Preferred Partners

Att utveckla och göra våra städer och orter attraktiva ur ett socialt, samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv är både komplext, omfattande och otroligt spännande. Det kräver inte bara specialistkompetens och helhetslösningar utan även support, service och produkter inom många områden. Våra Preferred Partners erbjuder ett brett utbud av varor och tjänster inom stads- och samhällsutveckling till förmånliga medlemspriser.

Hitta rätt leverantör, produkt och tjänst

Grundläggande för våra Preferred Partners är att de, förutom sin kompetens och erfarenhet, också har ett engagemang för att stötta stadsutvecklingen i Sverige. Utöver det. har vi som kriterium att man ska kunna lämna kundreferenser från minst två städer. För att kunna erbjuda dig valfrihet och geografisk tillgänglighet kan det finnas flera partners inom samma specialområde.

ANMÄL DITT INTRESSE
Är du intresserad av att komma i kontakt med våra Preferred Partners eller har ditt företag kunskaper som skulle kunna underlätta för våra medlemmar i deras utvecklingsarbete med sina stadskärnor?
Kontakta Cäthe Green på 0709-350184 eller cg@cathe.se

Våra Preferred Partners

För att utveckla våra stadskärnor krävs stor kunskap inom många områden. Vår ambition är att underlätta för våra medlemmar att välja rätt leverantör, konsult eller föreläsare. Våra partners erbjuder dessutom våra medlemmar förmånliga priser på sina varor och tjänster. Vi lämnar referenser på förfrågan.

MK Illumination

MK Illumination är marknadsledande på julbelysning och dekorationskoncept som sprider glädje i köpcentrum, handelsplatser och stadskärnor. Inget projekt är för stort – eller för litet; vårt designteam i Malmö kan konsten att även med små medel skapa välkomnande, trygga och stämningsfulla miljöer som känns typiskt svenska. Samtidigt, som del av MK Illumination Global, har vi världens resurser att leverera energisnåla och hållbara kvalitetsprodukter som är skräddarsydda efter dina önskemål. Och naturligtvis kan vi även hjälpa dig med projektering, upp- och nedmontering, service och lager. Allt för en lysande upplevelse!


Clear Channel

Clear Channel är Sveriges ledande företag på utomhusreklam.
Vi möjliggör för varumärken att få kontakt med konsumenter i olika miljöer genom så väl analoga som digitala reklamformat över hela Sverige.
Digital utomhusreklam är det mest flexibla mediet som når människor när de är på väg, på rätt plats och vid rätt tid. I samarbete med Sveriges städer, kollektivtrafikbolag och fastighetsägare möblerar vi det offentliga rummet med olika nyttigheter såsom cykelsystem, offentliga toaletter, elbilsladdare och väderskydd vid busshållplatser. Vi bidrar till att städer blir mer attraktiva, dynamiska och hållbara.

Clear Channel finns där varumärken möter människor.


Geraud Markets

Geraud Markets Sweden AB har i mer än 10 år arrangerat International Street Market, som vid det här laget besöker årligen 28 svenska städer och Italian Village i 20 städer. International Street Market heter numera International Food Festival, vilket bättre speglar verksamhetens utveckling till en mer renodlad mat-festival. Och vem vill inte ha en matfestival av hög kvalitet som dessutom kommer färdigförpackad med minimalt arbete för kommunen? Erfarenheten visar att matfestivaler påtagligt ökar intresset för att besöka stadens gator och torg under de 4-5-dagarna som de finns på plats. Välkommen att kontakta oss om ni önskar få besök, vi rekommenderar god framförhållning. Geraud Markets Sweden ingår i Groupe Geraud som är ett franskt familjeföretag som bildades 1889. Gruppen är den ledande operatören av officiella marknader i Europa, bl a i Frankrike och England.
Välkommen att kontakta oss för en dialog om matmarknader.
François-Xavier Mauraisin +46(0)73 728 94 19, francois.mauraisin@groupegeraud.se
Patrick Quist: +46 (0)70 525 12 60, patrick@quistab.se


Telia

Telia Crowd Insights erbjuder historisk och löpande insikter om rörelsemönster och befolkningsvolymer i staden och kommunen baserat på data från mobilnätet. Insikterna används som ett strategiskt verktyg för hur ortens centrum och besöksnäringen utvecklas, varifrån människor kommer, hur vardagar och helger skiljer sig i aktivitetsnivåer och vilka dagar som lockat extraordinärt mycket besökare. Dessa insikter är utmärkt underlag för styrning och uppföljning, för att se trender, se effekter på marknadsföring, prioritera projekt och bättre utnyttja sina resurser genom att enkelt kunna mäta inverkan på investeringar och se till att de utvecklas på ett sätt som möter de verkliga behoven. ​

All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.


