Purple Flag för bättre och tryggare kvällsupplevelse
Vad händer i stan efter kl 17.00?

I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden. Så behöver det inte vara! Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare kvällsupplevelser som stärker platsens varumärke och attraktionskraft.

Vad är syftet med Purple Flag?

Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid.

Vägen dit kan se olika ut men modellen vi arbetar med är samma. Den innehåller konkreta och praktiska hands-on tips och verktyg för att sammankoppla dag- med kvällsekonomin. Arbetssätt bygger på ett fördjupat samarbete, ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.

Klicka på länken här för att se vilka städer som har jobbat med vårt Purple Flag-verktyg.

Se filmen där fyra centrumutvecklare, Lisa Söderholm, Kalmar City, Maria Fors, Västerås Citysamverkan, Ann-Charlotte Wedelsbäck, Helsingborg och Anette Forsberg, Örnsköldsvik, som alla tilldelats utmärkelsen Årets Purple Flag-stad för sitt framgångsrika arbete med att integrera kvällsekonomin i stadens totala utbud och utveckling av tryggare och rikare kvällsupplevelser. De bjuder på många bra tips och reflektioner. Inspelningen är från vårt webinar 16 juni 2021.

Vad är målet med Purple Flag?

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

För att nå målet ska berörda samarbetsparter och intressenter enas kring under Purple Flag-arbetets gång som löper under ett år. Purple Flag-modellen skapar förutsättningar för ett strategiskt arbetssätt som ger grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Det innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden – allt för att komplettera och förstärka det arbete som redan görs i städer och kommuner.

Vägen till certifieringen

Svenska Stadskärnor handleder Purple Flag-arbetet, tillför kunskap, spetskompetens samt inspiration och nya arbetssätt. Det inkluderar gemensamma träffar med workshops och tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan deltagare både inom det egna Purple Flag-arbetet och andra städers Purple Flag-områden.

Grunden för Purple Flag-arbetet
•  Att välja ett avgränsat Purple Flag-område.
•  Att göra en gemensam nulägesanalys med tillhörande budget.
•  Att ta fram en tydlig ansvarsfördelning.
•  Att bilda fungerande arbets- och referensgrupper för
varje fokusområde.
•  Att utse en Purple Flag-koordinator för det operativa arbetet.
•  Att genomföra kvällsvandring och utvärdera den gemensamt.
•  Att ta fram en handlingsplan med gemensamma mål för det
fortsatta utvecklingsarbetet.