer vi gemensamt. Genom samverkan, konsumentmakt och politisk påverkan.


Tidigare kampanjer

Den första kampanjen som lanserades 2021 fokuserade på vikten av besökare i stadskärnan. En butik behöver sina kunder. En restaurang behöver sina gäster. En frisör behöver hår att klippa. Bilderna och filmerna som togs fram till kampanjen visade hur verksamheterna skulle se ut utan sina besökare. Ingen rolig syn. Din stadskärna behöver dig – Ingen puls utan din.

Se exempel på video från kampanjen 2021

Del två av kampanjen som lanserades 2022 lyfte de positiva effekterna av att handla, äta och uppleva lokalt. Skatteintäkterna från lokal konsumtion går bland annat till sjukvård och lärare. Detta betyder att om du köper en tröja lokalt bidrar du bland annat till fler behöriga lärare. Likaså om du tar en AW, fixar naglarna eller går på konsert.

Se exempel på video från kampanjen 2022

Öppet brev

I samband med lanseringen av kampanjen 2022 skickades ett öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson med kopia till massmedia och sociala medier. Brevet resulterade i att den dåvarande arbetsgruppen bjöds in till ett möte med näringsministern på Regeringskansliet. Här kan ni ta del av den dokumentation med förslag på åtgärder, som överlämnades i efterhand till ministern. Dela den gärna till er styrelse och medlemmar i er samverkansorganisation.

Läs brevet här

Medverkande

Varje kampanj tas fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från olika stadskärnor. Inför del tre av kampanjen som lanseras i vår har en ny arbetsgrupp tagit över och de håller just nu på att ta fram den kommande kampanjen.

Kampanjens syfte är att medvetandegöra konsumenter om vilket ansvar och påverkan invånare och besökare har på våra stadskärnor. Det är mer än bara konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. Det handlar även om utbudet och platsen som sådan som gör våra stadskärnor levande och välbesökta. Varje individ bidrar genom sitt besök. Folk drar folk och en välbesökt plats upplevs även som trygg.

Kontaktpersoner 2023:

Välkommen att kontakta någon av deltagarna nedan:

Örebro

Armina Ilijasevic

Falun

Lasse Westin

Gällivare

Hanna Andersson

Helsingborg

Ebba Granbom

Malmö

Felicia Jacobsen

Svenska Stadskärnor
Björn Bergman

Erika Braun