Konferenser & Webbinars
Möten som ger inspiration och kunskap

Under ett verksamhetsår arrangerar och deltar vi i ett antal konferenser, webbinars och seminarier både i Sverige och utomlands. Det sker både i egen regi eller i samarbete med andra närliggande organisationer. En av de viktigaste är Årskonferensen som lockar över deltagare från hela landet. Den äger rum i maj månad och då koras även Årets Stadskärna. Värdet av att mötas, knyta nya kontakter och återse kollegor är svårt att slå.

Årskonferens

Årskonferensen är en av årets stora höjdpunkt för inspiration, kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och mötesplats för våra medlemmar från hela Sverige.

Webbinars

Här lyfter vi aktuella ämnen inom olika forum för inspiration samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Opinion

Stadskärnans framtida utveckling är en nationell angelägenhet. För att uppmärksamma dess betydelse och samtidigt erbjuda vår samlade kunskap, expertis och mångåriga erfarenhet från lokal och regional nivå arrangeras återkommande träffar med berörda politiker.