5 Fokusområden

För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar vi på fem områden. Dessa är framtagna för att aktörer inom Purple Flag-området ska kunna erbjuda besökare och de boende en trygg, säker och kvalitativ totalupplevelse kvälls-och nattetid.

  • Trygghet – välkomnande, rent, tryggt och säkert.
  • Tillgänglighet – säker ankomst, förflyttning och avresa.
  • Utbud – ett rikt urval av attraktiva samt unika kvälls-upplevelser.
  • Plats – en upplevelserik destination/stadskärna.
  • Platssamverkan – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.
4 Steg och 4 Tidszoner

Purple Flag-modellen är uppdelad i fem steg och löper under ett år. Under året arrangeras träffas representanter både offentlig och privat sektor för att gemensamt utveckla kvällsekonomin. Syftet med mötena är att inspirera, engagera samt överföra den kunskap som finns i gruppen. För att knyta ihop dagens shopping, kulturutbud samt andra aktiviteter med till exempel tidig kväll behöver vi ta hänsyn till människors beteende- och rörelsemönster, öppettider, säkerhet, kommunikationer etc. Purple Flag är indelad i fyra tidszoner, där varje tidszon har sin karaktär och målgrupp och är uppdelade enligt följande:

  • 17.00-20.00 Tidig kväll
  • 20.00-23.00 Kväll
  • 23.00-02.00 Sen kväll
  • 02.00-05.00 Natt – efter behov
Intresserad?
Kontakta oss
Erika Braun
Kommunikatör
+46 (0)73 330 70 00
Tomas Kruth
Projektledare Purple Flag
+46 (0)72 536 06 19