QM – Quality Mark kvalitetsmärk din stad
Vad är Quality Mark?

Har ni som avsikt att söka till Årets Stadskärna? Börja den resan med att kvalitetsmärka er stad enligt Quality Mark. Även om ni inte skulle ha just denna målsättning med utvecklingsarbetet i er stad så har ni stor nytta av att söka denna kvalitetsmärkning.

Quality Mark är en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärna. Med samverkansorganisation menar vi ett strukturerat samarbete mellan stadskärnans både offentliga och privata aktörer, det vill säga kommun, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang, servicenäring, besöksnäring och andra aktörer.

Quality Mark baseras på en europeisk certifiering som togs fram gemensamt av flera länder i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe). Sverige var delaktiga i detta arbete.

1. Bakgrund
2. Nuläget
3. Organisation
4. Finansiering & Budget
5. Vision & Affärsidé
6. Mål & Strategi
7. Affärsplan/Handlingsplan/Verksamhetsplan
8. Utveckling, Indikatorer och Resultatuppföljning
9. Kommunikation & Dialog

Quality Mark berör följande avsnitt:
Därför ska du söka Quality Mark

Att inneha en certifiering för ert samverkansarbete visar att ni arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten. Den är en garanti för att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang och leder därför till en stabilitet i den samverkan som skapar förutsättningar för nya investeringar i staden. Underlaget till certifieringen kan även fungera som en checklista eller självutvärdering för att se att ni är på rätt väg i ert utvecklingsarbete oavsett om ni är en större stad eller en mindre ort.

Att inneha ett giltigt Quality Mark gör dessutom att ni kan söka till Årets Stadskärna, eller bli nominerade av juryn, eftersom ni genom certifieringen visar att ni såväl planerar, genomför och följer upp resultat på ett strukturerat sätt. Certifieringen är giltig i tre år och kan därefter förnyas inom ett år i en förenklad revidering av ansökan.

Har ni ett giltigt Quality Mark har ni också möjlighet att använda QM-logotypen i marknadsföringen av er stadskärna eller ert centrum – en trygghet för boende, besökare och det lokala näringslivet att veta att det finns en organiserad och långsiktig omtanke om platsens utbud, miljö och attraktivitet.

Läs vad QM har betytt för de olika QM-certifierade städerna

Så ansöker du om Quality Mark

Kontakta Svenska Stadskärnor för att få ansökningsformuläret. Detta ska fyllas i och skickas in digitalt samt ha relevanta bilagor eller länkar som styrker era svar. Ansökan kan göras löpande under året. Återkoppling görs i normala fall inom en månad från att ansökan inkommit.

Fokusera på de senaste 3 årens insatser och resultat, samt planer för de kommande 3 åren. Tänk på att visa på att samverkansarbetet är stabilt och långsiktigt. Ert arbete ska ta hänsyn till huvudmålgrupperna Invånare, Besökare, Företag. Bifoga utdrag ur befintliga dokument (kommunala eller i samverkansorganisationen/partnerskapet) för att visa förankring, samt eventuellt länk till hela dokumentet. OBS! Märk alla bilagor tydligt med numret på frågan de avser.

Quality Mark är giltigt så snart underlaget är synat och godkänt, vilket verifieras med ett digitalt certifikat. Ni kommer då även att få en logo som ni kan använda i ert material för att visa att ni är certifierade. En formell utdelning sker på Svenska Stadskärnors årskonferens för att uppmärksamma nya certifierade städer. Har staden ingen representant på plats så läses stadens namn upp.

Endast medlemmar i Svenska Stadskärnor kan ansöka om ett Quality Mark och det är kostnadsfritt att söka.

Intresserad? Kontakta oss:
Pia Sandin
Seniorkonsult
+46 (0)733 30 70 15
QM-ansökningsformulär