Tryggare platser

Trygga platser är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor.

Projektet har utvecklat och testat en för Sverige unik platssamverkansmodell i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Modellen kombinerar Stiftelsen Tryggare Sveriges expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet med Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa samverkan kring attraktiva offentliga miljöer.

Så här fungerar modellen i praktiken – broschyr pdf.

Så här fungerar modellen – video på Youtube.

Inspiration från pilotkommunerna – video.

Få en offert – kontakta Stiftelsen Tryggare Sverige eller Svenska Stadskärnor.

Information, tips och råd – kontakta länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland. 

Läs mer här