Partnerseminarier 31 maj kl 09.00-12.00

Fyll på kunskaps- och inspirationsbanken

Välkommen att ta del av ett koncentrat av spetskompetens från 22 av våra Preferred Partners enligt nedan. Den första halvtimmen inleder vi med en introduktion av Svenska Stadskärnors verksamhet samt olika processverktyg. En vecka innan Årskonferensen släpper vi en webbaserad app där du kan skräddarsy ditt eget Partnerprogram.

Samtliga konferensrum är på Sea U plan 2.LOKAL: HAV1

09.00  Information om Svenska Stadskärnor, PULS, UCM och QM

Moderatorer: Per Eriksson, ordf Svenska Stadskärnor och Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor09.30  Purple Flag Forum

Erfarenhetsutbyte kring Purple Flag kvällsekonomi mellan Sverige och en delegation från ATCM i England med deras CEO Ojay McDonald

Moderatorer: Björn Bergman och Lotta Engvall10.30  BID Forum

Olika städer berättar om hur de har utvecklat sin samverkan med hjälp av BID- och Trygga Platser-modellen samt vilka resultat det har gett. Välkommen att ta del av deras tips och erfarenheter. Moderatorer: Marlene Hassel och Inger Alfredsson.11.30  Flyttströmmar post-pandemi; vilka trender har förstärkts, finns det nya och vilka väntas bestå? – Juni Strategi

Redan innan pandemin hade storstäder utmaningar med negativa inrikes flyttnetton, under pandemin förstärktes denna trend ytterligare. För första gången på mycket länge ökade landsbygden sitt invånarantal medan storstäder tappade befolkning. Vad har hänt sedan dess och vilka målgrupper flyttar var? Med utgångspunkt i statistiskt underlag för flyttströmmarna i Sverige före, under och efter pandemin diskuteras förutsättningar för olika målgrupper och för olika kommungrupper. Vilka nya flyttmönster identifierades under pandemiåren? Finns det trender som väntas bestå, och i så fall vad får det för konsekvenser för utveckling av stadskärnor?

Maria Hiller, Analyschef, Juni Strategi & Analys  och Julius Broman, Marknadsanalytiker, Juni Strategi & Analys

julius.broman@junistrategi.se   maria.hiller@junistrategi.se  0721- 81 66 11

https://junistrategi.se/       https://www.instagram.com/junistrategi/LOKAL: UMI 2

MODERATOR: Tomas Kruth och Mattias Peterson09.00 Levande lokala centrum ­– Wester+Elsner

Vad är det som gör att vissa centrum känns döda och folktomma, medan andra platser sjuder av liv? Vilka parametrar påverkar detta? Vad är gemensamma nycklar för de goda exemplen och hur mycket styr de unika förutsättningarna? Med utgångspunkt i egna projekterfarenheter och utvecklings-arbeten, bland annat utvecklingen av Kirunas nya stadskärna och rapporten ”Levande Lokala Centrum – Riktlinjer och rekommendationer”, redogör Wester+Elsner för faktorer som styr livet i staden. Wester+Elsner Arkitekter är specialiserade på publika miljöer i alla dess former och skalor, med utgångspunkt i livet mellan och inuti byggnader. Studier av flöden, beteenden, identitet, funktion och nytta leder oss fram till den fysiska utformningen.

Fredrik Elsner, Arkitekt Wester+Elsner Arkitekter och Christian Merkel, Arkitekt Wester+ Elsner Arkitekt christian.merkel@wester-elsner.se   0704-47 60 1609.30 Boosta utvecklingen av din stadskärna med hjälp av Telias rörelsedata – Telia

