Partners
Spetskompetens för våra medlemmar

För att underlätta våra medlemmars arbete har vi knutit till oss partners med spetskompetens och mångårig erfarenhet. De bidrar med djup kunskap inom sitt särskilda specialområde. Tillsammans representerar de ett brett utbud av varor och tjänster inom stads- och samhällsutveckling till förmånliga medlemspriser.

Bli en del av vårt Partnernätverk

Som partner når ni våra medlemmar och får ett brett kontaktnät runt i hela Sverige. Ni erbjuds bl a att delta i våra konferenser, hålla ett partnerseminarie och vara utställare på vår stora Årskonferens. Välkommen att kontakta Cäthe Green på 0709-350184 eller skicka ett mail.

MK Illumination

MK Illumination är marknadsledande på julbelysning och dekorationskoncept som sprider glädje i köpcentrum, handelsplatser och stadskärnor. Inget projekt är för stort – eller för litet; vårt designteam i Malmö kan konsten att även med små medel skapa välkomnande, trygga och stämningsfulla miljöer som känns typiskt svenska. Samtidigt, som del av MK Illumination Global, har vi världens resurser att leverera energisnåla och hållbara kvalitetsprodukter som är skräddarsydda efter dina önskemål. Och naturligtvis kan vi även hjälpa dig med projektering, upp- och nedmontering, service och lager. Allt för en lysande upplevelse!


Clear Channel

Clear Channel är Sveriges ledande företag på utomhusreklam.
Vi möjliggör för varumärken att få kontakt med konsumenter i olika miljöer genom så väl analoga som digitala reklamformat över hela Sverige.
Digital utomhusreklam är det mest flexibla mediet som når människor när de är på väg, på rätt plats och vid rätt tid. I samarbete med Sveriges städer, kollektivtrafikbolag och fastighetsägare möblerar vi det offentliga rummet med olika nyttigheter såsom cykelsystem, offentliga toaletter, elbilsladdare och väderskydd vid busshållplatser. Vi bidrar till att städer blir mer attraktiva, dynamiska och hållbara.

Clear Channel finns där varumärken möter människor.


Geraud Markets

Geraud Markets Sweden AB har i mer än 10 år arrangerat International Street Market, som vid det här laget besöker årligen 28 svenska städer och Italian Village i 20 städer. International Street Market heter numera International Food Festival, vilket bättre speglar verksamhetens utveckling till en mer renodlad mat-festival. Och vem vill inte ha en matfestival av hög kvalitet som dessutom kommer färdigförpackad med minimalt arbete för kommunen? Erfarenheten visar att matfestivaler påtagligt ökar intresset för att besöka stadens gator och torg under de 4-5-dagarna som de finns på plats. Välkommen att kontakta oss om ni önskar få besök, vi rekommenderar god framförhållning. Geraud Markets Sweden ingår i Groupe Geraud som är ett franskt familjeföretag som bildades 1889. Gruppen är den ledande operatören av officiella marknader i Europa, bl a i Frankrike och England.
Välkommen att kontakta oss för en dialog om matmarknader.
François-Xavier Mauraisin +46(0)73 728 94 19, francois.mauraisin@groupegeraud.se


Telia

Telia Crowd Insights erbjuder historisk och löpande insikter om rörelsemönster och befolkningsvolymer i staden och kommunen baserat på data från mobilnätet. Insikterna används som ett strategiskt verktyg för hur ortens centrum och besöksnäringen utvecklas, varifrån människor kommer, hur vardagar och helger skiljer sig i aktivitetsnivåer och vilka dagar som lockat extraordinärt mycket besökare. Dessa insikter är utmärkt underlag för styrning och uppföljning, för att se trender, se effekter på marknadsföring, prioritera projekt och bättre utnyttja sina resurser genom att enkelt kunna mäta inverkan på investeringar och se till att de utvecklas på ett sätt som möter de verkliga behoven. ​

All data anonymiseras och aggregeras per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person.


Bumbee Labs

Bumbee Labs har med sin innovation skapat ett paradigmskifte inom besöksflödesmätningar och hur man kan erbjuda sina besökare gratis Wi-Fi. Med vetenskapliga metoder kan Bumbee Labs mycket noggrant räkna och flödesmäta besökare i städer. För att hantera den enorma mängd data som genereras har företaget utvecklat ett avancerat beslutsstöd där användarna själva kan utforska flödena, bryta ner data, titta på heatmaps, generera rapporter m.m.


