Nationella och
internationella nätverk

CityGROUP – nätverksträffar (2 ggr/år/nätverk)
Dessa träffar, som äger rum i början av februari och i början av september i sju regioner, genomförs i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, med stöd av Svensk Handel, Visita, och Fastighetsägarna. Inbjudna är city- och centrumutvecklare som träffas och nätverkar för tematiserad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Syftet är att samla yrkeskåren som på olika sätt arbetar med att utveckla våra städer och orter runt om i landet. Se under AKTUELLT för kommande träff. Läs mer om Sveriges Centrumtutvecklare på http://sverigescentrumutvecklare.se/

Key Cities Group (5 ggr/år)
Nätverket består av de 14 största städerna, (f.n är endast 12 platser utnyttjade), vars cityledare delar många gemensamma frågor. Här utvecklas olika projekt som kan implementeras först på de större orterna för att sedan sprida sig vidare. Träffarna är egenfinansierade av deltagande städer, tematiska och dokumenteras.

Sociala medier (Facebook, Twitter, Blogs)
Nätverket är aktivt på många olika sociala medier. Våra konton administreras av ledningsgruppen gemensamt.
Facebook : Gilla Svenska Stadskärnor
Twitter: @SvStadskarnor, #stadsutveckling

International Downtown Association – IDA
Ett internationellt nätverk där vi hämtar inspiration och kunskap till våra medlemmar. IDA är paraplyorganisationen för städer och orter som jobbar med utveckling av sina centrum. Här finns verktyg, resurser och kunskap från 2500 centrumföreningar över hela världen. Härifrån har vi hämtat inspiration till vår BID-samverkansmodell. https://www.ida-downtown.org/eweb/StartPage.aspx

Association of Town and City Management – ATCM
Vår systerorganisation i Storbritannien som vi länge har haft ett stort utbyte med. Härifrån har vi bl a hämtat processmodellen om utveckling av kvällsekonomin. https://www.atcm.org/