Svenska Stadskärnors Platsworkshop

Den gemensamma platsvandringen fokuserar på stråk- och platsutveckling baserat på den erfarenhet och spetskompetens som finns i samverkan mellan platsens offentliga och privata intressenter.

Med den tillhörande workshopen arbetar man strukturerat fram följande:

  • Vilka intressenter som behöver samverka?
  • Är vi rätt organiserade i samverkan?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter finns?
  • Framtagande av en åtgärdslista

Detta är en effektiv och beprövad metod för att förbättra stadskärnans attraktivitet. Modellen är flexibel och kan anpassas efter stadens specifika förutsättningar.

Kontakta oss för mer information:
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)738 460 983