QM – Quality Mark kvalitetsmärk din stad
QM för samverkansorganisationer i centrum

Har ni som avsikt att söka till Årets Stadskärna? Då rekommenderar vi att ni börjar den resan med att kvalitetsmärka er stad enligt Quality Mark, QM. QM har sitt ursprung ur ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete inom TOCEMA Europe där Svenska Stadskärnor är en av intressenterna. De kriterier som finns i QM är gemensamma nämnare som används i flera andra europeiska länder. Vi har utvecklat  dem för att vara till nytta för våra svenska förhållanden.

Det handlar i stort om att ha struktur och styrning: vision – strategi – åtgärdsprogram och prioritering. Ni ska ha varit igång i minst tre år och/eller ha skriftliga åtaganden från era intressenter på samma tidsperiod framåt. För att få ett QM-certifikat ska man kunna visa på nådda resultat både när det gäller kvalitativa och kvantitativa delar under flera års tid.För den organisation som har ett eget medlemskap i Svenska Stadskärnor finns möjligheten att söka ett QM, kvalitetsmärkningen för samverkansorganisationer i city, centrum och stadskärnan.

QM – en diagnos på ert arbetssätt

QM är ett verktyg för “hjälp-till-självhjälp” som visar statusen på ert arbetssätt. Kriterierna i QM-formuläret ger en bra bild på graden av en strukturerad och organiserad samverkan mellan offentliga och privata aktörer – det vill säga kommunen, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang- och servicenäring med flera. Verktyget kan användas för egen självutvärdering/diagnos alternativt att man begär  ett officiellt erkännande från Svenska Stadskärnor. Då ska samtliga kriterier vara uppfyllda och kunna styrkas med relevanta dokument. Ett QM-erkännande är giltigt i tre år och kan därefter förnyas igen.

Så ansöker du om QM

Att göra en QM-ansökan kan göras fortlöpande och kostar inget för medlemmar i Svenska Stadskärnor.
Ansökan gör du på  info@svenskastadskarnor.se

Stöd i QM-processen

För att underlätta i uppstarten av ert arbete med QM-ansökan kan ni anlita någon av våra seniorkonsulter Rosemarie Lindström eller Pia Sandin. Varje vår har vi även introduktionskurser av QM.

Intresserad? Kontakta oss:
Rosemarie Lindström
Seniorkonsult
+46 (0)70-538 39 70
Pia Sandin
Seniorkonsult
+46 (0)733 30 70 15