Alla stadskärnor strävar efter att ständigt utvecklas för att vara en attraktiv, hållbar och trygg plats att besöka, bo, och arbeta på. Men ofta saknas de nödvändiga och detaljerade insikterna över till exempel besöksflöden och varifrån människor kommer, hur vardagar och helger skiljer sig i aktivitetsnivå eller vilka dagar som lockat extra många in till stadskärnan. Telia Crowd Insights är en tjänst som använder aggregerad och anonymiserad data från Telias mobilnät för att skapa insikter om stadens puls utifrån rörelsemönster. Beslutfattare inom stad och kommun får ett strategiskt verktyg för styrning och uppföljning, kan se besökstrender, prioritera projekt och bättre utnyttja sina resurser. Genom att insikterna baseras på både historisk och löpande uppdaterat data är insikterna ständigt aktuella och besluten baseras inte på rena uppskattningar eller flera år gamla data. Under coronapandemin började Folkhälsomyndigheten använda tjänsten för att förstå hur grupper av människor rör sig mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Kom och lyssna på Jesper Strandberg från Telia som berättar om Crowd Insights – ett utmärkt verktyg för den som vill arbeta datadrivet och faktabaserat med beslutsfattande för Den Smarta Staden.​

Jesper Strandberg, Affärsutvecklare och säljansvarig i Sverige för Telia Crowd Insights, Telia jesper.strandberg@teliacompany.com 0730-21 28 3010.00 Ju fler kockar, desto sämre soppa? ­– Sweco

Recept för en hållbar stadsutveckling kryddad med vision, samarbete och ledarskap. Vi berättar om stadskärnornas koppling till den strategiska planeringen, vikten av ett stöttande projektledarskap samt olika verktyg för att bli framgångsrik i sin stadsplanering!

Emelie Romé, hållbarhetscoach och landskapsarkitekt emelie.rome@sweco.se

Erik Mejer, Affärsutvecklingsledare Stadsplanering erik.mejer@sweco.se 0730-59 13 4210.30 Strategier för att skapa svalka i våra stadsrum –­ Tyréns

Hur skaffar man sig kunskapsunderlag för att formulera strategier som ger svalka i våra utemiljöer i staden? Falkenbergs kommun har använts sig av Folkhälsomyndighetens metodik för att identifiera möjliga värmeöar i staden. Exempel med resultat från karteringen presenteras men också hur man utifrån denna har gjort konsekvensanalys för att prioritera områden i behov av åtgärder. För prioriterade områden har strategier och olika typer av åtgärder tagits fram såsom grönstråk och svala zoner. Resultatet används av kommunen som stöd t ex i arbetet med detaljplaner och för övergripande planering, med målet att mildra effekter vid värmeböljor.

Gunnar Svensson, avdchef Vatten och klimat och Anna Olsson, avdchef Stadsutveckling

gunnar.svensson@tyrens.se, 0705-94 17 95, anna.olsson@tyrens.se, 0767-72 82 2011.00 Räkna rätt för hållbara städer – RSD

Att chansa i stadsplanering kan fungera – om alla solar står rätt och konjunkturen tillåter. Men om de inte gör det? Kan man räkna på framtidens utbud och en ekonomiskt hållbar lösning i en mindre gynnsam konjunktur?

Lisa Lagerén, chefsanalytiker och partner  lisa.lageren@rsd.se  0706-32 22 2511.30 Sveriges godaste pre-seminar – Cityplay & Dessertmästaren

Konditorn och vinnaren av tv programmet ”Dessertmästarna” Joel Lindqvist bjuder på smakprovning och tillsammans med Cityplay presenterar de det nya digitala temapresentkortet Ut & njut som stödjer det lokala näringslivet inom restaurang och café. Platserna är begränsade så garantera din plats genom att boka på hej@cityplay.se så garanterar vi en smakupplevelse du sent kommer glömma. Välkommen!

