Inspiration och möten
Kunskap och kontakter

Under ett verksamhetsår arrangerar och deltar vi i ett antal konferenser och seminarier både i Sverige och utomlands. Det sker både i egen regi eller i samarbete med andra närliggande organisationer. En av de viktigaste är Årskonferensen som lockar över deltagare från hela landet. Den äger rum i maj månad och då koras även Årets Stadskärna. Värdet av att mötas, knyta nya kontakter och återse kollegor är svårt att slå.

Årskonferens

Årskonferensen är årets stora inspirations- och träffpunkt för våra medlemmar. Hundratals engagerade stads-, plats-, centrumutvecklare, partners, forskare samt representanter från den offentliga och privata sektorn samlas för att både ta del av de senaste rönen och råden men också själv bjuda på erfarenheter, kunskap och tips från verkliga livet. Programmet har varje år ett aktuellt tema som vi på olika sätt belyser frågor som rör stads- och platsutveckling både teoretiskt och praktiskt. 2019 var Linköping värdstad och temat för konferensen var Stadens själ, då korades Östersund till Årets Stadskärna 2019. De skulle varit värdstad för Årskonferensen, men på grund av pandemin träffas vi i Östersund först i maj 2022.

Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar vi Forum för stadsutveckling tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, Svensk Handel, Visita och Sveriges Centrumutvecklare. Syftet är att visa våra organisationers enighet i behovet av en god svensk stadspolitik och vår gemensamma vilja att samverka för att uppnå effekt.

Temakonferens

Upplevelser av trygghet är en viktig konkurrensfördel för din stad och en viktig aspekt av platsers attraktivitet. Upplevelser av trygghet påverkas av en stor mängd faktorer såsom socioekonomisk stabilitet, jämlikhet, stadsplanering, arkitektur, brottsbekämpning, mediabilder, fördomar och rykten. Det blir därför allt viktigare för platsutvecklare att förstå sin stad genom människors berättelser, rykten och upplevelser. Årets temakonferens 13 november handlar om hur invånare och besökares föreställningar om trygghet kan hanteras kommunikativt i platsutvecklingsarbete.

Sweden Urban Arena

Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare arrangerar 2021 Sweden Urban Arena den 9 november 2021 som en digital internationell konferens. Syftet är att få en internationell utblick för inspiration och kunskapsinhämtning kring stads- och platsutveckling. Målet är att främja utvecklingen av levande, attraktiva, hållbara och väl integrerade samhällen. Målgrupperna vi vänder oss främst till är fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrum-, city- och platsutvecklare, stadsplanerare, forskare, högskolor, universitet med flera.Våra olika organisationer har många beröringspunkter och gemensamma intressenter. Att utveckla levande orter och livfulla städer kräver helhetssyn, engagemang och kunnande. Med Sweden Urban Arena kraftsamlar vi för att vässa våra olika destinationer.

Seminarium Riksdagshuset

Stadspolitik är en angelägen fråga för oss och därför vill vi både informera om det arbete vi gör men även ta del av den nya stadspoIitikens mål och visioner. Detta sker i samarbete med politiker som representerar sin syn. Vi riktar oss till ledamöter av riksdagen, berörda ministrar och regeringskansliet. Våra huvudmedlemmar bjuds in att kommentera och presentera sina perspektiv på ämnet. Det senaste seminariet i Riksdagshuset hölls 16 maj 2018. Du hittar även en dokumentation från seminariet 2017 under publikationer.