Publikationer

Förutsättningar för stärkt platssamverkan  dec 2021 – En rapport framtagen av Boverket på regeringens uppdrag att undersöka förutsättningarna för stärkt platssamverkan i Sverige. Läs här

Läs senaste bilagan  i Dagens Samhälle och Dagens Industri 2021 här

Läs senaste bilagan i Dagens Samhälle och Dagens Industri 2020 här

Riskanalys för samverkan i City i Coronakrisens spår, 6 april 2020. Läs här.

Läs bilagan i Dagens Samhälle och Dagens Industri 2019  här

Läs bilagan i Dagens Samhälle från 2018 här

Läs Svenska Stadskärnors magazine 2015

Läs Svenska Stadskärnors Magazine 2014

Läs Forskningsrådets Spaning 2020 Tänk om… här

Läs Forskningsrådets spaning om stadens utveckling 2019  här

Läs Utveckling av aktörssamverkan kopplat till trafikstrategier här

Trendrapport 2017

TRENDRAPPORT 2016 – Sociala utmaningar (Forskarrrådet)

FORSKARKONFERENS 2015 – Dokumentation

 RIKSDAGSSEMINARIUM 2015 – Dokumentation

TRENDRAPPORT 2015 – Att bygga stad på tid (Forskarrådet)

TRENDRAPPORT 2014 – Kan hela Sverige leva? (Forskarrådet)

TRENDRAPPORT 2013 – Visioner, utmaningar och reflektioner (Forskarrådet)

Från servicedemokrati mot ett medskaparsamhälle? (Stig Montin)

Incentives and methods for sustainable integration of retail in semi central areas.(Jerker Söderlind)

Dags att handla nu – Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling – Boverkets utredning där de bla refererar till Svenska Stadskärnor arbete. Läs här

Kontakt
Björn Bergman