QM – Quality Mark kvalitetsmärk din stad
Vad är Quality Mark?

Quality Mark är en standardiserad märkning för samverkansorganisationer i en stad eller ort. Med samverkansorganisation menas ett strukturerat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, det vill säga kommun, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang, servicenäring, besöksnäring och andra aktörer. Quality Mark baseras på en europeisk certifiering i ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe) där Sverige var delaktiga.

1. Bakgrund
2. Nuläget
3. Organisation
4. Finansiering & Budget
5. Vision & Affärsidé
6. Mål & Strategi
7. Affärsplan/Handlingsplan/Verksamhetsplan
8. Utveckling, Indikatorer och Resultatuppföljning
9. Kommunikation & Dialog

Quality Mark omfattar följande områden:

Därför ska ni söka Quality Mark

Att inneha ett Quality Mark visar att ni arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten. Det visar att att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang, vilket leder till en stabilitet i samverkan och skapar förutsättningar för nya investeringar i staden. Ansökningsunderlaget kan även fungera som en checklista eller självutvärdering för att se att ni är på rätt väg i ert utvecklingsarbete, oavsett om ni är en större stad eller en mindre ort. Med ett giltigt QM kan söka till Årets Stadskärna eller bli nominerade av juryn.

Endast medlemmar i Svenska Stadskärnor kan ansöka om ett Quality Mark och det är kostnadsfritt att söka.


Läs vad Quality Mark har betytt för några certifierade städer:

  • Hudiksvall: Med QM-arbetet har vi fått till en bra samverkansplattform som tidigare inte funnits
  • Varberg: Satsar mot Årets Stadskärna 2026
  • Oskarshamn: Kvalitetsstämpeln ger oss en plattform att fortsätta vårt arbete. Nu har vi en stadig grund för att kunna ta de högre stege och göra de mer unika valen och åtgärderna.
  • Halmstad: Med ett QM vill vi involvera och engagera politiken, förvaltningar, näringsliv och invånarna ännu mer – i samverkans tecken!

Läs mer här.

Intresserad? Kontakta oss:
Pia Sandin
Seniorkonsult
+46 (0)733 30 70 15
QM-ansökningsformulär