CADO

CADOs stora utmaning nu och många år framåt är att leverera lekmiljöer som är hållbara, beständiga och Svanen märkta. Detta är en process som tar tid, men vi är på god väg med den nya produktgruppen Click & Play. CADO har ett klart mål – vi vill med unika produkter och utomhusdesign göra skillnad, skapa harmoni och balans med hänsyn till våra framtida generationer. Vi har i många år designat och levererat lekplatsprojekt, sport, rörelse och utomhusmiljöer med kompetent rådgivning, bra service och unika produkter.


CBScity

CBScity har idag nära 40 stadskärnor som använder företagets presentkortslösning. Vi jobbar med en smidig Presendlösning som innebär att presentkortet hanteras som ett vanligt VISA-kort och därför behövs inga separata butiksavtal – butikerna kan redan ta emot det. CBScity levererar en komplett helhetslösning med allt från support till säljstationer.


Chainels

Hur kommunicerar du med dina medlemmar?

Chainels är ett ”kommunikationsverktyg i fickformat” särskilt framtaget för stadskärnor, gallerior, köpcentrum, shoppingstråk etc. I den användarvänliga plattformen finns funktioner för att snabbt och enkelt nå samtliga anslutna medlemmar med nyheter, kampanjer, evenemang, enkäter, varningar etc. Det spar tid och underlättar både arbetet och kommunikationen med medlemmar och ökar därmed även engagemanget hos alla.


Cityplay

Cityplay är en digital plattform för den lokala handeln. Tillsammans med centrumföreningar, lokala handlare och nationella retailers skapar vi levande städer som människor vill bo i. Inkluderat i vår plattform har vi Sveriges bästa presentkortssystem. Vårt presentkort finns idag i över 30 städer och har mer än 1500 handlare kopplade. Mer information om Cityplay hittar man på www.cityplay.se


Custitude AB

Att bidra till att skapa riktigt bra kundmöten är det roligaste vi vet. Vi vet att bra kundmöten ökar tillväxt över tid genom lojala kunder som handlar mer och oftare. Custitude utvecklar kundmötet i alla era kanaler genom utvalda verktyg som bidrar till att förstå era kunder och besökare och att träning för att bli lite bättre i kundmötet varje dag. Konkret betyder det att vi gör en översyn av kundmötet och bidrar till ert förbättringsarbete . Vi samlar in kundinsikter genom olika undersökningsmetoder såsom Mystery Shopping, exitintervjuer och kundklubbsundersökningar. Tillsammans tar vi fram konkreta actions med hjälpmedel på HUR medarbetare och ledare kan utveckla kundmötet och tränar där så behövs.Vi bidrar helt enkelt till att ni behåller fokus och utvecklar kundmötet över tid.


Dive Sverige startade som Nordic Mystery Shopping 2013. Vi saknade en leverantör med kompetens, och med professionella specialiserade Mystery Shoppers. Den tanken blev grunden till Nordic Mystery Shopping år 2013. Sedan dess har vi fortsatt utvecklas, lära, förädla och förbättra. Sedan 2022 ingår vi i Dive Group med verksamhet i 8 länder och 180 000 Mystery Shopping-besök per år. Daniel som var en av grundarna har tagit över som Country Manager för Dive Sverige, och vi har skaffat ett team projektledare och kvalitetsgranskare varav Manuel Chavez på heltid. Men vi fortsätter med det vi gör bäst – Mystery Shopping!


EasyArr

Ett evenemangs- och finansieringsverktyg för lokalägare, arrangörer och artister

KULTURENS AIRBNB: EasyArr är ett digitalt verktyg som gör det möjligt för nästan vem som helst att arrangera sina egna evenemang – helt utan ekonomisk risk, även om man inte har egen förmögenhet eller garanterade offentliga bidrag. Dessutom med nästan ingen administration.
Tydliga och enkla steg guidar användarna från förberedelser till slutrapporter med trygga avtal, säkra betalvägar och med automatiska rapporter till STIM och många andra. EasyArr är utvecklat bland annat tillsammans med Folkets Hus och Parker, med stöd av Kulturrådet, Vinnova, Tillväxtverket m fl.