Föreläsare: Björn Bjärbo, Cityplay och Joel Lindqvist   kontakt: Robert J Westerbom, Founder & Commercial Director, robert@goloyal.se 0706-28 26 85


LOKAL: HAV 2

Moderator: Annika Boman09.30 Jämlikhet och social hållbarhet med arkitekturen som verktyg – Tengbom

Utifrån Tengboms arbete med social hållbarhet berättar vi om hur man kan skapa verklig skillnad med hjälp av jämlik stadsutveckling. Vi beskriver systematiken JämtJämlikt, som både är en process och verktyg, och drar lärdomar utifrån vårt arbete för socialt värdeskapande miljöer. JämtJämlikt – för en jämlik byggd miljö – Tengbom

Ulrika Signal, uppdragsansvarig planeringsarkitekt FPR/SAR   ulrika.signal@tengbom.se 0708-27 46 4510.00 Att skapa gröna och hälsosamma städer – Nola

Hur skapar man socialt hållbara platser där människor kan trivas och vara trygga? I en stad ämnad för alla är begreppet mångfald viktigt. Nola erbjuder ett brett utbud av produkter med stor variation, både till funktion och estetik. Produkterna ska vara tillgängliga, trygga och möjliga att bruka för alla människor oavsett ålder och fysik, men i en stad ämnad för alla är begreppet mångfald minst lika viktigt. Nola ger exempel på genomförda projekt i samverkan mellan brukare, beställare, arkitekt och formgivare för att skapa tryggare platser.

Kasper Soila, Sales Manager Stockholm och Central Sweden  kasper@nola.se  0709-59 13 1810.30 Mer vatten i stadsmiljön – Cado

Nästan alla människor, särskilt barn, älskar att leka med vatten. Det är fascinerande och en vattenlekplats lockar oss alla – speciellt när solen skiner. Vatten är tidlöst och har en universal dragningskraft. Vattenlek överskrider alla kulturer och generationer och tilltalar alla åldersgrupper. Den lockar och samlar människor. Vatten förenar människor till en gemensam sensorisk upplevelse som omedelbart är uppfriskande, avkopplande, spännande och förtrollande.

Mats Parmborn, Projektledare  mats@cado.se  0725-25 24 23

Hans Grönquist, Projektledare hasse@cado.se 0761-36 22 5011.00 Bilen + staden = sant? – Trivector

Sedan mitten av förra seklet har bilens intåg omformat våra städer både snabbare och mer omfattande än något annat transportmedel. Ett område där dess påverkan blivit särskilt påtaglig är parkeringsplaneringen, som inneburit att staden tvingats lämna plats åt stillastående bilar i en utsträckning som bedömts rimlig av trafikplanerare. Redan år 1961 argumenterade emellertid skriften Stadsbyggande i bilsamhället för att parkering inte borde framtvingas utan i stället tillhandahållas på marknadsmässig, ekonomisk grund. Så blev det inte då, men på senare år har den rådande ordningen börjat att luckras upp och både i Sverige och internationellt har höga statiska krav på parkering ersatts av lägre krav, men också nya lösningar som helt eller delvis ersätter parkering. Denna utveckling går allt snabbare, i takt med mer ambitiösa mål om minskat bilresande och mer hållbara städer. Samtidigt gör vi idag en större andel av våra resor med bil än på 1960-talet och stadens roll som handelsplats och mötesplats är långt ifrån lika självklar nu som då. Det finns därför all anledning att fråga sig var den historiska parkeringsplaneringen fört oss och vart vi är på väg med den nya tidens planering. Eller; Vilken plats har staden, om den inte längre gör plats för bilen?

Johan Kerttu, expertområde parkering, Trivector Traffic, johan.kerttu@trivector.se  010-456 56 1811.30 Transformation och Hybridlösningar. Hur kan vi anpassa våra städer och byggnader på ett smart och hållbart sätt? – ElinderSten

Den tekniska utvecklingen går väldigt fort. Idag handlar, jobbar och förflyttar vi oss på helt andra sätt jämfört med för bara några år sedan. Samtidigt är stadsbyggande och arkitektur långsamma processer och som ska klara klimatutmaningen. Därför kan vi inte riva alla hus som inte motsvarar det som efterfrågas. För oss handlar framtiden om transformation: Att med olika verktyg forma om det redan byggda till något som både höjer värdet på fastigheten, skapar attraktiva platser och på riktigt är hållbart. Hybridlösningar är ett sätt att kombinera olika verksamheter för att bättre nyttja fastigheter och öka densiteten i våra städer. Föredraget innehåller både trender vi ser omkring oss och exempel på projekt vi jobbar med just nu.

