Detta är Svenska Stadskärnor
Vi arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar stadens varumärke! Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnan diskuteras på många håll. Vår erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera för att hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring.
En målmedveten och modern stad vet att stadskärnan eller centrum är ansikte utåt och en avgörande del i stadens och ortens varumärke. Man vet också att integration, mångfald, hållbarhet, trygghet, säkerhet och inte minst stolthet är viktiga ingredienser för att skapa en kraftfull stad, ort, plats eller stadskärna.

Vision
Mission
Passion
Kärnvärden
Organisation

I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare och Nordic Council of Shopping Centers Sverige. På den internationella arenan samarbetar vi med organisationer som International Downtown Association, IDA i Washington, Platform Binnenstadsmanagement i Holland och Association of Town and City Management, ATCM i England. Vår verksamhet kan sammanfattas med fyra nyckelord: inspirera, utbilda, stödja och påverka. Till varje nyckelord finns en mängd aktiviteter, verktyg och processer kopplade för att våra medlemmar lättare ska kunna nå sin vision och sina övergripande strategiska mål.

Styrelse

Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning.

Styrelsens representation spänner över nationella branschorganisationer och lokala drivkrafter – allt för att även i styrelsearbetet få den bransch- och sektorsövergripande mångfald som är utmärkande för framgångsrika samverkansprocesser i stadskärnor.

Visa
Dölj
Per Eriksson
Ordförande
+46 (0)70 870 67 66
Elisabet Elmsäter Vegsö
Vice Ordförande
+46 (0)70 671 86 33
Ann-Sofie Eriksson
Ledamot
+46 (0)70 59 84 388
Susanne Ytterholm
Ledamot
+46 (0)70-8427501
Annika Boman
Ledamot
+46 (0)70 875 38 81
Jesper Örtengren
Ledamot
+46 (0)70 871 13 66
Knut Rost
Ledamot
010-470 95 02
Angelica Ekholm
Ledamot
+46 (0)70-209 82 17
Carl Arnö
Ledamot
+46 (0)21-391059
Ledningsgrupp

Ledningsgruppen, även kallad The Orange Team, består av representanter med olika kompetensområden och som har stort engagemang och stark drivkraft för att göra skillnad i det stora som lilla formatet när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling.

Visa
Dölj
Björn Bergman
VD
+46 (0)70 223 86 24
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83
Erika Braun
Kommunikatör
+46 (0)733 30 70 00
Cäthe Green
Projektledare
+46 (0)709 34 01 84
Tomas Kruth
Utbildningsansvarig UCM och Expert stadsutveckling
+46 (0)708 31 71 48
Marlene Hassel
Kurssamordnare UCM och BID-manager
+46 (0)706 57 52 99
Marita Floman
Projektledare
+46 (0)700 92 03 92
Henrik Olsson
Cityledare
+46 (0)730 80 25 80
Pia Sandin
Senior Advisor QM & PULS
+46 (0)73 330 70 15

Forskningsråd

Syftet med Forskningsrådet är

 • att bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och orter med särskilt fokus kring stads-, plats- och centrumutveckling
 • att bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap till såväl medlemmar som beslutsfattare och allmänhet
 • att fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin för att underlätta kunskapsspridning i båda riktningarna.
Visa
Dölj
Fredrik Bergström
Ek Dr Nationalekonomi, Affärsområdeschef WSP, Analys & strategi
+46(0)704-971204
Lena Smidfelt
VD och Forskningschef Trivector Traffic
010-456 56 10
Martin Öberg
Ekonomie Doktor, Universitetslektor kopplad till Center for Retailing, Handelshögskolan Göteborgs universitet.
Johan Anselmsson
Associate Professor Ekonomihögskolan Lund
Karin Book
Fil.dr kulturgeografi, lektor idrottsvetenskap, Malmö universitet
+46(0)-708 982265
Alexander Ståhle
Tekn Dr stadsbyggnad / Fil Dr urban design VD Spacescape
+46(0)-706995319
Oana Mihaescu
Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research
+46(0)70-2502863
Joakim Wernberg
Fil Dr i ekonomisk geografi, forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum
Mia Wahlström
Tekn Dr Beslutsanalys och planering, Rådgivande konsult, Strategisk samhällsanalys, Tyréns
+46-(0)10 452 30 33
Ola Thufvesson
Universitetslektor Institutionen för service management och tjänstevetenskap
+46-(0)42 35 66 18
Elin Nilsson
Universitetslektor, Fil. Dr i Företagsekonomi
+46 (0)730 61 20 07
Malin Sundström
Associate Professor
+46 (0)732 30 59 34
Stefan Molnar
Projektledare vid forskningsinstitutet RISE och doktorand på Chalmers Tekniska Högskola
+46 (0)705 38 59 78
Catrin Lammgård
Ekon Dr i företagsekonomi, lektor i Urbana studier vid Malmö universitet
+46(0)406657024
Vår historia
 • 1993
  Föreningen Svenska Stadskärnor grundades med syftet att värna om stadskärnan och möta utvecklingen av den alltmer ökade externhandeln. Tidigare säte var Örebro, numera finns vi i Malmö.
 • 1995
  Årets Stadskärna koras för första gången, vinnaren är Jönköpings kommun.
 • 1996
  Svenska Stadskärnor AB, helägt dotterbolag bildas med ansvar för huvuddelen av verksamheten.
 • 2011
  Svenska Stadskärnor är på Almedalen tillsammans med Fastighetsägarna, Svensk Handel och Centrumutvecklarna.se under det gemensamma namnet “Forum för stadsutveckling”. Sedan dess har denna konstellation arrangerat gemensamma seminarier och lyft olika frågor kring för att driva stadsutvecklingen framåt.
 • 2012
  Svenska Stadskärnor ger ut guideboken/branschbibeln “Utveckla din stad” i samarbete med Fastighetsägarna. Stadens Dag lanseras som höstkonferens i samarbete med City i Samverkan i Stockholm. Nätverket Preferred Partner som samlar specialistkompetenser inom olika områden.
 • 2013
  Svenska Stadskärnor instiftar ett Forskarråd. “En politik för framtidens städer” är temat för ett seminarium som hålls i Riksdagshuset där Svenska Stadskärnor är medarrangör. Seminariet sänds på SVT.
 • 2014
  Svenska Stadskärnor lanserar Purple Flag – för tryggare och säkrare kvällsekonomi med nio pilotstäder. Sedan dess har närmare 30 städer cerifierats och omcertifierats enligt Purple Flags kriterier.
 • 2015
  Svenska Stadskärnor får i uppdrag av Länsstyrelserna Värmland och Dalarna att ta fram en svensk BID-modell som bygger på frivilliga grunder. Fem pilotstäder deltar, sedan dess har intresset för modellen ökat markant.
 • 2016
  Sweden Urban Arena ersätter Stadens dag och arrangeras i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) med syftet att sammanföra fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar. Konferensen äger rum i Stockholm och avrundas med en bankett med prisutdelning. Priset Årets Purple Flag-område delad ut för första gången och vinnaren är Kalmar.
 • 2017
  Svenska Stadskärnor är värd för World Towns Leadership Summit i början av juni som samlar ett 70-tal stadsutvecklare från hela världen. Konferensen arrangeras i samarbete med IDA, The International Downtown Association, Washington DC.
 • 2018
  Svenska Stadskärnor arrangerar sin första temakonferens med fokus på Urban distribution och tillgänglighet. Konferensen arrangeras i samarbete med Trivector och med stöd av Vasakronan och Göteborgs universitet.