HAR DU FRÅGOR OCH VILL VETA MER? KONTAKTA:
Lars Gidfeldt, 070-753 00 00, lars.gidfeldt@easyarr.se


Edeva AB

Edeva AB har sedan 2010 levererat smarta infrastrukturlösningar för en levande stad. Vi arbetar alltid för att ge kunden mesta möjliga nytta av sina system. Därför har vi utvecklat en mjukvaruplattform som hanterar och övervakar tekniska lösningar och samlar in och visualiserar data från dem. Ett exempel på en sådan lösning är Actibump, ett aktivt dynamiskt farthinder som bara är ett farthinder för den som kör för fort. Actibump används för att skapa hög trafiksäkerhet med god framkomlighet vid komplexa trafiksituationer. En annan teknisk lösning kan mäta luftkvalitet och buller och en tredje räknar fordon och gör fordonsklassificeringar och övervakar miljözoner. Vi har fler lösningar och diskuterar gärna hur vi kan hjälpa din stad att bli smartare och få bättre överblick över er trafikmiljö.

Välkommen att kontakta oss. Karin Wiklund | Kommunikation & Marknad
+46 (0)700 900 405 eller mail karin.wiklund@edeva.se


EWF ECO

EWF Ecos affärsidé är att vara agent för goda miljösystem på de Skandinaviska marknaderna. EWF har i sin portfölj, produkter och system som redan finns i andra delar av världen och arbetar aktivt med egen produktutveckling och anpassningar av lösningar för den svenska marknaden. BigBelly Solar revolutionerar arbetet med insamling av material och skräp i offentliga miljöer. Solceller driver en komprimering av materialet och en GSM uppkoppling som skickar fyllnadsinformation och annan fakta till CLEAN, vårt webbaserade mjukvaruprogram. Högre skräpvolym med färre kärl, ger optimerade och färre transporter vilket frigör kapital och personal till annan verksamhet.


Gordion AB

Gordion AB har sedan 1990 placerat ut över 4000 självbetjäningskiosker på den nordiska marknaden för Incheckning inom vården, Färjeterminaler, Biluthyrning, Parkering samt Presentkortskiosker till köpcenter och Citykärnor. Gordions team i Halmstad utvecklar och tar fram kioskmodeller och har en egen utvecklingsavdelning för implementeringar till kundernas system. Gordion har alltid fått höga betyg för en bra support och goda kundrelationer. Vi var tidigt på marknaden med att förenkla och möjliggöra försäljning av elektroniska presentkort med en kundanpassad designad kiosk. Idag erbjuder vi även en webshop för att ytterligare förenkla och underlätta administrationen för våra kunder.


Hockey Practice

Ett bra sätt att skapa en levande stadskärna under vintern är att bygga en mobil och flexibelt utformad isbana. HockeyPractice har lång erfarenhet av att leverera mobila isbanor såväl konstfrusna som naturisbanor i stadskärnor och i torgmiljöer. Vi hjälper er med utformning och anpassning till er befintliga stadsmiljö för att isbanan ska bli så attraktiv som möjligt. En mycket spännande isbanelösning är skateways - isbanor som ringlar sig genom stadsmiljön och som ger unika åkupplevelser varv efter varv. Inga markförberedelser behövs - vi anpassar skatewayen efter förutsättningarna i parken.

HP blev utsedd till vinnare av Innovationspriset vid Träffpunkt idrott 2018 för sin naturisbanelösning.


ID Kommunikation

Vår mission är att göra marknadsföring som är enklare att förstå och roligare att uppleva, och generera lönsamhet åt våra kunder. Tillsammans arbetar vi med att hitta affärsdrivande och kreativa lösningar som vilar tryggt på en långsiktig och väl förankrad strategi.


Juni Strategi

Juni Strategi erbjuder beslutsunderlag för utveckling av handel och bostäder. Utredningar, marknadsanalyser, platsidentitet och visionsarbeten med människan i centrum. Vi älskar stadsutveckling och genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Vi har bred och djup erfarenhet av utveckling av städer, bostäder och handel, exempel på våra tjänster är handelsutredningar, bostadsförsörjningsprogram, betalningsviljestudier och platsutveckling.


Kompan

Vår mission är att skapa gladare och hälsosammare samhällen. Våra kunder vill motivera till lek, sport och träning utomhus. Tillsammans med dem utformar och bygger vi lekplatser för barn, multisportarenor för ungdomar, effektiva utegym för vuxna och träningsområden som hjälper aktiva seniorer att hålla sig i form. På så sätt främjar vi magisk lek och stärkande utomhusaktiviteter för alla åldrar.