Bumbee Labs

Bumbee Labs har med sin innovation skapat ett paradigmskifte inom besöksflödesmätningar och hur man kan erbjuda sina besökare gratis Wi-Fi. Med vetenskapliga metoder kan Bumbee Labs mycket noggrant räkna och flödesmäta besökare i städer. För att hantera den enorma mängd data som genereras har företaget utvecklat ett avancerat beslutsstöd där användarna själva kan utforska flödena, bryta ner data, titta på heatmaps, generera rapporter m.m.


CADO

CADOs stora utmaning nu och många år framåt är att leverera lekmiljöer som är hållbara, beständiga och Svanen märkta. Detta är en process som tar tid, men vi är på god väg med den nya produktgruppen Click & Play. CADO har ett klart mål – vi vill med unika produkter och utomhusdesign göra skillnad, skapa harmoni och balans med hänsyn till våra framtida generationer. Vi har i många år designat och levererat lekplatsprojekt, sport, rörelse och utomhusmiljöer med kompetent rådgivning, bra service och unika produkter.


CBScity

CBScity har idag nära 40 stadskärnor som använder företagets presentkortslösning. Vi jobbar med en smidig Presendlösning som innebär att presentkortet hanteras som ett vanligt VISA-kort och därför behövs inga separata butiksavtal – butikerna kan redan ta emot det. CBScity levererar en komplett helhetslösning med allt från support till säljstationer.


Chainels

Hur kommunicerar du med dina medlemmar?

Chainels är ett ”kommunikationsverktyg i fickformat” särskilt framtaget för stadskärnor, gallerior, köpcentrum, shoppingstråk etc. I den användarvänliga plattformen finns funktioner för att snabbt och enkelt nå samtliga anslutna medlemmar med nyheter, kampanjer, evenemang, enkäter, varningar etc. Det spar tid och underlättar både arbetet och kommunikationen med medlemmar och ökar därmed även engagemanget hos alla.


Custitude AB

Att bidra till att skapa riktigt bra kundmöten är det roligaste vi vet. Vi vet att bra kundmöten ökar tillväxt över tid genom lojala kunder som handlar mer och oftare. Custitude utvecklar kundmötet i alla era kanaler genom utvalda verktyg som bidrar till att förstå era kunder och besökare och att träning för att bli lite bättre i kundmötet varje dag. Konkret betyder det att vi gör en översyn av kundmötet och bidrar till ert förbättringsarbete . Vi samlar in kundinsikter genom olika undersökningsmetoder såsom Mystery Shopping, exitintervjuer och kundklubbsundersökningar. Tillsammans tar vi fram konkreta actions med hjälpmedel på HUR medarbetare och ledare kan utveckla kundmötet och tränar där så behövs.Vi bidrar helt enkelt till att ni behåller fokus och utvecklar kundmötet över tid.


EWF ECO

EWF Ecos affärsidé är att vara agent för goda miljösystem på de Skandinaviska marknaderna. EWF har i sin portfölj, produkter och system som redan finns i andra delar av världen och arbetar aktivt med egen produktutveckling och anpassningar av lösningar för den svenska marknaden. BigBelly Solar revolutionerar arbetet med insamling av material och skräp i offentliga miljöer. Solceller driver en komprimering av materialet och en GSM uppkoppling som skickar fyllnadsinformation och annan fakta till CLEAN, vårt webbaserade mjukvaruprogram. Högre skräpvolym med färre kärl, ger optimerade och färre transporter vilket frigör kapital och personal till annan verksamhet.


FRONTAGE

Frontage är ett konsultbolag som bistår fastighetsägare med analys, rådgivning, fastighetsutveckling och uthyrning.

Vi vill tro att våra insatser bidrar till att skapa förutsättningar för en harmonisk och hållbar stadsbild. En stad i framkant, där livet upplevs genom olika uttryck och uppfyller verkliga behov. Där välmående verksamheter fungerar som skyltfönster – skyltfönster som bjuder in omvärlden och hjälper staden att växa.


