Många fördelar med medlemskapet

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör utveckling av stadskärnor, centrum och eller motsvarande offentliga platser och stråk. Utmärkande vår verksamhet är att allt bygger på samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Hur blir du framgångsrik i detta mångfacetterade arbete? Hur ska partnerskapet byggas? Vilka är intressenterna? Vision, strategi, åtgärder och uppföljning, hur prioriterar man och varför? Hur gör andra?! Svaren på många av dina frågor hittar du hos oss och det nätverk som finns i vår organisation.

Ett Sverige fyllt av levande orter och livfulla städer!
Det är vår vision.

• Vi skapar starkare stadskärnor
• Vi stimulerar debatten om den goda staden
• Vi förmedlar kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter
• Vi har verktygen som tar staden till nya höjder
• Vi erbjuder ett värdefullt nätverk

• Som medlem får ni tillgång till ett unikt nationellt och neutralt nätverk för stads-, plats- och
centrumutveckling, kompetensutveckling, support, handledning, inspiration, många olika
samarbetsmöjligheter och ni håller er informerade om stadsutveckling i hela Sverige.

• Genom ert medlemskap i Svenska Stadskärnor bidrar ni till samhällsutvecklingen i våra städer och
orter.

• Som medlem erbjuds ni möjlighet att delta i våra branschkonferenser där kunskap och inspiration
skapar bättre förutsättningar att utveckla er plats, ort eller stad.

• Som medlem erbjuds ni att delta i våra organiserade nätverk som möjliggör erfarenhetsutbyte
• Som medlem erbjuds ni möjlighet att delta i våra branschanpassade utbildningar särskilt anpassade
till stads-, plats- och centrumutveckling.

• Som medlem erbjuds ni möjlighet till kostnadsfri certifiering av er samverkan med den beprövade
modellen QM – Quality Mark.

• Som medlem erbjuds ni möjlighet att kostnadsfritt använda verktyget PULS – PlatsUtveckling,
Ledning och Strategi för att ni som samverkansorganisation ska kunna fastställa var ni är i ert
samarbete och vad ni vill ha ut av det.

• Som medlem erbjuds ni tillgång till ett antal processverktyg och modeller särskilt anpassade till
svenska förhållanden för stads-, plats-, fastighets- och centrumutveckling.

• Som medlem erbjuds ni handledning, rådgivning, support och processtöd för olika behov till era
kommunala tjänstepersoner, fastighetsutvecklare, handlare, city/centrumledare och platsutvecklare.

• Som medlem får ni tillgång till relevanta leverantörer och konsulter av produkter och tjänster för
stadens olika behov. Våra Preferred Partners har flera goda referenser från sitt specialistområde.

• Som medlem kan man söka till utmärkelserna Årets Stadskärna och Årets Purple Flag stad. Att
enas kring målet att få utmärkelsen kan vara en viktig inspiration för alla olika intressenter hos er.
Utmärkelsen lyfter fram goda exempel och kan vara en viktig inspiration för många platser.

• Som medlem erbjuds ni annonsering i våra nätverk som rekryteringsstöd till olika tjänster inom
stads-, plats- och centrumutveckling.

• Som medlem får ni ta del vårt Forskningsråds spaningar och föreläsningar för att belysa
stadsutveckling ur många akademiska perspektiv.

• Som medlem kan vi erbjuda vissa internationella kontakter för att bredda kompetens, perspektiv
och omvärldsbevakning avseende platsutveckling.

• Som medlem kan ni delta på våra skräddarsydda studiebesök på relevanta platser och med
kurerade möten.

• Som medlem får ni förmånliga priser på våra konferenser, utbildningar och seminarier.
(rabatter ex: 2.500 kr per föreläsning/workshop, 2.000 kr per utbildningsplats på UCM, 2.000 kr
per deltagare på årskonferensen)

Detta får man som medlem i Svenska Stadskärnor
PULS

Svenska Stadskärnor har tagit fram ett verktyg för att ni som samverkansorganisation ska kunna fastställa var ni är i ert samarbete och vad ni vill ha ut av det. Läs mer om PULS nedan.