Nationella och internationella nätverk

CityGroup – nätverksträffar
Dessa nätverksträffar äger rum två gånger per år, tidig vår och höst på sex olika platser runt om i landet. De genomförs i samarbete med Sveriges Centrum- och platsutvecklare. Inbjudna är city- och centrumutvecklare, fastighetsägare, stadsplanerare eller motsvarande med ansvar för kommuners utveckling, som träffas och nätverkar för tematiserad kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten. Syftet är att samla yrkeskåren som på olika sätt arbetar med att utveckla våra städer och orter runt om i landet. Se under AKTUELLT för kommande träff.

Sveriges Centrum- och platsutvecklare

Ett rikstäckande branschnätverk med personligt medlemskap för yrkeskåren inom centrum-, plats- och destinationsutveckling.

International Downtown Association – IDA
Ett internationellt nätverk där vi hämtar inspiration och kunskap till våra medlemmar. IDA är paraplyorganisationen för städer och orter som jobbar med utveckling av sina centrum. Här finns verktyg, resurser och kunskap från 2500 centrumföreningar över hela världen. Härifrån har vi hämtat inspiration till vår BID-samverkansmodell.

Association of Town and City Management – ATCM
Vår systerorganisation i Storbritannien som vi länge har haft ett stort utbyte med. Härifrån har vi bl a hämtat processmodellen om utveckling av kvällsekonomin.

Sociala medier
Nätverket är aktivt på många olika sociala medier. Våra konton administreras av ledningsgruppen gemensamt.
Facebook: Gilla Svenska Stadskärnor Linked in och Twitter: @SvStadskarnor, #stadsutveckling