Martin Hedenström Ljung, Arkitekt MSA, SAR, Platsutvecklare  martin.hedenstrom.ljung@elindersten.se  0708-85 39 98LOKAL: ZEE

Moderator: Lisa Thörn

09.00 Platsmarknadsföring på cityvis  

Vilka trender och omvärldsfaktorer formar framtidens platsmarknadsföring och hur gör man stadskärnan attraktiv genom smart kommunikation? Under vårt seminarium kommer vi visa bra (och dåliga) case av platsmarknadsföring och framför allt ge tips och konkreta verktyg för hur du kan göra för att sticka ut i bruset.

Emma Håkansson, Senior Consultant, New Republic, 070 208 56 03, emma.hakansson@newrepublic.se09.30 Från fysiskt till digitalt presentkort ­– CBS City

Digitala presentkort har blivit allt vanligare, vilket CBS City har tagit fasta på. Nu finns deras lokala fysiska presentkort även som digitalt presentkort. Det laddas upp som vanliga betal- och kreditkort i smarttelefonernas plånbok s k wallet och nyttjas så länge presentkortet gäller. Detta underlättar både för givaren och mottagaren av presentkortet. Ta del av erfarenheter från Miconex, Skottland och några svenska pilotstäder.

Håkan Hult hakan.hul@cbscity.se  0705-10 69 13  Magnus Hult, magnus.hult@cbscity.se, 0706-01 54 00   Stefan Hult, stefan.hult@cbscity.se, 0706-30 23 2210.00 Kundmötets betydelse för en levande stadskärna – Custitude

Custitude delar spaningar, insikter och tips på hur man som stad kan bidra till att skapa bättre kundmöten som leder till ökad försäljning och besökare som väljer att komma tillbaka till just er.

Lotta Eriksson, VD och grundare  lotta.eriksson@custitude.se 0707-90 90 7810.30 Urban isbana skapar mervärde för en hel stad – HockeyPractice

Finn presenterar och talar utifrån de erfarenheter de upplevt av hur deras vintersatsning i Folkets Park med en öppen och tillgänglig isbana har haft en positiv effekt på hela staden. Finn Hallgren, Senior Project Manager på Folkets Park i Malmö  Finn.hallgren@malmo.se 0734-48 82 00 Lucas Hedberg  lucas@hockeypractice.se  0702-68 39 1211.00 Välkommen till Göteborg ­– The Cloud

Lyssna på hur Göteborg & Co arbetar med att använda olika datakällor för att utveckla stadens besöksnäring. Genom att importera och sammanställa data från wifi-nät, mobilnät och betalkort får man en bättre bild av hur besökare rör sig i närmiljön, hur de stora besöksströmmarna ser ut samt var och hur de spenderar pengar vid besöken.

Niklas Masuch, projektledare Göteborg & Co  niklas.masuch@goteborg.com   0736-66 09 62

Peter Larson, Manager Public Sector, The Cloud, Digital Community Strategist

peter.larson@thecloud.eu  0709-52 21 0011.30 Hur får Stockholms stad julbelysningen att lysa med 625 stickkontakter? – MK Illumination

Julbelysning fyller en viktig funktion och för många har Stockholms stad blivit en attraktiv destination att besöka kring jul. Men hur får man egentligen en stad med hundratals stickkontakter att synkronisera? Hur vet man att allt är tänt eller släckt? Vem ska åtgärda felanmälan? Och hur mycket ström drar belysningen egentligen? Med JN Control Box blir svaret enkelt.