Kontakt: Marko Fjällstedt, Sales manager, 070 97 12 178
marfja@Kompan.com


Nola

NOLA MÖBLERAR STADSKÄRNAN
Under snart 40 år har NOLA utvecklat produkter för publika platser. Vi arbetar med miljön i fokus och strävar efter att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners verka för en hållbar framtid. 2019 har Nola tillsammans med en av våra främsta formgivare Thomas Bernstrand utvecklat ett nytt flexibelt byggsystem med oändliga variationsmöjligheter. CENTRAL byggsystem gör det möjligt att skapa sociala mötesplatser såväl ute som inne.


Property Passion

Vi sticker gärna ut hakan och påstår att ingen slår oss på fingrarna när det gäller Property- och Place Branding. Genom att skapa platser där människor faktiskt vill vara, bidrar vi till att göra världen lite bättre. Allt vi gör syftar till att öka attraktiviteten och därmed värdet på era fastigheter, stadsdelar och platser. En platsidentitet och vision är vägledande inte bara för kommunikationen utan fungerar som en strategisk manual som sätter riktningen långsiktigt. Det är ett styrdokument och en gemensam målbild för alla som arbetar med stadsutvecklingen. Platsidentitet, kreativt arbete, kommunikation, platsaktivering och event samt samverkansledning är några av våra specialistområden.

Kontaktpersoner:
Anna Blank, 070-370 22 51 anna.blank@propertypassion.se
Angelica Lindgren, 070-761 73 33 angelica.lindgren@propertypassion.se
Malin Andersson, 070-370 22 52 malin.andersson@propertypassion.se


RSD

Med 20 år i branschen och mer än 300 utförda uppdrag – erbjuder vi fastighetsägare och kommuner strategisk rådgivning som säkerställer framgångsrik och tillförlitlig kapitalförvaltning. I allt vi gör syftar vi till att skapa förutsättningar för ett aktivt ägarskap och långsiktiga ekonomiska värden.


SOH Butiksetablering

SOH Butiksetablering är en företagsgrupp som erbjuder en heltäckande tjänst för utveckling och etablering av nya butiker, restauranger och övrig kommersiell miljö. En kontakt som ombesörjer att allt flyter på bekymmersfritt i projekten och frigör värdefull tid för er.

Våra kunder finns i detaljhandel, besöksnäringen och andra kommersiella verksamheter. Vi brinner för att skapa hållbara och levande handelsplatser samt butiker!


Splitgrid

Splitgrid ger detaljhandelsaktörer, leverantörer och fastighetsägare en möjlighet till ökad försäljning och högre lönsamhet genom att säkra betalningar på försäljningsstället, samtidigt ges en högre nivå av transparent rapportering för båda parter. Detta tillvägagångssätt minskar riskerna och ger en högre nivå av förtroende och skapar en möjlighet för stora ekonomiska vinster på båda sidor.
Vår digitala plattform har funnits på marknaden sedan 2016, och hanterar idag flöden för ca 1000 kunder. Vi hanterar fler olika affärsmodeller - flera kommissionslösningar och fakturahantering, allt efter parternas önskemål. Splitgrid skapar nya lösningar för nyetableringar, Pop-Up butiker, Saluhallar och öppna försäljningslösningar.

Kontakt: Göran Eriksson ge@splitgrid.com 0701-52 82 08  eller Jonas Forsman jf@splitgrid.com 0735-06 33 00


Springboard

Springboard är ledande leverantör av teknik för prestationsövervakning för butiker. Vår teknik räknar fortlöpande gående och fordon i alla miljöer. Härigenom får vi tillgång till oöverträffad statistik om prestationerna i städer och köpcentrum i hela Sverige, Storbritannien och Nordamerika.


Svefa

Svefa, tidigare NAI Svefa, med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi och organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk och operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner och uthyrning. Med närvaro på 18 orter i landet och tillgång till egenutvecklade, marknadsledande informationssystem baseras vår rådgivning på en omfattande kännedom om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.


Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens städer och samhällen. Vårt arbete är att skapa hållbara städer och byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till elektricitet och rent vatten. Sweco är Europas ledande arkitekt-, teknik- och miljökonsult med 16 500 anställda som kan erbjuda kunderna rätt expertis för varje situation. I vår föränderliga värld uppkommer ständigt nya krav med urbanisering, globalisering, digitalisering och klimatförändringar. Detta kräver lösningar som skiljer sig från de gamla. Vi tror på den mänskliga nyfikenhetens positiva kraft och att arkitektur, design och ingenjörskonst kan uppnå detta – tillsammans formar vi framtiden för ett hållbarare samhälle.


