Sweden Urban Arena
VÄRDEN I DEN NYA VÄRLDEN

4 november 2020 endast digitalt!

Pandemin har förändrat våra beteenden, levnadsvanor och konsumtionsmönster och en ny värld håller på att formas i dess fotspår. Men vilka värden och värderingar kommer att prägla den? Och hur påverkas befintliga ekosystem i staden och handeln? Sweden Urban Arena är forumet som sammanför fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av levande, attraktiva och väl integrerade samhällen.

Med hänsyn till nya direktiv kommer årets event att kommer att sändas live från Stockholm med möjlighet att delta endast via länk.

På denna länk hittar du program och anmälan. Programmet uppdateras löpande.