Svenska Stadskärnors Purple Flag-modell

Purple Flag-modellen har fokus på den upplevda otryggheten i staden, orten eller platsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och hållbart Purple Flag-område, där invånare, besökare och näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet.

Läs mer här.

Kontakta oss för mer information:
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)738 46 09 83
Lotta Engvall
Projektledare
+46 (0)73 377 01 42