Tengbom

Rankade som ett av världens mest innovativa arkitektkontor gillar vi att pressa ramarna för att undersöka vad arkitektur kan vara. Vi samarbetar gärna över gränserna för att vidga våra vyer och bredda vår kunskap. Tengbom är det stora kontoret med det lilla företagets nyfikenhet och personlighet. Vi erbjuder konsultation och rådgivning inom arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering.


The Cloud

The Cloud är Europas största oberoende wifi operatör som, med hjälp av en egenutvecklad wifi plattform, erbjuder kunder och partners möjligheten att skapa attraktiva miljöer, såväl kommersiella som offentliga. Vid sidan om klassisk internetaccess kan wifi plattformen anpassas efter specifika behov, såsom att erbjuda eTjänster, direkt marknadsföring eller att förmedla ett budskap. Därtill kan andra tjänster anslutas, såsom kassaterminaler, kameror, digitala skärmar mm och i förlängningen nyttjas som en del i utvecklingen av den hållbara och smarta staden.


Trivector Traffic

Vi hjälper våra kunder att utveckla trafiklösningar för en hållbar framtid. Ett effektivare, mer hållbart och säkert transportsystem i alla dess delar. Med expertis inom bland annat kollektivtrafik, cykel, miljö, parkering, resvanor, utvärderingsmetodik och processledning kan vi aktivt stödja en hållbar stads- och centrumutveckling. Vi gör det genom konsultinsatser, forskning, utbildning och programvaror. Våra tjänster och lösningar bygger på kunskap och kompetens, med utgångspunkt i vetenskapliga metoder och forskningsresultat.


Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.


Vestre AB

Vestre tillverkar ute och innemöbler med stort fokus på hållbarhet och design. Skandinavisk prägel på alla delar i vår produktion är viktigt. Soffor, bord, bänkar, planteringskärl, återvinning och cykelparkering, det finns något för alla delar i vår offentliga miljö.

På Vestre tror vi att var och en av oss kan rädda världen. Lite grann. En tankegång som motiverar oss och ett rättesnöre som vägleder oss. För bakom allt vi gör, varje bänk vi tillverkar och varje möteplats vi skapar, ligger några orubbliga principer. Vi ska vara en positiv drivkraft både för människor och miljön, vi skapar hållbara och sociala mötesplatser, en åt gången.


viaAnalyze

Vi är en svensk leverantör med en lång och gedigen erfarenhet av besöksräkning, omsättningsredovisning och visualisering av nyckeltal. Vi levererar färdiga system och lösningar till både stadskärnor, köpcentrum och detaljhandeln.


Wester+Elsner

Wester+Elsner arkitekter drivs av att vara en värdeskapande stadslivsutvecklare. Vi ser arkitekturen som ett medel att forma stadslivet. Och då är det viktigt att vi gör det på ett sätt som genererar maximal nytta för stadens invånare och våra beställare. Med vår erfarenhet kan vi väva samman många olika och komplexa behov och skapa liv i staden eller på en plats.
Vi förstår vad som genererar flöden och utgår i vår process alltid från analys och behov som därefter genererar gestaltning. Vi verkar i hela spektrat från en rådgivande roll, analys och lösning till gestaltning och projektering i den traditionella arkitektrollen. Det gör vi i allt ifrån större stadsutvecklingsprojekt som inkluderar både handel, bostäder, arbetsplatser, kultur och en mängd annat i ett gemensamt sammanhang, ner till inredningsprojekt och enskilda byggnader. Vi jobbar för närvarande över hela Sverige och Norden, samt i Baltikum och har idag ett 60-tal medarbetare och kontor både i Göteborg och Stockholm.


Wild in Art

Wild in Art is the leading producer of spectacular public art events that entertain, enrich, inform and leave a lasting legacy. It brings together businesses and creative sectors with schools and local communities through the creation of uniquely painted sculptures. Since 2008 Wild in Art has animated cities across the world including London, Manchester, Sydney, Auckland, Cape Town and São Paulo, and created trails for the London 2012 Olympics, the 2014 Commonwealth Games in Glasgow, Historic Royal Palaces and Penguin Random House.

Wild in Art events have:
• Enabled over £23.6m to be raised for charitable causes
• Injected £3.8m into local creative communities
• Engaged over 1 million young people in learning programmes
• Helped millions of people of all ages to experience art in non-traditional settings