Om oss
Organisation

Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande, neutral och politiskt obunden medlemsorganisation med ca 180 medlemmar som omfattar kommuner, företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrum- och platsutvecklare. Vår verksamhet kan sammanfattas med fyra nyckelord: inspiration, utbildning, stöd och kunskap.

På den internationella arenan samarbetar vi med organisationer som International Downtown Association, IDA i Washington, Platform Binnenstadsmanagement i Holland och Association of Town and City Management, ATCM i England.

Läs mer i AFFÄRSPLANEN

Läs mer i VERKSAMHETSPLANEN


Utmärkelser, diplom och certifieringar

Som medlem i Svenska Stadskärnor finns möjlighet att ansöka till utmärkelserna

  • Årets Stadskärna
  • Årets BID-område
  • Årets Purple Flag område

Certifieringar ges till de städer som uppnått kriterierna enligt nedan:

  • QM – kvalitetsmätning av strategisk samverkan, gäller under tre år
  • Purple Flag – för tryggare och bättre kvällsupplevelser, gäller under tre år

Diplom ges till

  • städer för genomförd BID-process som löper under 18 månader
  • personer som genomgått våra olika utbildningar

Styrelse

Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges Stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning.

Visa
Dölj
Per Eriksson
Ordförande
+46 (0)70 870 67 66
Annika Boman
Vice Ordförande
+46 (0)70 875 38 81
Jenny Nilsson
Ledamot
+46 (0)70 190 00 30
Fredrik Elsner
Ledamot
+46 (0)709 828 135
Lisa Thörn
Ledamot
+46 (0)709 140 080
Jesper Örtengren
Ledamot
+46 (0)70 871 13 66
Christer Ljungberg
Ledamot
010-456 56 01
Oana Mihaescu
Ledamot
+46 (0)705 502 863
Carl Arnö
Ledamot
+46 (0)21-391059
Mattias Peterson
Ledamot
076-526 93 76

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av representanter med olika kompetensområden och som har stort engagemang samt stark drivkraft för att göra skillnad i det stora som lilla formatet när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling.

Visa
Dölj
Björn Bergman
VD
+46 (0)70 223 86 24
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83
Erika Braun
Kommunikatör
+46 (0)733 30 70 00
Cäthe Green
Projektledare
+46 (0)709 34 01 84
Tomas Kruth
Utbildningsansvarig UCM och Expert stadsutveckling
+46 (0)730-24 85 48
Marlene Hassel
Kurssamordnare UCM och BID-manager
+46 (0)706 57 52 99
Marita Floman
Projektledare
+46 (0)700 92 03 92
Henrik Olsson
Cityledare
+46 (0)730 80 25 80
Pia Sandin
Senior Advisor QM & PULS
+46 (0)73 330 70 15
Lotta Engvall
Centrumutvecklare
+46 (0)73 377 01 42

Forskningsråd

Forskningsrådet består av forskare och sakkunniga inom stads-, plats- och centrumutveckling. Rådet verkar för ökad spridning av relevant forskning och kunskap till såväl medlemmar som beslutsfattare och allmänhet samt fungerar som en plattform mellan näringslivet och akademin inom nämnda områden.

Här hittar du Forskningsrådets trendspaningar som tagits fram genom åren.

Visa
Dölj
Fredrik Bergström
Ek. dr Nationalekonomi
+46(0)704-971204
Lena Smidfelt
VD och Forskningschef Trivector Traffic
010-456 56 10
Martin Öberg
Ekonomie Doktor, Universitetslektor kopplad till Center for Retailing, Handelshögskolan Göteborgs universitet.
Johan Anselmsson
Associate Professor Ekonomihögskolan Lund
Karin Book
Fil.dr kulturgeografi, lektor idrottsvetenskap, Malmö universitet
+46(0)-708 982265
Alexander Ståhle
Tekn Dr stadsbyggnad / Fil Dr urban design VD Spacescape
+46(0)-706995319
Oana Mihaescu
Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research
+46(0)70-2502863
Joakim Wernberg
Fil Dr i ekonomisk geografi, forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum
Mia Wahlström
Tekn Dr Beslutsanalys och planering, Rådgivande konsult, Strategisk samhällsanalys, Tyréns
+46-(0)76 145 65 85
Ola Thufvesson
Universitetslektor Institutionen för service management och tjänstevetenskap
+46-(0)42 35 66 18
Elin Nilsson
Universitetslektor, Fil. Dr i Företagsekonomi
+46 (0)730 61 20 07
Malin Sundström
Professor och Docent
+46 (0)732 30 59 34
Stefan Molnar
Fil. Lic., forskare och doktorand vid RISE och Chalmers Tekniska Högskola
+46 (0)705 38 59 78
Catrin Lammgård
Ekon Dr i företagsekonomi, lektor i Urbana studier vid Malmö universitet
+46(0)406657024

Nätverk

Svenska Stadskärnor har ett brett nätverk som omfattar kontakter och beröringspunkter kring stads-, plats- och centrumutveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, kunskap och inspiration sker i olika former såsom konferenser, nätverksträffar, utbildningar, webbinarier och studieresor.

Läs mer här

Vision
Mission
Passion
Kärnvärden