PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi

Är ni en ny organisation i arbetet med stadsutveckling eller behöver ni göra en omstart för att få fart på arbetet igen? TA PULSEN!

Svenska Stadskärnor har tagit fram ett verktyg för att ni som samverkansorganisation ska kunna fastställa var ni är i ert samarbete och vad ni vill ha ut av det. Detta verktyg kallar vi för PULS – PlatsUtveckling, Ledning och Strategi. Se det som en checklista som kan användas som underlag för en diskussion med din styrelse, ledningsgrupp eller andra personer som är engagerade i stadens utvecklingsarbete. Sammanställning av diskussionerna kan sedan användas för att driva utvecklingsarbetet framåt, beroende på vad ni kommit fram till. Verktyget är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska Stadskärnor och det kan användas på flera sätt.

A. Digital enkät
Kan skickas ut till berörda. Sammanställ utfallet och återkoppla till de som svarat. Resultatet bör diskuteras på ett möte där man tillsammans drar slutsatser och bestämmer hur man ska arbeta vidare.

B. Workshop-material
I workshop-format går man tillsammans igenom enkäten och tydliggör var man står i olika frågor. Workshopen avslutas med att man gemensamt bestämmer nästa steg. I materialet ingår en enkät i pappersformat samt en PowerPoint-presentation som mötesledaren kan använda för att strukturera mötet. Materialet disponerar ni fritt och ni väljer själva vem som ska ansvara för genomförandet. Ibland kan det vara värdefullt att få stöd av personer utifrån med kompetens och erfarenhet för att driva arbetet framåt. Skulle ni önska processledare i samband med en workshop så har vi flera konsulter knutna till oss, som är väl förtrogna med stadsutvecklingsarbete och verktyget PULS. Genom Svenska Stadskärnor kan ni även teckna avtal för inspirationsföreläsning, processtöd och vägledning för att ta fram en tidplan för ert arbete från start till mål.

Om PULS-support

Workshop-material och enkäterna är kostnadsfria och kan beställas via info@svenskastadskarnor.se Ni väljer själva vem som ska ansvara för genomförandet. Om ni önskar hjälp av en extern workhshopsledare i genomförandet, välkommen att kontakta oss för offert.

FÖR YTTERLIGARE SUPPORT LÄS HÄR?

För mer information kontakta

Inger Alfredsson
0738-46 09 83
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se

Björn Bergman
0702-23 86 24
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se