Go Loyal

Vi digitaliserar den fysiska handeln. Sedan starten 2009 har vi hjälpt städer, handelsplatser och några av Europas största köpcentrum att driva försäljning och skapa insikt om sina besökare. Med rolig och användarvänlig teknik skapar vi värden för besökare, handelsplats och handlare.
Nu lanserar vi Cityplay
Cityplay är vårt kundprogramskoncept för städer och shoppingdistrikt. Med Cityplay identifierar vi kunderna och genom att analysera deras beteende och aktivitet hjälper vi städer, retailers och lokala handlare att maximera fördelarna med att vara lokal.
Läs mer på www.goloyal.se


Hockey Practice

Ett bra sätt att skapa en levande stadskärna under vintern är att bygga en mobil och flexibelt utformad isbana. HockeyPractice har lång erfarenhet av att leverera mobila isbanor såväl konstfrusna som naturisbanor i stadskärnor och i torgmiljöer. Vi hjälper er med utformning och anpassning till er befintliga stadsmiljö för att isbanan ska bli så attraktiv som möjligt. En mycket spännande isbanelösning är skateways - isbanor som ringlar sig genom stadsmiljön och som ger unika åkupplevelser varv efter varv. Inga markförberedelser behövs - vi anpassar skatewayen efter förutsättningarna i parken.

HP blev utsedd till vinnare av Innovationspriset vid Träffpunkt idrott 2018 för sin naturisbanelösning.


ID Kommunikation

Vår mission är att göra marknadsföring som är enklare att förstå och roligare att uppleva, och generera lönsamhet åt våra kunder. Tillsammans arbetar vi med att hitta affärsdrivande och kreativa lösningar som vilar tryggt på en långsiktig och väl förankrad strategi.


Juni Strategi

Juni Strategi erbjuder beslutsunderlag för utveckling av handel och bostäder. Utredningar, marknadsanalyser, platsidentitet och visionsarbeten med människan i centrum. Vi älskar stadsutveckling och genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Vi har bred och djup erfarenhet av utveckling av städer, bostäder och handel, exempel på våra tjänster är handelsutredningar, bostadsförsörjningsprogram, betalningsviljestudier och platsutveckling.


Köpguiden

Köpguiden har hjälpt verksamheter att få kunder och öka sin försäljning sedan 2002. Idag genomför vi kampanjer för ett 50-tal handelsplatser varje år. Den vanligaste metoden är våra speciellt framtagna digitala och tryckta kuponghäften som vi ser till förmedlas till konsumenter via sociala medier, på stan, i samband med festivaler, event, turistinformation, personligen till företag etc. men även via t.ex. DR till hushållen. Våra kampanjer genererar 1000-tals köp, snabbt. Redan samma dag vi startar kampanjen börjar kunder komma till de olika verksamheterna.


mAnalyze

Vi är en svensk leverantör med en lång och gedigen erfarenhet av besöksräkning, omsättningsredovisning och visualisering av nyckeltal. Vi levererar färdiga system och lösningar till både stadskärnor, köpcentrum och detaljhandeln.


Nola

NOLA MÖBLERAR STADSKÄRNAN
Under snart 40 år har NOLA utvecklat produkter för publika platser. Vi arbetar med miljön i fokus och strävar efter att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners verka för en hållbar framtid. 2019 har Nola tillsammans med en av våra främsta formgivare Thomas Bernstrand utvecklat ett nytt flexibelt byggsystem med oändliga variationsmöjligheter. CENTRAL byggsystem gör det möjligt att skapa sociala mötesplatser såväl ute som inne.


RSD

Med 20 år i branschen och mer än 300 utförda uppdrag – erbjuder vi fastighetsägare och kommuner strategisk rådgivning som säkerställer framgångsrik och tillförlitlig kapitalförvaltning. I allt vi gör syftar vi till att skapa förutsättningar för ett aktivt ägarskap och långsiktiga ekonomiska värden.


Springboard

Springboard är ledande leverantör av teknik för prestationsövervakning för butiker. Vår teknik räknar fortlöpande gående och fordon i alla miljöer. Härigenom får vi tillgång till oöverträffad statistik om prestationerna i städer och köpcentrum i hela Sverige, Storbritannien och Nordamerika.


