Välkommen som medlem
Många fördelar med medlemskapet

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör utveckling av stadskärnor, centrum och eller motsvarande offentliga platser och stråk. Utmärkande vår verksamhet är att allt bygger på samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. Hur blir du framgångsrik i detta mångfacetterade arbete? Hur ska partnerskapet byggas? Vilka är intressenterna? Vision, strategi, åtgärder och uppföljning, hur prioriterar man och varför? Hur gör andra?! Svaren på många av dina frågor hittar du hos oss och det nätverk som finns i vår organisation.

Ett Sverige fyllt av levande orter och livfulla städer!
Det är vår vision.

• Vi skapar starkare stadskärnor
• Vi stimulerar debatten om den goda staden
• Vi förmedlar kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter
• Vi har verktygen som tar staden till nya höjder
• Vi erbjuder ett värdefullt nätverk

Vi önskar dig och dina kollegor varmt välkomna som medlemmar.

PULS

Svenska Stadskärnor har tagit fram ett verktyg för att ni som samverkansorganisation ska kunna fastställa var ni är i ert samarbete och vad ni vill ha ut av det. Läs mer om PULS nedan.