Jonas Nilsson, Technical Project Manager, j.nilsson@mk-illumination.se   0724-51 67 16LOKAL UMI 1 

Moderator: Oana Mihaescu09.30 Från 0 till 70 milj på tre år med Splitgrids plattform – Splitgrid
Splitgrid har en digital plattform för att förbättra lönsamheten och överlevnaden i stadskärnan för handlarna. Med Splitgrids plattform kan lönsamhet skapas där det tidigare inte funnits någon, eller där den är sjunkande. En ökad automatik och transparens ger ett fokus mellan alla parter, och det är det vi tänker berätta om.
Vi kommer visa på ett kundcase där en konkurs byttes till en succé där handlaren som tänkte nytt, återigen finns i huvudrollen idag, och nu med en etablering i flera städer.

Jonas Forsman CEO, grundare,  jonas.forsman@splitgrid.com  0735-06 33 00   Göran Eriksson CMO, grundare   goran.eriksson@splitgrid.com  0701-52 82 0810.00 Framkomlighet och trafiksäkerhet samtidigt: hur har andra kommuner gjort? – Edeva

Kompromissen mellan framkomlighet och trafiksäkerhet är svår att lösa med de traditionella alternativen. Bussen behöver komma fram snabbt och smidigt men det behöver vara säkert för gående och andra oskyddade trafikanter att korsa samma gata som bussen trafikerar. Hur löser vi det? Hur har andra kommuner gjort? Med exempel från verkligheten på hur kommuner använt aktiva farthinder berättar Edeva om hur man kan lösa kompromissen.

Karin Wiklund, kommunikation och marknad  karin.wiklund@edeva.se  0700-90 04 0510.30 The Science of Footfall: Data driven strategies for driving foot traffic to City Centers – Bumbee Labs

”Kan man lita på siffrorna?” Vi går först igenom det vetenskapliga och teknikagnostiska förhållningssättet och diskuterar olika metoder för att mäta besöksflöden och hur man faktiskt kan använda besöksflöden som valuta. Med hjälp av dataanalys kommer vi att undersöka de faktorer som driver besöksflöden till stadskärnor. Från vädermönster till offentliga evenemang kommer vi att utforska hur dessa variabler påverkar besökarnas beteende och hur olika organisationer i staden utnyttjar denna information för att utveckla verksamheten. Bumbee Labs är dataanalysbolaget som kombinerar många datakällor och kostnadseffektivt kan erbjuda både macro- och micro-perspektivet och således beskriva hela besöksresan från inresan till stadskärnan, flöden på gator och torg hela vägen in i fastigheter, köpcentrum och butiker.

Staffan Liljestrand, Chief Science Officer & Founder på Bumbee Labs

staffan.liljestrand@bumbeelabs.se, 0705-42 01 9011.00 Driving footfall, supporting retail, making smiles – Wild in Art

Wild in Art creates public art trails that are proven to drive footfall and increase economic activity in each host location. Not only are the trails coast effective, they also contribute significant social benefits to all members of society. This will be a partner-seminar not to miss!

Charlie Langhorne charlie@wildinart.co.uk  +44 7970-97 45 1111.30 Samverkan nödvändig väg till hållbar trafikstrategi – Trafikstrategier

Tillgänglighet och trafik är avgörande faktorer för utveckling av hållbara städer. För att nå hållbara lösningar krävs samverkan mellan olika aktörer i staden – myndigheter, kommun, fastighetsägare, handel, besöksnäring, kulturliv och övriga näringslivet. Vi redovisar erfarenheter från rapporten “Samverkan som väg till hållbar trafikstrategi – några erfarenhetsbaserade råd för processen” som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Trivector Traffic gjort tillsammans med Svenska Stadskärnor på uppdrag av Trafikverket med syfte att hitta samverkansmodeller mellan myndigheter, kommuner och det privata näringslivet. Vi redovisar erfarenheter från vårt arbete med trafikstrategier för en attraktiv stad.

Martin Öberg, Göteborgs Universitet tillsammans med Lena Smidfeldt Rosqvist, VD Trivector och Tomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

Kontakt: Martin Öberg, martin.oberg@handels.gu.se