Stadsappen

Med en egen Stadsapp kan ni förena gemenskapen för bättre lokala affärer. Här kan stadens intressenter mötas och tillsammans jobba mot nya intäktsmöjligheter genom gemensamma centrumaktiviteter. Samla matnyttigheter, lokala nyheter, evenemang och erbjudanden på ett ställe och erbjud invånarna samt besökarna blixtsnabb kommunikation via er egen App. Appen har även funktioner för intern/extern kommunikation, betallösningar, meddelanden samt push. Tekniken kommer aldrig att gå så sakta som den gör idag…hur ser tekniken ut imorgon? Vi vet att ovannämnda kan verka skrämmande men vi hjälper er, WIP ligger alltid steget före och förser er med den nyaste tekniken varje dag.


Svefa

Svefa, tidigare NAI Svefa, med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi och organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk och operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner och uthyrning. Med närvaro på 18 orter i landet och tillgång till egenutvecklade, marknadsledande informationssystem baseras vår rådgivning på en omfattande kännedom om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.


Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens städer och samhällen. Vårt arbete är att skapa hållbara städer och byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till elektricitet och rent vatten. Sweco är Europas ledande arkitekt-, teknik- och miljökonsult med 16 500 anställda som kan erbjuda kunderna rätt expertis för varje situation. I vår föränderliga värld uppkommer ständigt nya krav med urbanisering, globalisering, digitalisering och klimatförändringar. Detta kräver lösningar som skiljer sig från de gamla. Vi tror på den mänskliga nyfikenhetens positiva kraft och att arkitektur, design och ingenjörskonst kan uppnå detta – tillsammans formar vi framtiden för ett hållbarare samhälle.


Taste Events

Taste Events är ett eventbolag som är specialister på mat- och dryckesarrangemang av olika slag. Vi skapar upplevelser, kreativa arrangemang och vi erbjuder allt för den kräsne, för matnörden, för dryckesfantasten, för de som vill lära sig mer eller bara älskar nya upplevelser tillsammans med vänner och familj. Våra evenemang är en optimal marknadsföringsportal för att nå nya målgrupper och bevara befintliga relationer. Några av våra arrangemang är Malmö Öl & Whiskyfestival, Malmö Vin & Deli och Matnatten.


Tengboms

Rankade som ett av världens mest innovativa arkitektkontor gillar vi att pressa ramarna för att undersöka vad arkitektur kan vara. Vi samarbetar gärna över gränserna för att vidga våra vyer och bredda vår kunskap. Tengbom är det stora kontoret med det lilla företagets nyfikenhet och personlighet. Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering.


The Cloud

The Cloud är Europas största oberoende wifi operatör som, med hjälp av en egenutvecklad wifi plattform, erbjuder kunder och partners möjligheten att skapa attraktiva miljöer, såväl kommersiella som offentliga. Vid sidan om klassisk internetaccess kan wifi plattformen anpassas efter specifika behov, såsom att erbjuda eTjänster, direkt marknadsföring eller att förmedla ett budskap. Därtill kan andra tjänster anslutas, såsom kassaterminaler, kameror, digitala skärmar mm och i förlängningen nyttjas som en del i utvecklingen av den hållbara och smarta staden.


Trivector Traffic

Vi hjälper våra kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Med expertis inom bland annat kollektivtrafik, cykel, miljö, parkering, resvanor, utvärderingsmetodik och processledning kan vi aktivt stödja en hållbar stads- och centrumutveckling. Vi gör det genom konsultinsatser, forskning, utbildning och programvaror. Våra tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och forskningsresultat.


Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.


Wester+Elsner

Wester+Elsner arkitekter drivs av att vara en värdeskapande stadslivsutvecklare. Vi ser arkitekturen som ett medel att forma stadslivet. Och då är det viktigt att vi gör det på ett sätt som genererar maximal nytta för stadens invånare och våra beställare. Med vår erfarenhet kan vi väva samman många olika och komplexa behov och skapa liv i staden eller på en plats.
Vi förstår vad som genererar flöden och utgår i vår process alltid från analys och behov som därefter genererar gestaltning. Vi verkar i hela spektrat från en rådgivande roll, analys och lösning till gestaltning och projektering i den traditionella arkitektrollen. Det gör vi i allt ifrån större stadsutvecklingsprojekt som inkluderar både handel, bostäder, arbetsplatser, kultur och en mängd annat i ett gemensamt sammanhang, ner till inredningsprojekt och enskilda byggnader. Vi jobbar för närvarande över hela Sverige och Norden, samt i Baltikum och har idag ett 60-tal medarbetare och kontor både i Göteborg och Stockholm.